PRAKTIS 1
16 Soalan
Bahagian Sistem Bahasa.

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C, dan D. Bagi setiap soalan, pilih satu jawapan sahaja.
Soalan 1 hingga soalan 17.

Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.