Praktis Bahasa
10 Soalan
Tandakan (BETUL) bagi ayat yang betul dan (SALAH) bagi ayat yang salah penggunaan simpulan bahasa