Postavenie ženy A Matky V Literatúre

10 Otzky | Total Attempts: 26

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Postavenie ženy A Matky V Literatúre

Na vypracovanie testu máte 20 minút. Je zložený z 10 otázok z možnosťou výberu. Vždy je aspoň jedna odpoveď správna. Nato, aby ste boli v teste úspešní, potrebuje minimálne 90%. Držíme vám palce.


Questions and Answers
 • 1. 
  Za literárnu postavu považujeme
  • A. 

   Maca Mlieča

  • B. 

   Mamku Pôstkovú

  • C. 

   Personifikovanú rastlinu alebo zviera v Ezopovej bájke

  • D. 

   Dieťa vo fiktívnej rozprávke

  • E. 

   Babičku Boženy Němcovej

 • 2. 
  Približne v ktorom období sa stretávame po prvýkrát s postavou ženy v literatúre?
  • A. 

   Približne v 2. - 3. tisícročí pnl.

  • B. 

   Okolo roku 400 nl.

  • C. 

   1000 pnl.

  • D. 

   Obdobie vzniku Biblie (Panna Mária)

  • E. 

   V humanizme s Danteho Beatrice

 • 3. 
  Žena
  • A. 

   Má od začiatku pasívne postavenie v literatúre

  • B. 

   Je od začiatku vždy aktívnou postavou

  • C. 

   V literatúre prechádza vývinom v závislosti od autora

  • D. 

   A jej postavenie môžu byť podmienené náboženstvom

  • E. 

   Pasívne dopľňa postavenie muža v spoločnosti, je sociálne determinovaná

 • 4. 
  Prvá ženská postava v literatúre je
  • A. 

   žena v Epose o Gilgamešovi

  • B. 

   Panna Mária

  • C. 

   Bohyňa Ištar

  • D. 

   Antigona

  • E. 

   Sapfó

 • 5. 
  Staroveká lyrika prináša do literatúry 
  • A. 

   V stredoveku tabuizované témy

  • B. 

   Dnes výrazne tabuizované témy

  • C. 

   Problematiku homosexuality v súdobej spoločnosti

  • D. 

   Vyjadrenie lásky ženy k žene

  • E. 

   Odvekú túžbu po slobode

 • 6. 
  Stredoveká literatúra
  • A. 

   Prvýkrát zobrazuje ostavu prostitútky

  • B. 

   Retrospektívne sa vracia k religionistickej determinácii

  • C. 

   Je formovaná v európskom prostredí pod výrazným vplyvom kresťanstva

  • D. 

   Retrospektívne sa vracia k idealizovanej postave Panne Márii

  • E. 

   Poskytuje východisko čitateľovi vo viere v život

 • 7. 
  Shakespearova Júlia
  • A. 

   Je formovaná ako humanistická postava

  • B. 

   Koná v súlade s vierou a konzervativizmom

  • C. 

   Predtavuje výrazne aplikovaný racionalizmus

  • D. 

   Výrazne do svojho prežívania aplikuje individualizmus

  • E. 

   Umiera zbytočne

 • 8. 
  Danteho
  • A. 

   Vergílius predstavuje náboženstvo

  • B. 

   Postava predstavuje ľudstvo

  • C. 

   Vergilius predstavuje rozum a racionalitu

  • D. 

   Beatrice predstavuje náboženstvo a lásku

  • E. 

   Beatrice predstavuje len lásku

 • 9. 
  Vyberte správnu možnosť
  • A. 

   Humanizmus sa vracia späť k antike

  • B. 

   V renesancii dominuje racionalizmus ako filozofický smer

  • C. 

   V humanizme dominuje senzualizmus ako filozofický smer

  • D. 

   Renesančný senzualizmus sa vracia do literatúry neskôr v podobe vitalizmu

  • E. 

   Markantným predstaviteľom slovenskej renesančnej literatúry je Ján Smrek, ktorý v absolútnej zhode s filozofiou senzualizmu zobrazuje ženu ako osobnosť, ktorej venuje všetku svoju pozornosť

 • 10. 
  Vyjadrite sa k pravdivej odpovedi z tematickej oblasti baroka a klasicizmu označením nesprávnej odpovede.
  • A. 

   Barok hľadá zmysel svojho bytia, čo sa týka literatúry, v poznaní.

  • B. 

   Pre klasicizmus je typická jednota krásy, lásky a dobra, ktorá je stelesnená v postave idealizovanej matky.

  • C. 

   V barokovej literatúre sa vyskytuje Panna Mária.

  • D. 

   Panna Mária sa cyklicky vracia do spevníkov.

  • E. 

   V baroku sa objavujú vznešené myšlienky všeslovanskej vájomnosti prostredníctvom Jána Kollára.