Polárne Oblasti

10 Questions | Total Attempts: 999

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Polrne Oblasti


Questions and Answers
 • 1. 
  Vyber správnu odpoveď tak, aby v nej boli všetky tvrdenia správne.
  • A. 

   Arktída nie je narozdiel od Antarktídy kontinentom a jej prevažná časť je tvorená v zime zamŕzajúcimi moriami. Arktída je domovom ľadových medveďov, sobov a losov.

  • B. 

   Antarktída nie je narozdiel od Arktídy kontinentom, napriek tomu je rozlohou väčšia. Rekordne nízke teploty boli namerané práve tu.

  • C. 

   Arktída je kontinent s najvyššou priemernou nadmorskou výškou, Antarktída je naopak prevažne nížinatá.

  • D. 

   Poloha magnetických pólov Zeme sa presne zhoduje s geografickými pólmi.

 • 2. 
  Z ktorej oblasti je priložené video zachytávajúce polárnu žiaru?
  • A. 

   Antarktída

  • B. 

   Južný okraj Arktídy

  • C. 

   Grónsko

  • D. 

   Island

 • 3. 
  V sibírskom permafroste (trvalo zamrznutej pôde) sa vedcom už viackrát podarilo objaviť zakonzervované pozostatky dávno vyhynutých mamutov. Z dôvodu globálneho otepľovania dochádza k jeho roztápaniu, čo môže v blízkej budúcnosti spôsobiť vážne problémy. Čo bude ich hlavnou príčinou?
  • A. 

   Roztopenie permafrostu spôsobí rozsiahle záplavy na Sibíri

  • B. 

   Uvoľnené toxické plyny povedú k rastu ozónovej diery

  • C. 

   únik obrovského množstva metánu, ktorý je jeden z najsilnejších skleníkových plynov ešte viac urýchli globálne otepľovanie

  • D. 

   Roztopenie povedie k strate rozsiahlych pastvín sobov a losov

 • 4. 
  Plocha zaľadnenia Arktického oceánu sa nemení len v závislosti od globálneho otepľovania, ale aj v prirodzených ročných cykloch, kedy dochádza k jej nárastu a poklesu podľa klimatických daností jednotlivých mesiacov roku v Arktickej oblasti. Ktorý mesiac sa vyznačuje najväčšou ľadovou pokrývkou v Arktíde?
  • A. 

   Apríl

  • B. 

   September

  • C. 

   Júl

  • D. 

   December

 • 5. 
  Polárne oblasti sa rozprestierajú okolo pólov, ich hranicu vymedzujeme klimaticky, alebo podľa geografických súradníc. Akú geografickú šírku majú polárne kružnice, od ktorých sa smerom k pólom tieto oblasti nachádzajú?
  • A. 

   66° 33'

  • B. 

   90°

  • C. 

   55° 33'

  • D. 

   60°

 • 6. 
  Ktorý z uvedených ostrovov nemožno zaradiť medzi arktické ? 
  • A. 

   Nová Zem

  • B. 

   Zem Františka Jozefa

  • C. 

   Faerské ostrovy

  • D. 

   Grónsko

  • E. 

   Medvedie ostrovy

 • 7. 
  Existenciu a prežitie ľadových medveďov ohrozuje najmä:
  • A. 

   Ozónová diera

  • B. 

   ťažba nerastných surovín v polárnych oblastiach

  • C. 

   Roztápanie ľadovcov

  • D. 

   Lov

 • 8. 
  Prvými obyvateľmi najväčšieho ostrova Arktídy aj sveta boli Vikingovia, ktorí tu mali počas niekoľkých storočí dokonca viacero prosperujúcich miest. Čo zapríčinilo ich postupný úpadok až nakoniec opustenie Grónska? 
  • A. 

   útoky pôvodného obyvateľstva - Inuitov

  • B. 

   Výpravy Dánov, ktorí ich časom z Grónska vytlačili

  • C. 

   Výrazné oteplenie ostrova, ktoré viedlo k jeho neobývateľnosti

  • D. 

   Zmena klímy, ktorá viedla k ochladeniu Grónska, čo ho učinilo ťažšie obývateľným.

 • 9. 
  Pôvodnými obyvateľmi arktických oblastí severnej Európy (Škandinávie), ktorí tu žijú dodnes a od nepamäti boli známi ako kočovní pastieri sobov a losov sú:
  • A. 

   Inuiti

  • B. 

   Eskimáci

  • C. 

   Laponci (Saamovia)

  • D. 

   Vikingovia

  • E. 

   Faerčania

 • 10. 
  Človeka odjakživa lákali extrémy a hrdinské činy. Tie sa dozaista spojili v "bitke" o Južný pól, ktorá napokon skončila jeho dosiahnutím prvým človekom. Kto bol prvým človekom na Južnom póle a v akom roku sa mu to podarilo?
  • A. 

   Scott v roku 1901

  • B. 

   Peary v roku 1902

  • C. 

   Amundsen v roku 1911

  • D. 

   Cimrman v roku 1921