Produkter Til Behandlilng Af Cvd

8 Questions | Total Attempts: 56

SettingsSettingsSettings
Produkter Til Behandlilng Af Cvd - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Hvilke tre forskellige strategier findes det for behandling af forøget LDL-cholesterol
 • 2. 
  Hvilken strategi benyttes når man indtager plantesteroler
 • 3. 
  Hvad menes med “randomised, double-blind, placebo-controlled study”. Hvilke fordele har denne type af studie, sammenlignet med andre forsøgs-designs?
 • 4. 
  Hvor mange procents mindsket dødsrisiko i hjerte- og karsygdomme kan man opnå, ved at indtage 3.24g plantesteroler, sammenlignet med almindeligt margarin (Flora) (i har set en graf over mortalitet i forhold til serum cholesterol til en forelæsning)?
 • 5. 
  Det værdi på forandring i dødsrisiko ved mindskning af plasmacholesterol i har fået tidligere i materialet er baseret på total cholesterol. Hvilke ulemper har det at lave denne beregning på total cholesterol?
 • 6. 
  Hvor stærke er evidensen for at forøget LDL-cholesterol kan behandlse med plantesteroler resp. sojaindtag
 • 7. 
  Beskriv overordnet virkningsmekanismen for statiner. Prøv at forklare hvorfor behandling med statiner nedsætter LDL-cholesterol niveauerne.
 • 8. 
  Hvilken type af studie er beskrevet i materialet
  • A. 

   Et prospektivt longitudinelt studie

  • B. 

   Et retrospektivt longitudinelt studie

  • C. 

   Et interventionsstudie

  • D. 

   Et case-control studie

Back to Top Back to top