Ponavljanje Za Izpit - Informacijski Sistemi 2.04.2012

20 vpraanj | Total Attempts: 35

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ponavljanje Za Izpit - Informacijski Sistemi 2.04.2012

V kvizu lahko preverite svoje znanje za izpit iz inforamcijskih sistemov. Vpšrašanja se nanašajo na snov, ki pride v poštev za izpit. Srečno!


Questions and Answers
 • 1. 
  Kakšne so naloge Izvajalnega informacijskega sistema (Transaction Processing System) ?
  • A. 

   Podpira umsko delo strokovnjakov

  • B. 

   Preko komunikacije z uporabnikom skuša povečati njegove mentalne sposobnosti

  • C. 

   Zbira in hrani podatke o poslovnih dogodkih in včasih nadzoruje odločanje

  • D. 

   Omogoča izvajanje dogodkov, ki jih spremljajo poslovni dokumenti

 • 2. 
  Pri paketnem izvajalnem infomracijskem sistemu se obdelava posameznih dogodkov ne izvede takoj ampak po določenem časovnem zaporedju.
  • A. 

   Drži

  • B. 

   Ne drži

 • 3. 
  Kateri informacijski sistem omogoča sprejemanje odločitev, ki povečujejo učinkovitost dela organizacije?
  • A. 

   Izvajalni informacijski sistemi (IIS)

  • B. 

   Sistem za podporo odločanju (SPO)

  • C. 

   Informacijski sistemi za direktorje (ISD)

  • D. 

   Informacijski sistemi za upravljanje (ISU)

 • 4. 
  Osnovna značilnost Informacijskega sistema za avtomatizacijo pisarniškega dela (SAP) je v tem, da preko komunikacije s uporabnikom skušajo povečati njegove mentalne sposobnosti, kot so učenje, ustvarjalnost in sistematičen razvoj odločitev
  • A. 

   Drži

  • B. 

   Ne drži

 • 5. 
  Pri študiji izvedljivosti projekta (začetek - življenski cikel inf. sistema) sodelujejo uporabniki, manegment in tehnično osebje ?
  • A. 

   Drži

  • B. 

   Ne drži

 • 6. 
  Pri načrtovanju uvajanja informacijskega sistema je potrebno intenzivno sodelovanje uporabnikov.
  • A. 

   Drži

  • B. 

   Ne drži

 • 7. 
  V kateri fazi življenskega cikla informacijskega sistema testiramo njegovo ustreznost ?
  • A. 

   Na začetku

  • B. 

   V fazi razvoja

  • C. 

   V fazi uvajanja

  • D. 

   V fazi izvajanja in vzdrževanja

 • 8. 
  Katera metodologija temelji na principu, da se nobena faza ne more začeti, dokler ni dokončana predhodna faza?
  • A. 

   Vzporedna metodologija

  • B. 

   Fazna metodologija

  • C. 

   Kaskadna metodologija

  • D. 

   Prototipna metodologija

 • 9. 
  Pri fazni metodolgoji se projekt razdeli na manjše podprojekte.
  • A. 

   Drži

  • B. 

   Ne drži

 • 10. 
  Katera orodja združuje CASE?
  • A. 

   Orodja za inicializacijo vmesnikov

  • B. 

   Orodja za risanje diagramov

  • C. 

   Orodja za delo z particijami

  • D. 

   Orodja za upravljanje s kvaliteto

  • E. 

   Oskrbniška orodja

  • F. 

   Orodja za nadzor procesov

  • G. 

   Orodja za generiranje kode

  • H. 

   Orodja za upravljanje z različicami

 • 11. 
  Prava moč CASE okolja je združevanje orodji in repozitorija.
  • A. 

   Drži

  • B. 

   Ne drži

 • 12. 
  Kateri fazi življenskega cikla informacijskega sistema so namenjena ZGORNJA CASE ORODJA (Upper Case)?
  • A. 

   Zadnji fazi

  • B. 

   Zgodnji fazi

  • C. 

   Nobeni fazi

 • 13. 
  Med katere etične probleme bi uvrstili nadljegovanje uporabnika preko elektronske pošte (SPAM)?
  • A. 

   Zasebnosti

  • B. 

   Točnosti

  • C. 

   Lastnine

  • D. 

   Dostopa

 • 14. 
  Načrtovanje informacijskega sistema ni potrrebno, da je povezano z načrtovanjem razovja organizacije.
  • A. 

   Drži

  • B. 

   Ne drži

 • 15. 
  Pri uvajanju organizacija preide skozi zaporedje različnih stanj.
  • A. 

   Drži

  • B. 

   Ne drži

 • 16. 
  Trendi informacijskih sistemov se spreminjajo hitro.
  • A. 

   Drži

  • B. 

   Ne drži

Back to Top Back to top