Principi Ishrane I Rekreacije 1

149 Questions | Total Attempts: 85

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Principi Ishrane I Rekreacije 1

Principi ishrane i rekreacije


Questions and Answers
 • 1. 
  U makronutricijense se ubrajaju:
  • A. 

   Vitamini, minerali i oligoelementi

  • B. 

   Vitamini i minerali

  • C. 

   Ugljeni hidrati, masti i belančevine

  • D. 

   Ugljeni hidrati i belančevine

 • 2. 
  U mikronutricijense se ubrajaju:
  • A. 

   Vitamini, minerali i oligoelementi

  • B. 

   Vitamini i minerali

  • C. 

   Ugljeni hidrati, masti i belančevine

  • D. 

   Ugljeni hidrati i belančevine

 • 3. 
  Najzastupljenija vrsta hranljivih materija u ljudskoj ishrani su:
  • A. 

   Masti

  • B. 

   Ugljeni hidrati

  • C. 

   Belačevine

  • D. 

   Vitamini

 • 4. 
  Najveći deo ukupnog energetskog unosa se ostvaruje unosom:
  • A. 

   Masti

  • B. 

   Ugljenih hidrata

  • C. 

   Belačevina

  • D. 

   Vitamina

 • 5. 
  U proste ugljene hidrate se ubrajaju:
  • A. 

   Monosaharidi, aldoze i ketoze, glikolipidi

  • B. 

   Monosaharidi, aldoze i ketoze, glikozidi

  • C. 

   Monosaharidi, aldoze i ketoze, glikoproteini

  • D. 

   Monosaharidi, glikogen, glikoproteini

 • 6. 
  Složeni ugljeni hidrati se sastoje od:
  • A. 

   Različitih vrsta monosaharida

  • B. 

   9-12 monosaharidnih jedinica

  • C. 

   Više od 12 monosaharidnih jedinica

  • D. 

   Ugljenohidratnog dela i neugljenohidratnog dela

 • 7. 
  Aglikon je po hemijskoj strukturi:
  • A. 

   Monosaharid

  • B. 

   Disaharid

  • C. 

   Polisarid

  • D. 

   Lipid ili protein

 • 8. 
  Glikozidi se sastoje od:
  • A. 

   Dve ili više monosaharidnih jedinica

  • B. 

   Ugljenohidratnog dela i neugljenohidratnog dela

  • C. 

   Ugljenohidratnog dela i aglikona vezanih glikozidnom vezom

  • D. 

   Ugljenohidratnog dela i aglikona vezanih vodoničnom vezom

 • 9. 
  Laktoza se sastoji od:
  • A. 

   Dva molekula glukoze

  • B. 

   Glukoze i galaktoze

  • C. 

   Glukoze i fruktoze

  • D. 

   Fruktoze i galaktoze

 • 10. 
  Maltoza se sastoji od:
  • A. 

   Dva molekula glukoze

  • B. 

   Glukoze i galaktoze

  • C. 

   Glukoze i fruktoze

  • D. 

   Fruktoze i galaktoze

 • 11. 
  Saharoza se sastoji od:
  • A. 

   Dva molekuka glukoze

  • B. 

   Glukoze i galaktoze

  • C. 

   Glukoze i fruktoze

  • D. 

   Fruktoze i galaktoze

 • 12. 
  Glavni izvor skroba predstavljaju:
  • A. 

   Namirnice biljnog porekla

  • B. 

   Namirnice životinjskog porekla

  • C. 

   Namirnice bogate vlaknima

  • D. 

   Termički neobrađene namirnice

 • 13. 
  Varenjem skroba se dobija:
  • A. 

   galaktoza

  • B. 

   Laktoza

  • C. 

   Glukoza

  • D. 

   Saharoza

 • 14. 
  Glavni izvor glikogena predstavljaju:
  • A. 

   Namirnice biljnog porekla

  • B. 

   Namirnice životinjskog porekla

  • C. 

   Namirnice bogate vlaknima

  • D. 

   Termički neobrađene namirnice

 • 15. 
  U dijetetska vlakna se ubrajaju:
  • A. 

   Celuloza

  • B. 

   Necelulozni polisaharidi

  • C. 

   Lignin

  • D. 

   Svi navedeni odgovori su tačni

 • 16. 
  Dijetetska vlakna:
  • A. 

   Poboljšavaju pasažu u crevima i povećavaju apsorpciju holesterola iz creva

  • B. 

   Poboljšavaju pasažu u crevima i smanjuju apsorpciju holesterola iz creva

  • C. 

   Smanjuju pasažu u crevima i povećavaju apsorpciju holesterola iz creva

  • D. 

   Smanjuju pasažu u crevima i smanjuju apsorpciju holesterola iz creva

 • 17. 
  Preporučeni dnevni unos dijetetskih vlakana za odrasle osobe je:
  • A. 

   0.2-0.4g

  • B. 

   2-4g

  • C. 

   20-40g

  • D. 

   200-400g

 • 18. 
  Rezerve ugljenih hidrata (energetski depoi) su u organizmu pohranjene u obliku:
  • A. 

   Skroba

  • B. 

   Glikogena

  • C. 

   Monosaharida

  • D. 

   Glikoproteina

 • 19. 
  Rezerve glikogena u organizmu prosečno iznose:
  • A. 

   3-3.5g

  • B. 

   30-35g

  • C. 

   300-350g

  • D. 

   3000-3500g

 • 20. 
  Glikogen se najviše deponuje u:
  • A. 

   Masnom tkivu i jetri

  • B. 

   Masnom tkivu i mišićima

  • C. 

   Jetri i mišićima

  • D. 

   Jetri i krvi

 • 21. 
  Najveći deo masti koje se unose normalnom ishranom se nalazi u obliku:
  • A. 

   Slobodnih masnih kiselina

  • B. 

   Triglicerida

  • C. 

   Holesterola

  • D. 

   Fosfolipida

 • 22. 
  U zasićene masne kiseline se ubraja:
  • A. 

   Palmitinska i stearinska kiselina

  • B. 

   Oleinska kiselina

  • C. 

   Linolinska i linoleinska kiselina

  • D. 

   Svi navedeni odgovori su tačni

 • 23. 
  Masti životinjskog porekla su uglavnom:
  • A. 

   čvrste konzistencije jer sadrže pretežno zasićene masne kiseline

  • B. 

   čvrste konzistencije jer sadrže pretežno nezasićene masne kiseline

  • C. 

   Tečne konzistencije jer sadrže pretežno zasićene masne kiseline

  • D. 

   Tečne konzistencije jer sadrže pretežno nezasićene masne kiseline

 • 24. 
  Masti biljnog porekla su uglavnom:
  • A. 

   čvrste konzistencije jer sadrže pretežno zasićene masne kiseline

  • B. 

   čvrste konzistencije jer sadrže pretežno nezasićene masne kiseline

  • C. 

   Tečne konzistencije jer sadrže pretežno zasićene masne kiseline

  • D. 

   Tečne konzistencije jer sadrže pretežno nezasićene masne kiseline

 • 25. 
  Polinezasićene masne kiseline:
  • A. 

   Povećavaju koncentraciju HDL i LDL lipoproteina

  • B. 

   Smanjuju koncentraciju HDL i LDL lipoproteina

  • C. 

   Povećavaju koncentraciju HDL i smanjuju koncentraciju LDL lipoproteina

  • D. 

   Smanjuju koncentraciju HDL i povećavaju koncentraciju LDL lipoproteina

Back to Top Back to top