Poziom Operacyjny - Meteorologia I Oceanografia

27 Questions | Total Attempts: 182

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Poziom Operacyjny - Meteorologia I Oceanografia

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Oddziaływanie siły Coriolisa na masy powietrza wyklucza:
  • A. 

   Położenie na równiku

  • B. 

   Duża prędkość mas powietrza

  • C. 

   Położenie na biegunie

 • 2. 
  Na półkuli północnej wiatry w wyżu barycznym wieją:
  • A. 

   Na zewnątrz, przeciwnie do kierunku ruchu wskazówek zegara

  • B. 

   Na zewnątrz, prostopadle do izobar

  • C. 

   Na zewnątrz, zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara

 • 3. 
  Najbliższą powierzchni Ziemi jest warstwa atmosfery:
  • A. 

   Troposfera

  • B. 

   Stratosfera

  • C. 

   Jonosfera

 • 4. 
  Przeliczając ciśnienie atmosferyczne przyjmujemy, że 1 mmHg równa się:
  • A. 

   1 mbar

  • B. 

   4/3 mbar

  • C. 

   3/4 mbar

 • 5. 
  Zjawisko powstawania mgły, gdy ciepłe powietrze napływa nad zimniejszą warstwę wody nazywamy:
  • A. 

   Parowaniem morza

  • B. 

   Mgłą radiacyjną

  • C. 

   Mgłą adwekcyjną

 • 6. 
  Łacińska nazwa chmur Cirrus oznacza w języku polskim chmury typu:
  • A. 

   Kłębiaste

  • B. 

   Warstwowe

  • C. 

   Pierzaste

 • 7. 
  Na którym z poniższych akwenów nie występują cyklony tropikalne:
  • A. 

   Południowy Atlantyk

  • B. 

   Ocean Indyjski

  • C. 

   Północny Pacyfik

 • 8. 
  Oznaki zwiastujące cyklon tropikalny to:
  • A. 

   Opady w strefie równikowej, spadek temperatury powietrza

  • B. 

   Wzrost temperatury powierzchni morza, wzrost zachmurzenia

  • C. 

   Martwa fala, nietypowy kierunek i prędkość wiatru, spadek ciśnienia atmosferycznego

 • 9. 
  Łacińska nazwa chmur Cumulonimbus oznacza w języku polskim chmury typu:
  • A. 

   Pierzaste deszczowe

  • B. 

   Kłębiaste deszczowe

  • C. 

   Warstwowe deszczowe

 • 10. 
  Front, w którym ciepła masa powietrza napływa nad masę chłodną nazywamy:
  • A. 

   Frontem chłodnym

  • B. 

   Frontem zokludowanym

  • C. 

   Frontem ciepłym

 • 11. 
  Powyższy symbol oznacza:
  • A. 

   Front zokludowany

  • B. 

   Front ciepły

  • C. 

   Front stacjonarny

 • 12. 
  Rysunek przedstawia schemat frontu:
  • A. 

   Ciepłego

  • B. 

   Stacjonarnego

  • C. 

   Chłodnego

 • 13. 
  Mżawka towarzyszy chmurom:
  • A. 

   Cumulus

  • B. 

   Stratus

  • C. 

   Cirrus

 • 14. 
  Rysunek przedstawia zdjęcie:
  • A. 

   Niżu barycznego na półkuli południowej

  • B. 

   Głębokiej depresji na półkuli południowej

  • C. 

   Niżu barycznego na półkuli północnej

 • 15. 
  W rejonie Wysp Azorskich dominującym układem barycznym jest układ:
  • A. 

   Niskiego ciśnienia

  • B. 

   Wysokiego ciśnienia

  • C. 

   Siodła barycznego

 • 16. 
  Na mapach falowania przedstawiane są fale:
  • A. 

   Charakterystyczne

  • B. 

   średnie

  • C. 

   Znaczne

 • 17. 
  Rozmiary falowania wiatrowego zależą od:
  • A. 

   Prędkości wiatru

  • B. 

   Prędkości wiatru i czasu działania wiatru

  • C. 

   Prędkości wiatru, czasu działania wiatru i długości rozbiegu wiatru

 • 18. 
  Która z teorii tłumaczy przesuwanie się formy fali i zanikanie falowania w głąb oceanu:
  • A. 

   Trochoidalna

  • B. 

   Spektralna

  • C. 

   Energetyczna

 • 19. 
  Prąd ciepły to prąd, którego masy wodne:
  • A. 

   Mają temperaturę wyższą niż 20 stopni Celsjusza

  • B. 

   Mają temperaturę wyższą niż 25 stopni Celsjusza

  • C. 

   Mają temperaturę wyższą od temperatury wód otaczających

 • 20. 
  Kierunek ustabilizowanego prądu wiatrowego jest:
  • A. 

   Zgodny z kierunkiem wywołującego go wiatru

  • B. 

   Przeciwny do kierunku wywołującego go wiatru

  • C. 

   Odchylony o 45 stopni w prawo na półkuli N i w lewo na półkuli S od kierunku działającego wiatru

 • 21. 
  Lód dryfujący a pak lodowy
  • A. 

   Gdy koncentracja lodu wynosi 7/10 i więcej mówimy o paku lodowym, poniżej o lodzie dryfującym.

  • B. 

   Gdy koncentracja lodu jest poniżej 5/10 mówimy o lodzie dryfującym, powyżej o paku lodowym.

  • C. 

   Są to terminy równoważne.

 • 22. 
  Na mapach lodowych powyższy symbol oznacza:
  • A. 

   Lód jeziorny

  • B. 

   Wodę wolną od lodu

  • C. 

   Lód murszejący

 • 23. 
  Growler jest fragmentem lodu słodkiego o wymiarach:
  • A. 

   Wysokość poniżej 1 metra, długość poniżej 5 metrów

  • B. 

   Wysokość pomiędzy 1 a 5 metrów, długość pomiędzy 5 a 15 metrów

  • C. 

   Wysokość powyżej 5 metrów, długość powyżej 15 metrów

 • 24. 
  Siły pływotwórcze powodują:
  • A. 

   Zmianę poziomu wód

  • B. 

   Zmianę prądów

  • C. 

   Zmianę poziomu wód i zmianę prądów

 • 25. 
  Pasat na półkuli południowej to stały co do kierunku wiatr:
  • A. 

   Południowo-wschodni

  • B. 

   Północno-wschodni

  • C. 

   Południowo-zachodni

Back to Top Back to top