Test På Stof Fra Fra I Fredags

18 Questions | Total Attempts: 100

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Test På Stof Fra Fra I Fredags

 Lad os nu se hvor meget i husker fra i fredags. 


Questions and Answers
 • 1. 
  I menneskets genom koder alle basepar for gener
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  Udtrykket af en bestemt gen er altid ens i en bestemt celle.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 3. 
  Alle celler i en organisme indholder altid alle gener
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Antallet forskellige gener i menneskets genom er lige med  antallet forskellige proteiner mennesket kan producere
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Det er kun forandringer i DNA sekvensen (mutationer) som kan nedarves
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  Næringsstoffer som f eks fedtsyrer og glukose kan påvirke ekspressionen af bestemte gener
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  To gener som ligger tæt sammen på samme kromosom vil oftere nedarves sammen til afkommet, end to gener på forskellige kromosomer
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 8. 
  Hvilken af følgende processer er en almindelig måde at regulere et enzyms aktivitet: på
  • A. 

   Reversibel unfolding

  • B. 

   Reversibe phosphorylering

  • C. 

   Reversibel glykosylering

 • 9. 
  Hvilke af følgende molekyler bliver brugt som  signalmolekyler i den intracellulære regulering (det rigtige svar er mere end en molekyle)
  • A. 

   Ca2+

  • B. 

   Mg2+

  • C. 

   Diacylglycerol

  • D. 

   Resveratrol

  • E. 

   Leucin

  • F. 

   Inositol-3-phosphat

  • G. 

   Glucose-6-phosphat

  • H. 

   Citrulin

 • 10. 
  Hvilket ord mangler i denne sætning: "Transkriptionsfaktorer regulerer genekspressionshastigheden, ved at binde til  ____________  -regionen af et gen"
 • 11. 
  Histone acetyle transferas (HAT) er et enzym med følgende funkttion
  • A. 

   Methylerer cytosingrupper i DNA

  • B. 

   Binder en acetylgruppe til lysin-rester på histoner

  • C. 

   Binder en acetylgruppe til DNA

  • D. 

   Aktiverer G-proteiner

 • 12. 
   G-proteiner indgår i signalering fra en specifik type af receptorer, hvilken?
  • A. 

   Tyrosin kinase receptorer

  • B. 

   Kernereceptorer

  • C. 

   7-trans membran receptorer

  • D. 

   Insulin receptore n

 • 13. 
  Hvilken funktion har miRNA i cellen?
  • A. 

   Øger translationen fra et specifikt mRNA

  • B. 

   Hæmmer RNA polymerase evne at binde til promotor-regionen

  • C. 

   Mindsker translationen fra et specifikt mRNA

  • D. 

   Aktiverer ribosomerne

 • 14. 
  Methyldonorer som betain og choline kan modificere genekspression ved at :
  • A. 

   Methylere cytosin enheder i DNA

  • B. 

   Methylere transkriptionsfaktorer

  • C. 

   Fungere som second messengers

  • D. 

   Forårsage oxidatic stress, som aktiverer geneekspressionen

 • 15. 
  Proteinkinaser indgår i cellulær signalering ved at acetylere histonproteiner
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 16. 
  Tyrosinkinase receptorer indgår hvilken af følgende signalerings kaskader
  • A. 

   Glukagon signallering

  • B. 

   Insulin signallering

  • C. 

   Nervesignaler

  • D. 

   Signallering fra flereumættede fedtsyrer

 • 17. 
  Acetylering af histoner fører til
  • A. 

   Mere kondenseret kromatin

  • B. 

   Phosphorylering af proteiner

  • C. 

   Mindre kondenseret kromatin

  • D. 

   Celle-deling

 • 18. 
  Et mere kondenseret kromatin fører til øget genekspression af de gener som sidder i den kondenserede del af kromatinet
  • A. 

   True

  • B. 

   False

Back to Top Back to top