Liceul Tehnologic Macin / Profesor Nicoară Felicia / Proiectare In Instalatii

20 ntrebri | Total Attempts: 46

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Liceul Tehnologic Macin / Profesor Nicoară Felicia / Proiectare In Instalatii

Cititi cu atentie si rezolvati itemii ceruti. Urmati indicatiile primite in ce priveste modul de rezolvare. La finalizarea testului nu uitati sa salvati Certificatul care atesta scorul obtinut.MULT SUCCES!


Questions and Answers
 • 1. 
   Memoriul tehnic   este o componenta a:
  • A. 

   Caietului de sarcini

  • B. 

   Documentaţiei economice

  • C. 

   Proiectului tehnic

  • D. 

   Nu este o componentă obligatorie

 • 2. 
  Obiectul de investiţie reprezintă :
  • A. 

   O grupare de ansambluri

  • B. 

   O grupare de subansambluri

  • C. 

   Cantitatea totală de lucrări de execuţie, reparare, extindere sau reabilitare

  • D. 

   O grupare de elemente de acelaşi tip

 • 3. 
  Antemăsurătoarea este intocmită de :
  • A. 

   Beneficiar

  • B. 

   Constructor

  • C. 

   Proiectant

  • D. 

   Calculator

 • 4. 
  Antemăsurătoarea este piesa desenată prin care se determină cantităţile de lucrări din fiecare articol.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
   Legea privind calitatea în construcţii este :
  • A. 

   Legea nr. 150/2004

  • B. 

   Legea nr. 319/2006

  • C. 

   Legea nr. 10/1995

  • D. 

   Legea nr. 350/2003

 • 6. 
  Cantităţile de lucrări din fiecare articol se stabilesc în unităţi de măsură prevăzute pe planurile de rezistenta.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
   Indicatorul de norme de deviz este o culegere de norme de deviz, grupate pe categorii de lucrări.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  Lăţimea săpăturii  este in funcţie de ..... ..... conductei şi este indicată în  proiect .
 • 9. 
  SA12C este articol de deviz pentru instalaţii ……. .
 • 10. 
  Devizul general reprezintă preţul total al  investiţiei.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 11. 
  Cea mai mică subdiviziune a obiectului, fiind delimitat în spaţiu şi având o funcţiune precisă se numeste:
  • A. 

   Element

  • B. 

   Ansamblu

  • C. 

   Subansamblu

  • D. 

   Obiect

 • 12. 
  Documentatia tehnica de autorizare a construirii contine:
  • A. 

   Caiete de sarcini

  • B. 

   Breviare de calcul

  • C. 

   Avize si acorduri

  • D. 

   Memorii tehnice

 • 13. 
  Proiectul tehnic trebuie sa contina:
  • A. 

   Planşele de arhitectură

  • B. 

   Deviz general

  • C. 

   Schemele coloanelor

  • D. 

   Proces verbal de predare-primire amplasament

 • 14. 
  Legea 50/1991 reglementeaza modul de autorizare pentru constructii.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 15. 
  Memoriu tehnic general este piesa scrisa care contine:
  • A. 

   Precizarea amplasamentului

  • B. 

   Descrierea arhitecturii

  • C. 

   Descrierea utilitatilor

  • D. 

   Lista lucrarilor

 • 16. 
  Precizati unitatea de masura pentru consumul normat de forta de munca al unei norme de deviz.
Back to Top Back to top