Pre-test Tamadun Islam (Aa301)

10 Questions | Total Attempts: 324

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Pre-test Tamadun Islam (Aa301)

Pre-test ini bertujuan untuk mengenalpasti pengetahuan pelajar sebelum kelas dilaksanakan.


Questions and Answers
 • 1. 
  Pada pengetahuan anda, petikan manakah yang menunjukkan pengertian TAMADUN
  • A. 

   Sejarah dahulu kala

  • B. 

   Peradaban manusia

  • C. 

   Jatuh bangunnya sesebuah kerajaan

  • D. 

   Kemajuan manusia

  • E. 

   Cara hidup manusia

 • 2. 
  Siapakah Ibn Khaldun
  • A. 

   Ahli angkasawan Islam

  • B. 

   Ahli Sejarah Islam

  • C. 

   Ahli Falsafah Sejarah Islam

  • D. 

   Ahli Sains Islam

 • 3. 
  Perkataan TAMADUN digunakan untuk menggambarkan kemajuan kebendaan (material) sesebuah masyarakat.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Istilah TAMADUN berasal dari perkataan....
  • A. 

   Latin

  • B. 

   Inggeris

  • C. 

   Arab

  • D. 

   China

 • 5. 
  Dalam bahasa ARAB, istilah yang merujuk TAMADUN iaitu...
  • A. 

   Madaniyah

  • B. 

   Umran

  • C. 

   Hadarah

  • D. 

   Umrah

 • 6. 
  TAMADUN ISLAM ialah keseimbangan dan kesepaduan peradaban manusia dalam urusan duniawi dan ukhrawi.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  2 Sumber Asas/ Utama TAMADUN ISLAM ialah....
  • A. 

   Pengalaman

  • B. 

   Al Quran

  • C. 

   Al Hadis

  • D. 

   Akal pemikiran

 • 8. 
  TAMADUN ISLAM menolak semua sumber dari tamadun-tamadun lain..
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  Tamadun Islam bertujuan mencapai matlamatnya. 3 matlamat / tujuan tamadun Islam ialah.....
  • A. 

   Hubungan manusia dengan Allah swt

  • B. 

   Hubungan manusia dengan manusia

  • C. 

   Hubungan manusia dengan alam

  • D. 

   Hubungan manusia dengan haiwan

 • 10. 
  "Dan tidak Kami jadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadat kepadaKu" Az Zariyat : 56 Ayat al Quran di atas merupakan matlamat tamadun Islam........
  • A. 

   Hubungan manusia dengan Allah

  • B. 

   Hubungan manusia dengan manusia

  • C. 

   Hubungan manusia dengan Alam

Back to Top Back to top