Pre Test Sains Teknologi Dan Kejuruteraan Dalam Islam

7 Questions | Total Attempts: 200

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Pre Test Sains Teknologi Dan Kejuruteraan Dalam Islam

Sila Jawab Semua Soalan


Questions and Answers
 • 1. 
  Pilih pernyataan Struktur Islam sebagai Ad-Deen
  • A. 

   Mengandungi keseluruhan agama di dunia

  • B. 

   Merangkumi Adab , Syarak dan Akidah

  • C. 

   Agama yang fitrah dan syumul

  • D. 

   Bersifat waqiiyah dan alamiyah

 • 2. 
  Seorang wanita bersedekah namun tidak menutup aurat.situasi ini merujuk kepada...
  • A. 

   Sifat mahmudah kerana bersedekah

  • B. 

   Sifat orang munafik

  • C. 

   Sifat orang fasik

  • D. 

   Sifat orang yang ingkar perintah Allah

 • 3. 
  Sunnah boleh diistilahkan sebagai hadis.
  • A. 

   Betul

  • B. 

   Salah

 • 4. 
  Surah al hadid ialah surah yang menceritakan tentang kekuatan kayu
  • A. 

   Betul

  • B. 

   Salah

 • 5. 
  Tokoh islam yang pakar dalam bidangoptik ialah
 • 6. 
  Al quran ialah kalam Allah yang bersifat
Back to Top Back to top