Pravasingi

63 Questions

Settings
Please wait...
Pravasingi

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Fakticki element (fakicko nastanjenje u jednom mestu) i voljni element (namera nastanjjenja u jednom mestu) su dva osnovna elementa:
  • A. 

   ​​​​​Uobicjnog (redovnog) boravista

  • B. 

   ​​​​​Prebivalista

  • C. 

   ​​​​​Boravista

  • D. 

   Drzave

 • 2. 
  Najvisi pravni akt jedne drzave koji regulise drustvene odnose i ustrojstvo drzavnih organa je:
  • A. 

   Ustav

  • B. 

   Zakon

  • C. 

   Podzakonski akti

  • D. 

   Pravila drustvenih organizacija

 • 3. 
  Izjava volje data sa namerom da se uspostavi, izmeni ili ukaze neki pravni odnos, jeste definicija:
  • A. 

   Pravnog posla

  • B. 

   Pravnog ovlascenja

  • C. 

   Pravnog odnosa

  • D. 

   Drustvenog odnosa

 • 4. 
  Pravna licnost, odnosno lice kome je priznato svojstvo subjekta prava (danas je to svaki covek i organizacija, drustvo, udruzenje(kao skupovi ljudi)), pojmovno je odredjenje:
  • A. 

   Pravnog odnosa

  • B. 

   Subjekta prava

  • C. 

   Pravnog posla

 • 5. 
  Zakon:
  • A. 

   Mora biti u skladu sa ustavom

  • B. 

   Ne mora biti u skladu sa ustavom

 • 6. 
  Stanoviste po kojem su prava svojstvena odredjenim narodima,podlozna istorijskim promenama i zavisna od razvitka  datog naroda, je u osnovi:
  • A. 

   ​​​​​​Prirodnopravne teorije

  • B. 

   Istorijskopravne teorije

  • C. 

   ​​​​​​Socioloske teorije prava

  • D. 

   ​​​​​​​Normativistickepravne teorije

 • 7. 
  Odredbe Ustava detaljnije razradjuje:
  • A. 

   Sudska praksa

  • B. 

   Obicaj

  • C. 

   Podzakonski akt

  • D. 

   Zakon

 • 8. 
  Stanoviste po kojem je pravo drustvena tvorevina nastala usled sukoba intersa drustvenih grupa i pojedinaca, je u osnovi:
  • A. 

   ​​​​​​Prirodnopravne teorije

  • B. 

   ​​​​Istorijskpravne teorije

  • C. 

   Socioloske teorije prava

  • D. 

   ​​​Normativisticke pravne teorije

 • 9. 
  Kod alternativnih oblicgacija:
  • A. 

   ​​​​Jedan predmet je in obligatione, a vise predmeta je in solution. Duznik je u obavezi da preda jedan odredjeni predmet, ali moze da se oslobodi svoje obaveze predajom drugog predmeta

  • B. 

   ​​​Vise predmeta je in obligatione. Duznik je u obavezi da ispuni vise predmeta odjednom

  • C. 

   ​​​Vise predmeta je in obligatione a jedan predmet in solution. Duznik duguje vise predmeta ali se moze osloboditi svoje obaveze predajom samo jednog predmeta

  • D. 

   ​​​​​​Nijedan  predmet nije ni in obligatione ni in solutione. Duznik ne duguje nijedan predmet.

 • 10. 
  Uslovi za nastanak novacija su:
  • A. 

   ​​​​​​Da ne postoji razlika izmedju stare i nove obligacije

  • B. 

   ​​​Da postoji punovazna stara obligacija

  • C. 

   ​​​​Da ne postoji punovazna stara obligacija

  • D. 

   ​​​​​​Da postoji razlika izmedju stare i nove obligacije

  • E. 

   ​​​​​​​Da postoji punovazna nova obligacja

 • 11. 
  Izvori obligacionog prava u formalnom smislu su:
  • A. 

   ​​​​Sudska praksa, zato sto sudije uvek vode racuna o praksi “visih” sudova

  • B. 

   ​​​Razliciti zakoni od kojih je najvazniji Zakon o obligacionim odnosima

  • C. 

   Zakon o obligacionim odnosima

  • D. 

   Ugovor, poslovodstvo bez naologa sticanja bez osnova  jednostavne izjave volje prouzrokovanje stete

  • E. 

   ​​​​Cinjenice kao sto su brak, srodstvo, suvlasnistvo, susedski odnosi i sl. koji su regulisani drugim propisima, a ne u Zakonu o obligacionim odnosima

 • 12. 
  Kod pasivnih solidarnih obligacija (solidarnost duznika):
  • A. 

   ​​​​Nijedan duznik nije u obavezi prema poveriocu

  • B. 

   ​​​​​​Svaki duznik je u obavezi da isplati poveriocu celokupan dug

  • C. 

   ​Svaki duznik je u obavezi da isplati poveriocu samo svoj deo duga

  • D. 

   ​​​​​​Svaki duznik je u obavezi da isplati poveriocu iznos koji je dva puta veci od iznosa koji on duguje

 • 13. 
  Obligacona i stvarna prava se razlikuju prema:
  • A. 

   Zastiti – stvarna prava stiti sud

  • B. 

   Broju i nacinu sticanja – za stvarna prava vazi princip numerus clauses

  • C. 

   Dejstvu – stvarna prava deluju erga omnes, obligaciona prava deluju inter partes

  • D. 

   Subjektima – za obligaciona prava je potrebna pravna sposobnost

  • E. 

   ​​​Predmetu – objekat stvarnih prava je stvar, a obligacionih ljudska radnja

  • F. 

   ​​​Relativizaciji stvarnih I apsolutizaciji obligacionih prava

 • 14. 
  Kod fakultativnih obligacija:
  • A. 

   ​​Jedan predmet je in obligatione, a vise predmeta je in solution. Duznik je u obavezi da preda jedan odredjeni predmet, ali moze da se oslobodi svoje obaveze predajom drugog predmeta

  • B. 

   ​​​​​​Vise predmeta je in obligatione. Duznik je u obavezi da ispuni vise predmeta istovremeno.

  • C. 

   ​​​​Vise predmeta je in obligatione, a jedan predmet je in solutione. Duznik duguje vise predmeta, ali se moze osloboditi svoje obaveze predajom samo jednog predmeta

  • D. 

   Nijedan predmet nije ni in obligatione ni in solution. Duznik ne duguje nijedan predmet

 • 15. 
  Kod aktivnih solidarnih obligacija (solidarnost poverilaca):
  • A. 

   Duznik nije duzan da izvrsi obavezu nijednom poveriocu

  • B. 

   Duznik ima pravo da izvrsi obavezu bilo kom poveriocu

  • C. 

   ​​Duznik je duzan da izvrsi obavezu samo prema poveriocu odredjenom na osnovu dogovora izmedju samih poverilaca

  • D. 

   ​​​Duznik je duzan da izvrsi obavezu samo prema poveriocu odredjenom na osnovu njiovog dogovora (dogovora izmedju njega i tog poverioca

 • 16. 
  Posledica zastarelosti se ogleda u tome sto:
  • A. 

   ​​​​Poverilac gubi samo pravo koje ima prema duzniku, tako da prestaje obaveza duznika

  • B. 

   ​​Poverilac gubi pravo da osnovano poodigne tuzbu protiv duznika, ali duznik i dalje ostaje u obavezi prema poverocu – utuziva obligacija se pretvara u nauralnu (prirodnu) obligaciju

  • C. 

   ​​​Poverilac niti gubi samo pravo koje ima prema duzniku, niti gubipravo da osnovano podigne tuzbu protiv duznika.

  • D. 

   ​​Nema nikakvih posledica zastarelosti iz  razloga sto obligaciona prava ne zastarevaju

 • 17. 
  Dužnik čija obaveza ima jedan predmet, ali mu je dopušteno da se oslobodi svoje obaveze dajući neki drugi određeni predmet, može se koristiti tom mogućnošću sve dok poverilac u postupku prinudnog izvršenja ne dobije potpuno ili delimično predmet obaveze. Poverilac može zahtevati od dužnika samo predmet obaveze, ali ne i drugi predmet, kojim dužnik, ako hoće, može takođe ispuniti svoju obavezu. Kada predmet obaveze postane nemoguć usled događaja za koji dužnik odgovara, poverilac može tražiti samo naknadu štete, ali se dužnik može osloboditi obaveze dajući predmet koji je ovlašćen dati umesto dugovanog predmeta. Izneto se odnosi na:
  • A. 

   ​​​​​Alternativnu obligaciju

  • B. 

   ​​​​Kumulativnu obligaciju

  • C. 

   Fakultativnu obligaciju

 • 18. 
  Cesija (ustupanje) potrazivanja je moguca kod:
  • A. 

   ​​​​​​Jednostrano obavezujucih ugovora

  • B. 

   Dvvostrano obavezujucih ugovora

  • C. 

   ​​​​Jednsotrano i dvostrano obavezujucih ugovora

 • 19. 
  Koja od navedenih clanova ZOO se odnosi na zloupotrebu prava?
  • A. 

   ​​​​​​Zabranjeno je vrsenje pravaiz obligacionih odnosa protivno cilju zbog koga je ono zakonom ustanovljeno ili priznato

  • B. 

   ​U zasnivanju obligacionih odnosa i ostvarivanju prava i obaveza iz tih odnosa, strane su duzne da se pridrzavaju nacela savesnosti i postenja

  • C. 

   ​​​Strane u obligacionom odnosu su ravnopravne

  • D. 

   ​​​U zasnivanju obligacionih odnosa strane ne mogu ustanovljavati prava i obaveze kojima se za bilo koga stvaraili iskoriscava monopolski polozaj na trzistu

 • 20. 
  Solidarnost se nikada ne pretpostavlja:
  • A. 

   ​​​​​​Osim u slucaju kada ima vise poverilaca u nekoj deljivoj obavezi nastaloj ugovorom u privredi

  • B. 

   ​​​Osim u slucaju kada ima vise duznika u nekoj deljivoj obavezi nastaloj ugovorom u privredi

  • C. 

   ​​​Osim u slucaju kada ima vise poverilaca u nekoj deljivoj obavezi nastaloj ugovorom van privrede

  • D. 

   ​​Osim u slucaju kada ima vise duznika u nekoj deljivoj obavezi nastaloj ugovorom van privrede

 • 21. 
  Neutuzive trazbine su:
  • A. 

   Nesamostalne obaveze

  • B. 

   ​Trazbine iz ugovora koji nisu sklopljeni u odgovarajucoj dokaznoj formi

  • C. 

   ​​​​​​Zastarele trazbine

  • D. 

   ​​​​​One kojima je prosao rok

  • E. 

   ​​Protrazivanje iz nistavih ugovora

  • F. 

   ​​Trabine iz ugovora o dopustenoj igri i opkladi

 • 22. 
  Strane u obligacionim odnosima su slobodne, u granicama prinudnih propisa, javnog poretka i dobrih obicaja, da svoje odnose urede po svojoj vojli. Citirani clan ZOO govori o:
  • A. 

   ​​​​​​Imperativnim normama

  • B. 

   ​​​Ravnopravnosti strana

  • C. 

   ​​​​Autonomiji volje

  • D. 

   ​​​Dispozitivnim normama

 • 23. 
  Predmet potrazivanja je:
  • A. 

   ​Cinidba koja se moze sastojati u cinjenju, necinjenju ili trpljenju

  • B. 

   ​​​​Obligacija

  • C. 

   ​Stvar koja je predmet ugovora

  • D. 

   ​​​​Zajednicki naziv za dug i potrazivanje

 • 24. 
  Uslovi za nastanak novacije su
  • A. 

   ​​Namera da se izvrši novacija

  • B. 

   ​​​​Postojanje stare obligacije

  • C. 

   ​​​​​​Nastanak nove obligacije

  • D. 

   ​​​​​Razlika između stare i nove obligacije

 • 25. 
  Za pismenu formu su karakteristicni sledeci elementi:
  • A. 

   ​​​Sadrzina ugovora mora biti data u pismenom tekstu

  • B. 

   ​​​Tekst ugovora mora biti sadrzan u jednoj ispravi

  • C. 

   ​​​​​​Ugovor mora biti svojerucno potpisan od ugovornih strana ili njihovih ovlascenih punomocnika

  • D. 

   ​​​​Potpisi ugovornih strana moraju biti overeni u sudu

  • E. 

   Predaja stvari

 • 26. 
  Da bi ugovor bio punovazan, predmet ugovora mora biti:
  • A. 

   ​​​​Dopusten

  • B. 

   Ekvivalentan

  • C. 

   Moguc

  • D. 

   ​​​​​​Ispunjen

  • E. 

   ​​​​​​​Odredjen ili odrediv

 • 27. 
  Podela formi na bitnu (forma ad solemnitatem) i dokaznu (forma ad probationem) je izvrsena prema:
  • A. 

   Nacinu ispoljavanja

  • B. 

   Nacinu prestanka

  • C. 

   ​​​​​​​Pravnom dejstvu

 • 28. 
  Od konstruktivnog znacaja za punovaznost ugovora je:
  • A. 

   ​​​​Bitna forma (forma ad solemnitatem)

  • B. 

   ​​​Dokazna forma (forma adprobationem)

 • 29. 
  Osnov ugovora mora biti:
  • A. 

   ​​Vidljiv

  • B. 

   ​​​​​​Istinit

  • C. 

   ​​​​Simulovan

  • D. 

   Dopusten

  • E. 

   ​​​​​​Apstraktan

 • 30. 
  Uvek su teretni ugovori:
  • A. 

   ​​​​​​Ugovor o poklonu

  • B. 

   Ugovor o zakupu

  • C. 

   Ugovor o posluzi

  • D. 

   Ugovor o prodaji

  • E. 

   ​​​​​​Ugovor o zajmu

 • 31. 
  Ponuda ugovora o prodaji mora da sadrzi:
  • A. 

   ​​​​​​Mesto izvrsenja

  • B. 

   Uslov

  • C. 

   Ugovornu kaznu

  • D. 

   Cenu

  • E. 

   Oznaku stvari

  • F. 

   ​​​​​​​Kaparu

 • 32. 
  Kod teretnih i dobrocinih ugovora podela je izvrsena:
  • A. 

   ​​​​​Prema tome kako su podeljena prava i obaveze izmedju ugovornih strana

  • B. 

   Prema vrsti cinidbe

  • C. 

   ​​​​​​Prema tome kako su podeljena prava i obaveze izmedju ugovornih strana, i prema vrsti cinidbe

 • 33. 
  Prigovor neispunjenja ugovora se primenjuje kod:
  • A. 

   ​​Dvostranoteretnih ugovora sa trajnim prestacijama, pod uslovom da druga ugovorna strana koja je podigla tužbu za ispunjenje ugovorne obaveze nije u svom tužbenom zahtevu navela da će istovremeno sa izvršenjem obaveze tuženog izvršiti i svoju obavezu prema njemu;

  • B. 

   Dvostranoteretnih ugovora gde postoji istovremenost ispunjenja obaveza;

  • C. 

   Dvostranoteretnih ugovora gde ne postoji istovremenost ispunjenja obaveza

  • D. 

   ​​​​​​Dvostranoteretnih ugovora sa uzajamnim glavnim obavezama koje moraju biti punovažne i kod kojih ugovorna obaveza nije izvršena;

  • E. 

   ​​​Dvostranoteretnih ugovora sa trenutnim prestacijama, pod uslovom da druga ugovorna strana koja je podigla tužbu za ispunjenje ugovorne obaveze nije u svom tužbenom zahtevu navela da će istovremeno sa izvršenjem obaveze tuženog izvršiti i svoju obavezu prema njemu

 • 34. 
  Citirani clan ZOO: Ako  je  između  obaveza  ugovornih  strana  u  dvostranom ugovoru postojala u vreme zaključenja ugovora očigledna nesrazmera, oštećena strana može zahtevati poništenje ugovora ako za pravu vrednost tada nije znala niti je morala znati. Pravo da se zahteva poništenje ugovora prestaje istekom jedne godine od njegovog zaključenja. Odricanje unapred od ovog prava nema pravnog dejstva. Ugovor će ostati na snazi ako druga strana ponudi dopunu do prave vrednosti. Zbog ove nesrazmere ne može se tražiti poništenje ugovora na sreću, javne prodaje, kao ni onda kad je za stvar data viša cena iz osobite naklonosti."
  • A. 

   ​​​​Odredjuje zelenaski pravni posao

  • B. 

   Odnosi se na nistave ugovore

  • C. 

   Odnosi se na prekomerno ostecenje

  • D. 

   ​​​​​​Vazi uslucaju promenjenih okolnosti

 • 35. 
  Nevidljiv (skriven) materijalni nedostatak na stvari je onaj koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari. U tom slučaju, kada kupac naknadno otkrije skriveni nedostatak dužan je da o tom nedostatku obavesti prodavca u roku od:
  • A. 

   ​​​​​​Osam dana od dana kada je otkrio nedostatke, a kada se radi o ugovorima u privredi odmah (bez odlaganja).

  • B. 

   Petnaest dana od dana kada je otkrio nedostatke, a kada se radi o ugovorima u privredi odmah (bez odlaganja).

  • C. 

   ​​​​Trideset dana od dana kada je otkrio nedostatke, a kada se radi o ugovorima u privredi odmah (bez odlaganja).

 • 36. 
  Uslovi za evikciju su:
  • A. 

   Pravno uznemiravanje pribavioca

  • B. 

   ​​​​Pravni nedostatak koji postoji u trenutku zaključenja ugovora, odn. u vreme kada je pribavilac trebalo da stekne pravo o kome je reč

  • C. 

   ​​​​Savesnost pribavioca

  • D. 

   ​​​​​​Obaveštenje prenosioca

 • 37. 
  Promenjene okolnosti pretpostavljaju okolnosti koje:
  • A. 

   ​​​Cilj ugovora cini neostvarljivim

  • B. 

   ​​​​Uticu na ispunjenje obaveze i jedne i druge strane

  • C. 

   ​​​​​Prekomerno ostecuju jednu stranu

  • D. 

   ​​​Otezavaju ispunjenje obaveze jedne strane

  • E. 

   ​​​​​​Onemogucuju ispunjenje obaveze

 • 38. 
  U tzv. svojevrsna dejstva uzajamnih ugovora spadaju:
  • A. 

   Pregovori

  • B. 

   Nemogucnost ispunjenja obaveze

  • C. 

   Kompenzacija

  • D. 

   Garancija za pravne i materijalne nedostatke

  • E. 

   Prekomerno ostecenje

  • F. 

   ​​​​​​​Prestanak ugovora zbog smrti, proteka vremena i otkaza

 • 39. 
  Zakon o obligacionim odnosima ne poznaje:
  • A. 

   Obicnog jemca

  • B. 

   ​​​Jemca-platca

  • C. 

   ​​​​​Sajemca

  • D. 

   ​​​​Jemca za naknadu stete

  • E. 

   ​​​Jemcevog jemca

 • 40. 
  Ugovorom o jemstvu zasniva se, najpre:
  • A. 

   ​​​​​Pravni odnos izmedju jemca i glavnog duznika

  • B. 

   ​​​Pravni odnos izmedju jemca i poverioca

  • C. 

   ​​​​​Pravni odnos izmedju poverioca i glavnog duznika

 • 41. 
  Jemčev jemac je posebna vrsta jemstva gde jemčev jemac garantuje poveriocu da će on isplatiti dug poveriocu ako to ne učine glavni dužnik niti jemac. Kada ispuni obavezu glavnog dužnika prema poveriocu, može da postavi regresni zahtev prema:
  • A. 

   ​​​​Prvom jemcu.

  • B. 

   ​​​​Glavnom dužniku.

  • C. 

   ​​​​​Prvom jemcu i glavnom dužniku zajedno.

 • 42. 
  Kod novčanih obaveza, nadoknada na koju poverilac ima pravo naziva se:
  • A. 

   Kamata.

  • B. 

   Ugovorna kazna.

  • C. 

   Kapara.

 • 43. 
  Norme kojima se uredjuje pravni status privrednih subjekata – norme o njihovom osnivanju, upravljanju, zastupanju, statusne promene, cine:
  • A. 

   ​​​​​​Ugovorni deo poslovnog prava

  • B. 

   ​​​​​​​Statusni deo poslovnog prava

 • 44. 
  Zaokruzite formu privrednog drustva cija pravna pravila su u pojedinim aspektima identicna pravilima ortackog drustva:
  • A. 

   ​​​​​​Akcionarsko drustvo

  • B. 

   ​​​Drustvo sa ogranicenom odgovornoscu

  • C. 

   ​​​​​​Komanditno drustvo

 • 45. 
  Norme kojima se uredjuju medjusobni poslovni odnosi izmedju privrednih subjekata – odnosi koji nastaju u vezi sa prometom robe, novca i usluga, cine:
  • A. 

   ​​​​​​Ugovorni deo poslovnog prava

  • B. 

   ​​​​​​Statusni deo poslovnog prava

 • 46. 
  Privatnopravna grana prava koja obuhvata skup pravnih normi kojima se uredjuje pravni polozaj privrednih subjekata injihovi medjusobni odnosi u vezi sa prometom robe i vrsenjem privrednih usluga, pojmovno je odredjenje:
  • A. 

   ​​​Stvarnog prava

  • B. 

   Obligacionog prava

  • C. 

   ​​​​Krivicnog prava

  • D. 

   Poslovnog prava

 • 47. 
  Pod sedištem subjekta poslovnog prava podrazumevamo:
  • A. 

   ​​​​Mesto u kojem se obavljaju poslovi tog subjekta.

  • B. 

   Mesto iz koga se upravlja poslovima tog subjekta.

  • C. 

   ​Kako mesto u kojem se obavljaju poslovi tog subjekta, tako i mesto iz koga se upravlja poslovima tog subjekta.

 • 48. 
  Subjekat stiče svojstvo pravnog lica, tj. pravnu i poslovnu sposobnost, a to znači da može da stupa u pravne i poslovne odnose tek registracijom:
  • A. 

   ​​​Kod osnovnog suda (koji vodi poslove registracije privrednih subjekata).

  • B. 

   ​​​​Kod Agencije za privredne registre (koja vodi poslove registracije privrednih subjekata).

  • C. 

   ​​​​​​Kod višeg suda (koji vodi poslove registracije privrednih subjekata).

 • 49. 
  U našem pravnom sistemu, izvori poslovnog prava su:
  • A. 

   Zakon;

  • B. 

   ​​​​Podzakonski akti;

  • C. 

   ​​​​​​Pravna nauka;

  • D. 

   Ratifikovane međunarodne konvencije;

  • E. 

   ​​​​​Sudska i arbitražna praksa.

 • 50. 
  Prokura predstavlja:
  • A. 

   ​​​Registar, odn. jedinstvenu centralnu javnu elektronsku bazu podataka o svakom privrednom subjektu na celoj državnoj teritoriji.

  • B. 

   Najužu vrstu punomoćja.

  • C. 

   ​​​​​​​Najširu vrsta punomoćja.

 • 51. 
  Subjekti poslovnog prava su:
  • A. 

   ​​​Pravna i fizička lica koja mogu u privredno-pravnom i robnonovčanom prometu, zato što ispunjavaju određene unapred utvrđene zakonske uslove, da se pojavljuju kao nosioci prava i obaveza.

  • B. 

   ​​​Samo pravna lica koja mogu u privredno-pravnom i robnonovčanom prometu, zato što ispunjavaju određene unapred utvrđene zakonske uslove, da se pojavljuju kao nosioci prava i obaveza.

  • C. 

   ​​Samo fizička lica koja mogu u privredno-pravnom i robnonovčanom prometu, zato što ispunjavaju određene unapred utvrđene zakonske uslove, da se pojavljuju kao nosioci prava i obaveza.

 • 52. 
  Likvidacija subjekta poslovnog prava preduzima se:
  • A. 

   ​​​​​​U slučajevima kada subjekat poslovnog prava nema dovoljno imovine da bi se mogla izmiriti potraživanja poverilaca u celosti

  • B. 

   U slučajevima kada ne postoje uslovi za njegovo redovno i uspešno poslovanje

  • C. 

   ​​​​​​Kako u slučajevima kada subjekat poslovnog prava nema dovoljno imovine da bi se mogla izmiriti potraživanja poverilaca u celosti, tako i u slučajevima kada ne postoje uslovi za njegovo redovno i uspešno poslovanje

 • 53. 
  U ortačkom društvu, članstvo se stiče:
  • A. 

   Prinudnim putem

  • B. 

   Dobrovoljno i voljom lica koje želi da postane član ortačkog društva

  • C. 

   Dobrovoljno i voljom većine ostalih članova ortačkog društva

 • 54. 
  Ulog u ortačko društvo može biti:
  • A. 

   ​​​​​​Novac, pokretne i nepokretne stvari, hartije od vrednosti, stvarna ili druga prava (npr. autorsko, patentno), rad ili pružanje usluga za društvo

  • B. 

   ​​​Novac, pokretne i nepokretne stvari, hartije od vrednosti, stvarna ili druga prava (npr. autorsko, patentno), nikako rad ili pružanje usluga za društvo

  • C. 

   ​​​​​​Novac, pokretne i nepokretne stvari, hartije od vrednosti, rad ili pružanje usluga za društvo,  nikako stvarna ili druga prava (npr. autorsko, patentno)

 • 55. 
  Likvidacija ortačkog društva:
  • A. 

   ​​​​​​Može se sprovesti nakon prestanka ortačkog društva ili pre prestanka ortačkog društva

  • B. 

   Sprovodi se nakon prestanka ortačkog društva

  • C. 

   Prethodi prestanku ortačkog društva.

 • 56. 
  Ako iz komanditnog društva istupe svi komplementari, društvo:
  • A. 

   Može nastaviti svoju delatnost kao društvo sa ograničenom odgovornošću, akcionarsko društvo ili kao preduzetnik

  • B. 

   Može nastaviti svoju delatnost kao ortačko društvo

  • C. 

   ​​​​​​​Prestaje da postoji.

 • 57. 
  Ulozi akcionara mogu biti:
  • A. 

   U gotovom novcu, u stvarima i u pravima izraženim u novčanoj vrednosti

  • B. 

   U gotovom novcu, u stvarima, u pravima izraženim u novčanoj vrednosti i u radu

  • C. 

   ​​​​​​U gotovom novcu, u stvarima, u pravima izraženim u novčanoj vrednosti, u radu i u pružanju usluga akcionarskom društvu.

 • 58. 
  Upravni odbor akcionarskog društva je:
  • A. 

   Pomoćni i izvršni organ društva

  • B. 

   Nadzorni organ društva

  • C. 

   ​​​​​​​Organ upravljanja društvom, koji zajedno sa direktorom upravlja društvom.

 • 59. 
  Ulozi akcionara mogu biti:
  • A. 

   ​​U gotovom novcu, u stvarima i u pravima izraženim u novčanoj vrednosti

  • B. 

   U gotovom novcu, u stvarima, u pravima izraženim u novčanoj vrednosti i u radu

  • C. 

   ​​​​​​​U gotovom novcu, u stvarima, u pravima izraženim u novčanoj vrednosti, u radu i u pružanju usluga akcionarskom društvu.

 • 60. 
  Shodno zakonu, za prenos udela nekog člana komanditnog društva prema trećem licu:
  • A. 

   Potrebna je saglasnost svih komplementara i komanditora sa većinskom udelom

  • B. 

   Nije potrebna saglasnost kemplementara i komanditora

  • C. 

   ​​​​​​​Potrebna je saglasnost samo komlementara, ne i komanditora sa većinskim udelom.

  • D. 

   Option 4

 • 61. 
  Jedan od razloga prestanka akcionarskog društva jeste:
  • A. 

   Pravnosnažnom odlukom skupštine akcionara koja se donosi kvalifikovanom većinom

  • B. 

   ​​​​Pravnosnažnom odlukom skupštine akcionara koja se donosi prostom  većinom

  • C. 

   Pravnosnažnom odlukom skupštine akcionara koja se donosi jednoglasno.

 • 62. 
  Udeo člana društva sa ograničenom odgovornošću
  • A. 

   ​​​​​Može se preneti trećem licu uz pravo preče kupovine ostalih članova društva

  • B. 

   ​​​​Ne može se premeti trećem licu

  • C. 

   ​​​​Može se preneti trećem licu bez bilo kakvih uslovljavanja

 • 63. 
  Skupština:
  • A. 

   ​​​​Je organ društva sa ograničenom odgovornošću kada je predviđena ugovorom o osnivanju društva

  • B. 

   ​​​Je uvek organ društva sa ograničenom odgovornošću, be obzira da li je ili nije predviđena ugovorom o osnivanju društva

  • C. 

   ​​​​​​Nije nikada organ društva sa ograničenom odgovornošću.