Ponavljanje Gradiva Azije

12 Pitanja

Settings
Please wait...
Ponavljanje Gradiva Azije

o aziji


Questions and Answers
 • 1. 
  Kako se zove tropski ciklon?
  • A. 

   Tajkun

  • B. 

   Tajfun

 • 2. 
  _____________ kanal razdvaja Afriku i Aziju.
 • 3. 
  U Sjevernoj Aziji se nalaze največa nalazišta nafte.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 4. 
  Spoji parove..
  • A. suha klima
  • A.
  • B. tropska klima
  • B.
  • C. sinijska klima
  • C.
  • D. umjereno topla klima
  • D.
 • 5. 
  Okrugli kožni šatori koje koriste nomadi u unutrašnjoj Aziji zovu se....
  • A. 

   Tajge

  • B. 

   Tundra

  • C. 

   Ništa od navedenog

 • 6. 
  Geografski smještaj određujemo pomoću...
  • A. 

   Paralele

  • B. 

   Ekvator

  • C. 

   Polovi

  • D. 

   Planina

 • 7. 
  ____________ je gusta nepohodna šuma
 • 8. 
  Što znači BDP?
  • A. 

   Baba dere papuče

  • B. 

   Bruto društveni proizvod

  • C. 

   Bečki dobar pohanac

 • 9. 
  Što je seizmograf ?
  • A. 

   Sprava koja koja bilježi vulkane

  • B. 

   Sprava koja mijeri potrese

  • C. 

   Sprava za uništavanje zgrada

  • D. 

   Zelena biljka

 • 10. 
  Veliki val koji nastaje usred potresa zove se tajfun .
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 11. 
  Koja biljka najbolje uspijeva u Monsunskoj Aziji ?
  • A. 

   Maslačak

  • B. 

   Riža

  • C. 

   Pšenica

 • 12. 
  Spoji parove !
  • A. Džungla
  • A.
  • B. Tajge
  • B.
  • C. Tundre
  • C.