Poziom Operacyjny - ECDIS

10 Questions | Total Attempts: 163

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Poziom Operacyjny - ECDIS

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Systemy ECDIS mają możliwość pracy w trybach:
  • A. 

   Tylko wektorowym

  • B. 

   Tylko rastrowym

  • C. 

   Zarówno rastrowym jak i wektorowym

 • 2. 
  Które z poniższych grup informacji nie muszą być prezentowane w ECDIS:
  • A. 

   Kable i rurociągi podwodne

  • B. 

   Trasy promów

  • C. 

   Właściwości hydrodynamiczne statku

 • 3. 
  Baza danych powstała z mapy ENC, warstw poprawek do mapy oraz dodatkowych informacji naniesionych przez operatora nazywa się:
  • A. 

   Systemową elektroniczną mapą nawigacyjną (SENC)

  • B. 

   Zobrazowaniem standardowym (Standard display)

  • C. 

   Podstawą zobrazowania (Display Base)

 • 4. 
  System ECDIS powinien rejestrować w pamięci zestaw danych niezbędnych do odtworzenia w odstępach jednominutowych przebiegu nawigacji i sprawdzenia oficjalnej bazy danych używanej podczas poprzednich 12 godzin. Dodatkowo powinien zapisywać całą przebytą trasę bieżącej podróży wraz ze znacznikami czasu w przedziałach czasu nie przekraczających:
  • A. 

   4 godzin

  • B. 

   8 godzin

  • C. 

   12 godzin

 • 5. 
  Jeżeli operator nie wybrał izobaty bezpiecznej system ECDIS powinien domyślnie przyjąć:
  • A. 

   30m

  • B. 

   20m

  • C. 

   25m

 • 6. 
  System ECDIS powinien w odstępach jednominutowych dokonywać zapisu przebytej drogi (czas, pozycja, kurs i prędkość) oraz użytych danych (źródło, edycja, data, komórka ENC i historia aktualizacji) w celu odtworzenia przebiegu nawigacji oraz sprawdzenia oficjalnej bazy danych używanej w ciągu ostatnich:
  • A. 

   12h

  • B. 

   8h

  • C. 

   4h

 • 7. 
  Kategoria zobrazowania SENC uruchamiana pojedynczym działaniem operatora wg. rezolucji MSC.232(82) to:
  • A. 

   Display Base

  • B. 

   Standard Display

  • C. 

   Custom Display

 • 8. 
  Zobrazowanie wyświetlane na ekranie ECDIS, z którego nie można usunąć żadnego elementu to:
  • A. 

   Podstawa zobrazowania (Display Base)

  • B. 

   Zobrazowanie standardowe (Standard Display)

  • C. 

   Zobrazowanie wstępne (Preliminary Display)

 • 9. 
  Gdy w bazie danych SENC nie ma izobaty zadeklarowanej przez operatora jako izobata bezpieczna, system dobiera:
  • A. 

   Izobatę mniejszą

  • B. 

   Domyślnie izobatę 30 m

  • C. 

   Najbliższą izobatę znalezioną w bazie danych o wartości większej od zadeklarowanej przez operatora

 • 10. 
  ECDIS musi prezentować następujące informacje:
  • A. 

   Temperaturę wody

  • B. 

   Prądy pływowe

  • C. 

   Obraną izobatę bezpieczną

Back to Top Back to top