Poziom Operacyjny - Stateczność I Niezatapialność Statku

18 Questions | Total Attempts: 220

SettingsSettingsSettings
Poziom Operacyjny - Stateczno I Niezatapialno Statku - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Przy zmianie gęstości wody zaburtowej może zmienić się:
  • A. 

   Pionowe położenie środka ciężkości statku

  • B. 

   Przegłębienie statku

  • C. 

   Wypór statku

 • 2. 
  Wielkość poprawki na swobodne powierzchnie cieczy zależy od poziomych wymiarów powierzchni zbiornika i od:
  • A. 

   Objętości cieczy w zbiorniku

  • B. 

   Wyporu statku

  • C. 

   Położenia zbiornika na statku

 • 3. 
  Zakłada się, że środek ciężkości kontenera podnoszonego ciężkim bomem (podwieszonego) znajduje się:
  • A. 

   W miejscu gdzie znajduje się środek ciężkości statku

  • B. 

   Na wysokości na jakiej znajduje się środek ciężkości podwieszonego kontenera

  • C. 

   Na wysokości noku bomu, którym nastąpiło podniesienie

 • 4. 
  Próba przechyłów służy do określenia:
  • A. 

   Ciężaru i położenia środka ciężkości statku

  • B. 

   Jak statek reaguje na moment przechylający

  • C. 

   Położenia metacentrum

 • 5. 
  Przy wyznaczaniu kryterium pogodowego wg. IMO uwzględnia się:
  • A. 

   Statyczne działanie wiatru i porywy tego wiatru przy jednoczesnym oddziaływaniu falowania

  • B. 

   Dynamiczne działanie wiatru przy jednoczesnym oddziaływaniu falowania

  • C. 

   Statyczne działanie wiatru przy jednoczesnym oddziaływaniu falowania

 • 6. 
  Jeżeli poprzeczny napór wiatru spowoduje statyczny przechył statku to:
  • A. 

   środek wyporu i środek ciężkości leżą na tej samej pionowej linii

  • B. 

   Moment prostujący jest równy momentowi przechylającemu od naporu wiatru

  • C. 

   Siła naporu wiatru jest równa sile wyporu

 • 7. 
  Statek ma wypór 10000 T, skorygowana wysokość metacentryczna 0,50 m. Przesunięto ciężar 50 T na odległość 10m na prawą burtę. Kąt przechyłu wynosi około:
  • A. 

   4,3°

  • B. 

   2,6°

  • C. 

   5,7°

 • 8. 
  Jaką ilość wody należy przepompować ze zbiornika rufowego do dziobowego na odległość 50 m, aby wyrównać przegłębienie statku? Zanurzenie rufy 4,5 m, zanurzenie dziobu 3,9 m, jednostkowy moment przegłębiający 15000 Tm/m.
  • A. 

   180,0 T

  • B. 

   69,2 T

  • C. 

   15,6 T

 • 9. 
  Statek wypiera 7800 T. Jego środek ciężkości znajduje się VCG = 6,1 m nad PP. Zostały załadowane następujące ciężary: p 1 = 450 T, VCG 1 =5,30 m; p 2 = 220 T, VCG 2 =3,54 m. Nowe wzniesienie środka ciężkości wynosi:
  • A. 

   4,26 m

  • B. 

   4,52 m

  • C. 

   5,99 m

 • 10. 
  Kąt 12 stopni w kryterium statecznościowym przy przewozie ziarna luzem dotyczy:
  • A. 

   Maksymalnego dopuszczalnego przechyłu statku po umownym przesypaniu się ziarna

  • B. 

   Maksymalnego przechyłu statku w czasie podróży

  • C. 

   Maksymalnego dopuszczalnego przechyłu statku podczas załadunku

 • 11. 
  Czysta utrata stateczności to:
  • A. 

   Wywrócenie się statku

  • B. 

   Zaistnienie ujemnej początkowej wysokości metacentrycznej

  • C. 

   Zmniejszenie się ramion prostujących na grzbiecie fali

 • 12. 
  Drzwi wodoszczelne w trakcie podróży morskiej:
  • A. 

   Muszą być zawsze zamknięte

  • B. 

   Mogą być otwarte przez cały czas trwania podróży pod warunkiem, że przedział wodoszczelny nie jest zatopiony

  • C. 

   Mogą być otwarte, ale tylko w szczególnych okolicznościach

 • 13. 
  Współczynnik (stopień) zatapialności określa w sposób umowny:
  • A. 

   Jaka część przedziału wodoszczelnego może być zatopiona wodą zaburtową

  • B. 

   Jaka część objętości statku może być zatopiona, aby statek nie zatonął

  • C. 

   O ile procent zmieni się wypór statku po zatopieniu przedziału wodoszczelnego

 • 14. 
  Kąt zalewania to taki kąt przechyłu statycznego, po przekroczeniu którego:
  • A. 

   Pokład główny wchodzi pod powierzchnię wody

  • B. 

   Otwór uznany za otwarty wchodzi pod powierzchnię wody

  • C. 

   Woda zaburtowa dostaje się do wnętrza kadłuba

 • 15. 
  Która z wielkości nie jest kryterium stateczności:
  • A. 

   Kąt przechyłu spowodowany cyrkulacją

  • B. 

   Kąt wywracania

  • C. 

   Kąt przechyłu, przy którym wartość ramion prostujących jest największa

 • 16. 
  Do stwierdzenia, że statek na wyjście w morze spełnia wymagania statecznościowe, wykorzystamy:
  • A. 

   Krzywą ramion prostujących

  • B. 

   Wykres dopuszczalnego wzniesienia środka ciężkości

  • C. 

   Krzywe hydrostatyczne

 • 17. 
  Uderzanie fali w denną część dziobu określamy nazwą:
  • A. 

   Broaching

  • B. 

   Surf-riding

  • C. 

   Slamming

 • 18. 
  Okres kołysań własnych statku zależy od:
  • A. 

   Momentu bezwładności statku

  • B. 

   Okresu fali

  • C. 

   Kąta kursowego statku względem fali

Back to Top Back to top