Protokoli Za Rutiranje - Opste

13 Questions | Total Attempts: 122

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Protokoli Za Rutiranje - Opste

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Sta bi bio primer spoljnjeg protokola za rutiranje?
  • A. 

   Protokoli za rutiranje mreza izmedju produzeca i njenog posrednika usluga

  • B. 

   Protokoli za rutiranje sa WAN vezama

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Protokoli za rutiranje izmedju dva velika posrednika Internet usluga

  • E. 

   Protokol za rutiranje izmedju mreza preduzeca na razlicitim lokacijama

 • 2. 
  Sta je autonomni sistem?
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Skup mreza i podmreza

  • C. 

   Skup rutera koji koriste isti protokol za rutiranje

  • D. 

   Skup mreza i rutera pod jednom administracijom

 • 3. 
  Kod protokola za rutiranje sa vektorom razdaljine, ruter razmenjuje informacije o rutiranju sa:
  • A. 

   Samo sa susedima

  • B. 

   Samo sa ruterima sa kojima ima neusaglasene tabele rutiranja

  • C. 

   Ne znam

  • D. 

   Sa svim ruterima unutar automnog sistema

 • 4. 
  Cemu sluze protokoli za rutiranje?
  • A. 

   Omogucavaju metode za kodiranje i dekodiranje bita

  • B. 

   Da bi se odrzala MAC adresa

  • C. 

   Omogucavaju ruterima da medjusobno dele inform. o dostupnim mrezama

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   Da bi se odrzala ARP tablea

  • F. 

   Omogucava metode za segmentaciju i sastavljanje paketa

 • 5. 
  Konvergencija je stanje kada...Izaberite jedan odgovor:
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Propusni ospeg mreze je optimalan

  • C. 

   Svi ruteri imaju usaglasen tabele rutiranja

  • D. 

   Svi ruteri imaju iste tabele rutiranja

  • E. 

   Svi ruteri razmenjuju informacije sa ostalim ruterima

 • 6. 
  Ako se u mrezi koristi VLSM i CIDR, onda je neophodno koristiti...
  • A. 

   Klasni protokol za rutiranje

  • B. 

   Besklasni protokol za rutiranje

 • 7. 
  Protokoli rutiranja sa stanjem veze racunaju najbolju putanju tako sto...
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Salju informaciju samo o novim mrezama

  • C. 

   Razmenjuju informaciju o mrezama samo sa susedima

  • D. 

   Grade kompletnu topolosku mapu mreze

  • E. 

   Salju masku podmreze u objavama

 • 8. 
  Ruter:
  • A. 

   Analizira IP adresu odredista

  • B. 

   Analizira svoju IP adresu

  • C. 

   Prosledjuje paket bez provere IP adresa

  • D. 

   Zavisi od konfiguracije rutera

 • 9. 
  Sta odredjuje administrativna distanca?
  • A. 

   Prioritet izvora informacije o ruti, ako ima vise izvora

  • B. 

   Najbolja metrika do neke mreze

  • C. 

   Administrativno postavljena udaljenost do neke mreze

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   Broj ruta do neke mreze, ako ih ima vise

 • 10. 
  Sta od sledeceg moze da se javi u mrezama koje nisu konvergirale a u kojim se koriste protokoli sa vektorom udaljenosti?
  • A. 

   Ne znam

  • B. 

   Ne prosledjuje se saobracaj dok mreza ne konvergira

  • C. 

   Petlje u rutiranju

  • D. 

   Neusaglaseni ulazi u tabelama rutiranja

  • E. 

   Neusaglaseno prosledjivanje saobracaja

  • F. 

   Objave se salju pogresnim destinacijama

 • 11. 
  Metrika kod RIP protokola:
  • A. 

   Izracunava se putem Dijkstra algoritma

  • B. 

   Ne znam

  • C. 

   Izracunava se jednostavnim sabiranjem skokova

  • D. 

   Izracunava se merenjem kasnjenja

 • 12. 
  Kod algoritma za rutiranje sa vektorom razdaljine, koje informacije ruteri razmenjuju?
  • A. 

   Lista svih rutera sa kojim je dati ruter povezan

  • B. 

   Metrika i sledeci ruter do destinacije

  • C. 

   Adresa mreze

  • D. 

   Ne znam

  • E. 

   Lista rutera do destinacije, adresa i maska

 • 13. 
  Protokol za rutiranje na osnovu metrike odredjuje?
  • A. 

   Koliko rutera ima u kompletnoj mreznoj topologiji

  • B. 

   Koliko vremena je potrebno do konvergencije mreze

  • C. 

   Koja je putanja do neke mreze najbolja

  • D. 

   Koliko ima nacina da se dodje do neke mreze

Back to Top Back to top