Politická Mapa Sveta

10 Otzky

Settings
Please wait...
Politická Mapa Sveta

Krátky kvíz na precvičenie nového učiva.


Questions and Answers
 • 1. 
  Koľko je v súčasnosti samostatných štátov sveta? 
  • A. 

   Okolo 250

  • B. 

   Okolo 100

  • C. 

   Okolo 200

  • D. 

   Okolo 300

  • E. 

   Okolo 150

 • 2. 
  Územie ktorého kontinentu nepatrí žiadnemu štátu sveta?  
 • 3. 
  V poslednom období vznikali a vznikajú nové štáty výlučne:
  • A. 

   Rozpadom štátov

  • B. 

   Zlučovaním viacerých štátov do jedného

  • C. 

   Osídlovaním nových území a vyhlasovaním ich za nové štáty

 • 4. 
  Proces dekolonizácie (vznik nových štátov z bývalých kolónií) prebiehal vo svete najmä v období:  
  • A. 

   Po roku 1989

  • B. 

   Po druhej svetovej vojne

  • C. 

   Po prvej svetovej vojne

  • D. 

   V 19.storočí

  • E. 

   V 15.storočí

 • 5. 
  Aký bol hlavný dôvod získavania kolónií európskymi mocnosťami?  
  • A. 

   Pokresťanštovanie dovtedy pohanských území

  • B. 

   Lacný zdroj nerastných a poľnohospodárskych surovín

  • C. 

   šírenie európskej kultúry do sveta

  • D. 

   Rozširovanie svojho územia

  • E. 

   Zdroj otrokov pre európske hospodárstvo

 • 6. 
  Akým jazykom sa dodnes hovorí vo väčšine štátov západnej Afriky?  
  • A. 

   Angličtina

  • B. 

   Francúzština

  • C. 

   španielčina

  • D. 

   Holandština

  • E. 

   Portugalčina

 • 7. 
  Ktoré z uvedených európskych štátov existovali už v roku 1991 a vznikli buď rozpadom Sovietskeho zväzu alebo Juhoslávie?
  • A. 

   Estónsko, Slovinsko, Ukrajina

  • B. 

   Albánsko, Macedónsko, Srbsko

  • C. 

   Slovensko, Poľsko, Lotyšsko

  • D. 

   Čierna hora, Kosovo, Moldavsko

 • 8. 
  V ktorých ázijských štátoch sa viedli vojny o vplyv USA a ZSSR v regióne, pričom každá z týchto superveľmocí finančne a vojensky podporovala inú stranu konfliktu?
  • A. 

   Kórea, Vietnam

  • B. 

   Kambodža, Afganistan

  • C. 

   Irak, Čína

 • 9. 
  Ako sa volá momentálne najmladší štát sveta, ktorý vznikol len v roku 2011?  
  • A. 

   Eritrea

  • B. 

   Východný Timor

  • C. 

   Kosovo

  • D. 

   Južný Sudán

  • E. 

   Palestína

 • 10. 
  Prezri si priložený obrázok a posúď o akú mapu ide:  
  • A. 

   Mapa štátov sveta, ktoré dodnes neuznali Izrael

  • B. 

   Mapa členských štátov OSN

  • C. 

   Mapa štátov s prebiehajúcimi konfliktmi

  • D. 

   Mapa štátov sveta, ktoré uznali samostatné Kosovo

  • E. 

   Mapa štátov sveta, ktoré sú v NATO