Projektovanje Informacionih Sistema I Kolokvijum

21 Questions | Total Attempts: 53

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Projektovanje Informacionih Sistema I Kolokvijum

Questions and Answers
 • 1. 
  Klasične faze procesa razvoja informacionog sistema koje predhode projektovanju su: 
  • A. 

   Definisanje zahteva

  • B. 

   Analiza

  • C. 

   Specifikacija

  • D. 

   Implementacija

  • E. 

   Testiranje

  • F. 

   Isporuka/Uvodjenje

  • G. 

   Odrzavanje

  • H. 

   Projektovanje

 • 2. 
  Posebne funkcije menadzera projekta su: 
  • A. 

   Definisanje obima

  • B. 

   Planiranje

  • C. 

   Procenjivanje

  • D. 

   Rasporedjivanje

  • E. 

   Organizovanje

  • F. 

   Rukovodjenje

  • G. 

   Nadzor

  • H. 

   Zatvaranje projekta

 • 3. 
  Osnovni nedostatak sekvencijalne metodologije je:
  • A. 

   Nije pogodna za velike i distribuirane timove

  • B. 

   Nedostatak koordinacije u timu

  • C. 

   Neadekvatan za kompleksne sisteme

  • D. 

   Neomogucava identifikovanje i umanjenje rizika u ranim fazama projekta

  • E. 

   Cesta pojava problema u projektovanju

  • F. 

   Nije pogodna za nadgledanje timova

 • 4. 
  Sta je rezultat jedne iteracije RUP metodologije: 
  • A. 

   Kod

  • B. 

   Program

  • C. 

   Projekat

 • 5. 
  Sta je atribut: 
  • A. 

   Imenovano svojstvo klase, vrednost iz nekog skupa koje instanca objekta moze da poprimi.

  • B. 

   Entitet sa jasno definisanim granicama i identitetom koji enkapsulira stanje i ponasanje.

  • C. 

   Usluga koja se moze traziti od objekta.

 • 6. 
  Koja je razlika izmedju objekta i klase?
  • A. 

   Objekat je entitet sa jasno definisanim granicama i identitetom koji enkapsulira stanje i ponasanje (stanja: stributi, relacije; ponasanje: operacije, metodi, stanja masine)

  • B. 

   Klasa je opis skupa objekta koji dele iste atribute, operacije, relacije i semantiku ( atribut: imenovano svojstvo klase, vrednost iz nekog skupa koje instanca objekta moze da poprimi; operacija: usluga koja se moze traziti od objekta)

  • C. 

   Nja nja nja

 • 7. 
  Sta je operacija? 
  • A. 

   Usluga koja se moze traziti od objekta

  • B. 

   Definisanje granica i identiteta

  • C. 

   Enkapsuliranje stanja i ponasanja objekta

 • 8. 
  Sta je generalizacija?
  • A. 

   Relacija izmedju klasa gde jedna klasa deli strukturu i/ili ponasanje jedne ili vise klasa

  • B. 

   Relacija izmedju dva elementa modela gde promena jednog moze da prouzrokuje u drugom

  • C. 

   Struktuirana klasa koja sadrzi delove koji imaju sopstvenu strukturu i ponasanje

 • 9. 
  Sta je asocijacija?
  • A. 

   Sematicka veza dve ili vise klasa koja oznacava veze izmedju instanci

  • B. 

   Mogucnost koriscenja navigacije za referencu jednog objekta na drugi

  • C. 

   Apstrakcija koja izdvaja samo relevantne karakteristike objekata

 • 10. 
  Da li se UML moze koristiti kao programski jezik?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 11. 
  Koji su izlazi/rezultati definisanja korisnickih zahteva: 
  • A. 

   Dijagram slucajeva koriscenja

  • B. 

   Specifikacije

  • C. 

   Recnik

  • D. 

   Dodatne specifikacije

  • E. 

   Opis problema

  • F. 

   Korisnicki zahtevi

 • 12. 
  Sta je ucesnik slucaja koriscenja?
  • A. 

   Bilo sta sto saobraca sa sistemom radi razmene informacija

  • B. 

   Covek koji saobraca sa sistemom radi razmene informacija

  • C. 

   Sistem koji saobraca radi razmene informacija

 • 13. 
  Sta je model slucaja koriscenja?
  • A. 

   Model koji opisuje funkcionalne zahteve sistema u terminima slucajeva koriscenja

  • B. 

   Model koji opisuje nefunkcionalne zahteve sistema u terminima slucajeva koriscenja

  • C. 

   Model koji opisuje zahteve sistema u terminima slucajeva koriscenja

 • 14. 
  Sta opisuje tok dogadjaja slucaja koriscenja vise alternativnih varijanata?
  • A. 

   Varijante izvrsavanja

  • B. 

   Posebni slucajevi

  • C. 

   Izuzeci - tokovi za obradu greski

  • D. 

   Izvrsavanja slucajeva koriscenja

  • E. 

   Osnovni tok

  • F. 

   Opis i funkcije toka

 • 15. 
  UML dijagram se moze podeliti na particije pomocu: 
  • A. 

   Vertikalne linije

  • B. 

   Horizontalne linije

  • C. 

   Isprekidane linije

  • D. 

   Pune linije

 • 16. 
  Koja je namena procesa analize i projektovanja?
  • A. 

   Transformacija korisnickih zahteva u projekt buduceg sistema

  • B. 

   Razvoj robusne arhitekture sistema

  • C. 

   Prilagodjavanje projekata okruzenju implementacije i projektovanje sistema odgovarajucih preformansi

  • D. 

   Definisanje korisnickih zahteva

  • E. 

   Prilagodjavanje projekta okruzenju buduceg sistema

 • 17. 
  Koji su izlazni rezultati analiza i projektovanja?
  • A. 

   Projektni model - apstrakcija/nacrt buduceg izvornog koda

  • B. 

   Arhitektura (pogledi, dokument)

  • C. 

   Model slucajeva koriscenja

  • D. 

   Recnik

  • E. 

   Dopunske specifikacije

 • 18. 
  Koja je osnovna razlika izmedju analize i projektovanja?
  • A. 

   Analiza je usmerena na razumevanje problema, a projektovanje na razumevanje resenja

  • B. 

   Analaiza je umerena na razumevanje resenja, a projektovanje na razumevanje problema

 • 19. 
  U kojoj fazi se po RUP metodi razvija arhitektura?
  • A. 

   Fazi razrade

  • B. 

   Fazi obrade

  • C. 

   Fazi projektovanja

 • 20. 
  Koji se novi UML model kreira u analizi arhitekture?
  • A. 

   Model uvodjenja

  • B. 

   Projektni model

  • C. 

   Dokument arhitekture softvera

 • 21. 
  Kako se u jeziku UML modeluju slojevi aplikacija?
  • A. 

   Koriscenjem stereotipa layer

  • B. 

   Koriscenjem stereotipa model

  • C. 

   Koriscenjem stereotipa view

  • D. 

   Koriscenjem stereotipa controller

Back to Top Back to top