Polite Filipino Expressions

27 Questions | Total Attempts: 62

Settings
Please wait...
Polite Filipino Expressions

This is a test on basic Filipino greetings and expressions.


Questions and Answers
 • 1. 
  Magandang Umaga Po
 • 2. 
  Magandang Tanghali Po
 • 3. 
  Magandang Hapon Po
 • 4. 
  Magandang Gabi Po
 • 5. 
  Magandang Araw Po
 • 6. 
  Paalam na Po
 • 7. 
  Ingat Po
 • 8. 
  Salamat Po
 • 9. 
  Maraming Salamat Po
 • 10. 
  Balik Po Kayo
 • 11. 
  Walang Anuman Po
 • 12. 
  Patawad Po
 • 13. 
  Kumusta Po Kayo
 • 14. 
  Mabuti naman po
 • 15. 
  Paki
 • 16. 
  Makiraan po
 • 17. 
  Mawalang galang na po
 • 18. 
  Hanggang sa susunod po
 • 19. 
  Maligayang bati po
 • 20. 
  Mabuhay po
 • 21. 
  Hindi ko po sinasadya
 • 22. 
  Tuloy po kayo
 • 23. 
  Oo/Oho/Opo
 • 24. 
  Hindi po
 • 25. 
  Pagpalain po kayo
 • 26. 
  Ikinagagalak ko pong makilala kayo
 • 27. 
  Gaya po ng dati