Ponovimo Petlju Repeat U Logu

5 Pitanja | Total Attempts: 47

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ponovimo Petlju Repeat U Logu

Kviz namijenjen učenicima petih razreda osnovne škole, služi provjeri znanja o petlji REPEAT u programskom jeziku Logo.


Questions and Answers
 • 1. 
  Petlja REPEAT služi ponavljanju određenog niza naredbi određeni broj puta.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 2. 
  Što treba upisati na crtu kako bi program nacrtao šesterokut?TO SESTEROKUTREPEAT 6[FD 50 RT ____ ]END
 • 3. 
  Koliko puta moramo ponoviti slijedeću naredbu da bi se iscrtao trokut?FD 50 RT 120
  • A. 

   Pet puta

  • B. 

   Tri puta

  • C. 

   Dva puta

 • 4. 
  Da bi petlja REPEAT bila valjana što je potrebno napisati na crtu?REPEAT ___[NEKI NIZ NAREDBI]
  • A. 

   Veličinu stranice

  • B. 

   Kut rotacije

  • C. 

   Broj ponavljanja

 • 5. 
  Što će nacrtati slijedeći program?TO NEKILIK REPEAT 4[FD 50 RT 90]END
  • A. 

   Trokut

  • B. 

   šesterokut

  • C. 

   Kvadrat

Back to Top Back to top