Predstavitve

8 vpraanj

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Predstavitve

Test o predstavitvah, ki bo vseboval tako teoretična kot praktična vprašanja.Veliko sreče in znanja pri reševanju!


Questions and Answers
 • 1. 
  Začnimo s teoretičnimi vprašanji:Kako najbolje definiramo "predstavitev"? Predstavitev je ...
  • A. 

   Proces prikazovanja in razlaganja neke vsebine občinstvu.

  • B. 

   Izdelek, ki nastane z orodjem PowerPoint.

  • C. 

   Nastop pred občinstvom.

 • 2. 
  Kateri program je v paketu Microsoft Office namenjen ustvarjanju predstavitev?
 • 3. 
  Kateri program je v paketu Open Office namenjen ustvarjanju predstavitev?
 • 4. 
  Kaj vse nam omogočajo orodja za izdelovanje predstavitev? Označi pravilne odgovore.
  • A. 

   Delo s tekstom

  • B. 

   Delo z bazami

  • C. 

   Vstavljanje slik, video, zvoka

  • D. 

   Delo z zahtevnejšimi funkcijami v preglednicah

  • E. 

   Animacije

 • 5. 
  Kdaj je smiselna uporaba elementov, namenjenih interakciji z uporabniki?
  • A. 

   Ko imamo predstavitev pred občinstvom

  • B. 

   Ko predstavitev objavimo na spletu ali jo damo tudi uporabnikom

  • C. 

   Nikoli

 • 6. 
  Pred učenci predavamo o zgodovini zahodne Evrope. Komu bomo z uporabo predstavitev, ki vsebujejo slike in video posnetke, omogočili lažje razumevanje snovi?
  • A. 

   Nikomur

  • B. 

   Sebi

  • C. 

   Večini učencev, saj je več kot 50% vidni tip

 • 7. 
  Najprej obišči spletno stran on-line orodja Empressr.Prijavi se kotuporabniško ime: skupina3geslo: vih0809Izberi možnost "create new" (na desni strani) ter klikni prazno stran.Na desni strani imaš elemente, ki jih lahko dodajaš. Najprej dodaj poljuben tekst, nato pa še poljubno obliko. S pomočjo plasti (layers) obliko pomakni pod tekst.Nato dodaj še en list in nanj vstavi tabelo. Oblikuj prehod med med diapozitivi (to najdeš na levi, gumber zraven male slikice diapozitiva) ter poljubno spremeni ozadje.Na koncu shrani svojo predstavitev s "save as" ter jo poimenuj s svojim imenom (za ocenjevanje).Pri delu si lahko pomagaš s TO stranjo ali pa z:
  • A. 

 • 8. 
  Še zadnje vprašanje, tokrat o PowerPoint.Kako lahko v omenjenemu programu narediš preprosti kviz?(če imaš težave, si preberi TOLE stran)
  • A. 

   Ga ne moreš

  • B. 

   Lahko ga narediš le tako, da učitelj sedi zraven učenca in mu pove, kateri odgovori so pravilni in kateri ne

  • C. 

   Oblikuješ vprašanje in odgovore ter narediš dva diapozitiva z odzivi pravilno/nepravilno. nato uporabiš vstavljanje slik.

  • D. 

   Oblikuješ vprašanje in odgovore ter narediš dva diapozitiva z odzivi pravilno/nepravilno. nato uporabiš animacijo.

  • E. 

   Oblikuješ vprašanje in odgovore ter narediš dva diapozitiva z odzivi pravilno/nepravilno. nato uporabiš interaktivne gumbe.