Мали квиз о реализму у књижевности

20 | Total Attempts: 656

SettingsSettingsSettings
Please wait...


Questions and Answers
 • 1. 
   Која значења има израз реализам? (Означи тачне одговоре.)
  • A. 

   -стваралачки метод

  • B. 

   -роман о савременом животу

  • C. 

   -књижевни правац

  • D. 

   -књижевна епоха

  • E. 

   -поглед на свет

 • 2. 
  ​Под којим називом je објављен манифест реализма?
  • A. 

   -Предговор драми Кромвел

  • B. 

   -Предговор Људској комедији

  • C. 

   -Предговор Божанственој комедији

 • 3. 
  ​Који књижевни облици преовлађују у реализму?
  • A. 

   -комедија

  • B. 

   -поема

  • C. 

   -приповетка

  • D. 

   -елегија

  • E. 

   -роман

  • F. 

   -новела

 • 4. 
  Каква тематика преовлађује у књижевности  реализма?
  • A. 

   -свакодневни живот и проблеми свих слојеве друштва

  • B. 

   -примери из живота несвакидашњих личности

 • 5. 
  ​Који од наведених писаца не припадају  епохи реализма?
  • A. 

   -Виктор Иго

  • B. 

   -Михаил Љермонтов

  • C. 

   -Алфонс Доде

  • D. 

   -Алфонс де Ламартин

  • E. 

   -Лав Толстој

  • F. 

   -Иван Тургењев

  • G. 

   -Чарлс Дикенс

  • H. 

   -Валтер Скот

 • 6. 
  Који писац је поставио темеље реализму као правцу у књижевности? 
 • 7. 
  ​Обележи основне принципе на којима се заснива реалистичко приповедање.
  • A. 

   -комуникативност

  • B. 

   -објективност

  • C. 

   -маштовитост

  • D. 

   -истинитост

  • E. 

   -тачност

 • 8. 
  Која књижевна врста је, по Балзаковом мишљењу,  узвишена лаж истинита  у свим својим појединостима?
 • 9. 
  Када се појавио реализам у европској књижевности?
  • A. 

   Тридесетих година деветнаестог века

  • B. 

   Крајем деветнаестог века

  • C. 

   Почетком двадесетог века

 • 10. 
  Идеје једног научника веома су утицале на европске реалисте, на промену њиховог погледа на свет и на човеково место у њему. Како се он звао?
 • 11. 
  Каква је функција фабуле у делима из епохе реализма?
  • A. 

   да осветли књижевне јунаке из различитих углова

  • B. 

   да причу учини забавнијом за читаоца

  • C. 

   да социјално и психолошки мотивише поступке јунака

  • D. 

   да нам опише што више различитих места и догађаја

 • 12. 
  У књижевности из епохе реализма сваки друштвени слој има своје карактеристичне представнике. Како називамо те препознатљиве представнике различитих друштвених слојева или група?
 • 13. 
  Како се зове представник критичког реализма у руској књижевности?
 • 14. 
  На врхунцу европског реализма појавила се једна посебна струја чији је главни теоретичар био Иполит Тен. Напиши назив те струје.
 • 15. 
  Овај француски писац аутор је романа "Жерминал", Нана", "У кључалом лонцу"... Како се он зове?
 • 16. 
  Писци у реализму настоје да  што верније и пластичније дочарају стварни свет,  простор, предмете, појаве, ситуације, портрете јунака. Како се назива тај поступак?
  • A. 

   нарација

  • B. 

   дескрипција

  • C. 

   асоцијација

 • 17. 
  Реалисти у књижевност уводе исци у дела уводе дијалектизме, провинцијализме, жаргон, професионализме, па чак и вулгаризме. 
  • A. 

   тачно

  • B. 

   нетачно

 • 18. 
  У којој фази у развоју реализма су стварали најзначајнији писци руске књижевности Лав Н. Толстој и Фјодор м. Достојевски?
  • A. 

   рани реализам, тридесетих година 19. века

  • B. 

   развијени реализам, средином 19. века

  • C. 

   високи, психолошки реализам, последње деценије 19. века