Priprema Za Državnu Maturu - Povijest

4 Pitanja
Priprema Za Dravnu Maturu - Povijest

Test iz povijesti. Odlična vježba za državnu maturu.

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Turci su prodrli u Europu zaposjedanjem:
  • A. 

   Soluna 1349. g

  • B. 

   Carigrada 1453. g.

  • C. 

   Črnomena 1371. g.

  • D. 

   Cimpe 1353. g.

 • 2. 
  U poznatoj trećoj bitki na Soči austrougarskim snagama zapovjedao je
  • A. 

   Svetozar Borojević

  • B. 

   Franjo Josip I.

  • C. 

   Karlo I. Austrijski

  • D. 

   Ban Jelačić

 • 3. 
  Kako se zvala operacija iskrcavanja saveznika prikazana na ovom filmu
  • A. 

   Overlord

  • B. 

   Pustinjska lisica

  • C. 

   Operacija "Dynamo"

  • D. 

   Barbarosa

 • 4. 
  Jomkipurski rat, poznat i kao __________ rat