Poziom Operacyjny - Postępowanie W Przypadku Nadania Fałszywych Alarmów

5 Questions | Total Attempts: 91

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Poziom Operacyjny - Postpowanie W Przypadku Nadania Faszywych Alarmw

.


Questions and Answers
 • 1. 
  W przypadku zauważenia, że radiopława została przypadkowo uruchomiona należy:
  • A. 

   Tylko wyłączyć radiopławę

  • B. 

   Wyłączyć radiopławę i powiadomić najbliższe centrum ratownictwa o zaistniałej sytuacji

  • C. 

   Powiadomić najbliższe centrum ratownictwa o zaistniałej sytuacji, a następnie wyłączyć radiopławę

 • 2. 
  W celu wykonania testu radiopławy należy:
  • A. 

   Postępować zgodnie z instrukcją producenta

  • B. 

   Uruchomić radiopławę i zaobserwować, czy nastąpiło załączenie światła błyskowego, po czym wyłączyć radiopławę

  • C. 

   Zlecić przetestowanie radiopławy serwisowi producenta

 • 3. 
  W przypadku upływu terminu ważności baterii należy:
  • A. 

   Zakupić baterię dowolnego producenta i dokonać jej wymiany

  • B. 

   Zlecić wymianę baterii uznanemu serwisowi

  • C. 

   Wykonać test wewnętrzny i jeżeli radiopława jest sprawna eksploatować ją w dalszym ciągu

 • 4. 
  W przypadku uszkodzenia mechanicznego radiopławy należy:
  • A. 

   Powstrzymać się od wykonywania jakichkolwiek czynności do czasu przybycia do najbliższego portu

  • B. 

   Wyciągnąć baterię w celu uniknięcia przypadkowego uruchomienia

  • C. 

   Próbować naprawić radiopławę we własnym zakresie

 • 5. 
  W przypadku zagubienia radiopławy w czasie sztormu należy:
  • A. 

   Czekać na rozwój sytuacji

  • B. 

   Natychmiast powiadomić o zaistniałej sytuacji centrum ratownictwa

  • C. 

   Tylko rozpocząć poszukiwania radiopławy

Back to Top Back to top