Pohranjivanje Multimedijskih Sadržaja, Obrada Zvuka

16 Questions | Total Attempts: 158

SettingsSettingsSettings
Pohranjivanje Multimedijskih Sadraja, Obrada Zvuka - Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Osnovni format slike u Windows operacijskom sustavu je:
  • A. 

   JPEG

  • B. 

   GIF

  • C. 

   BMP

  • D. 

   TIFF

 • 2. 
  Koji formati imaju 16 milijuna boja?
  • A. 

   BMP, JPEG, GIF

  • B. 

   BMP, JPEG, TIFF

  • C. 

   GIF, TIFF

  • D. 

   BMP, GIF, JPEG, TIFF

 • 3. 
  Koji je najpopularniji format za zapis slikovnih datoteka i njihovu razmjenu putem interneta?
  • A. 

   JPEG

  • B. 

   BMP

  • C. 

   WAV

  • D. 

   TIFF

 • 4. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 5. 
  Jedna od češćih zapisa za slike s web stranice. Može imati 256 boja (8 bita). Taj format naziva se______
 • 6. 
  Format slike koji svoju primjenu nalazi u profesionalnim grafičkim studijima naziva se _______
 • 7. 
  Zvuk nastaje titranjem nekog _______ zvuka.
 • 8. 
  Zvučni val ima:
  • A. 

   Digitalno-analogni oblik

  • B. 

   Analogno-digitalni oblik

  • C. 

   Digitalni oblik

  • D. 

   Analogni oblik

 • 9. 
  Kada kratke djeliće analognog vala (uzorak) pretvaramo  u digitalni oblik, to nazivamo:
  • A. 

   Digitalno-analogna pretvorba

  • B. 

   Analogno-digitalna pretvorba

  • C. 

   Analogna pretvorba

  • D. 

   Digitalna pretvorba

 • 10. 
  Postupak pretvaranja analognog oblika zvučnog vala u digitalni nazivamo:
  • A. 

   Ripanje

  • B. 

   Digitalno-analogna pretvorba

  • C. 

   Uzorkovanje (sampling)

  • D. 

   Konvertiranje

 • 11. 
  Analogno-digitalna pretvorba ili:
  • A. 

   Ripanje

  • B. 

   Konvertiranje

  • C. 

   Uzorkovanje (sampling)

  • D. 

   Pretvaranje

 • 12. 
  Brzinom uzorkovanja i brojem bitova određujemo:
  • A. 

   Uzorkovanje (sampling)

  • B. 

   Kvalitetu zvuka

  • C. 

   Konvertiranje

  • D. 

   Komprimiranje (sažimanje)

 • 13. 
  Zvučne datoteke kao i slike, da bi zauzimale manje mjesta u memoriji računala trebamo:
  • A. 

   Konvertirati (ripati)

  • B. 

   Uzorkovati

  • C. 

   Sažimati (komprimirati)

  • D. 

   Pretvarati

 • 14. 
  Wma i mp3 su:
  • A. 

   Komprimirane datoteke

  • B. 

   Nekomprimirane datoteke

 • 15. 
  Wav datoteka je:
  • A. 

   Komprimirana datoteka

  • B. 

   Nekomprimirana datoteka

 • 16. 
  Postupak pretvaranja audio zapisa u digitalni nazivamo:
  • A. 

   Sažimanje

  • B. 

   Komprimiranje

  • C. 

   Konvertiranje (ripanje)

  • D. 

   Digitalno - analogna pretvorba

Back to Top Back to top