Politická mapa sveta
10 Otzky
Krátky kvíz na precvičenie nového učiva.