გული და სისხლძარღვები Xiთავი

201 | Total Attempts: 474

SettingsSettingsSettings
Please wait...
გული და სისხლძარღვები Xiთავი

.


Questions and Answers
 • 1. 
  გული ორგანიზმში ორ ძირითად ფუნქციას ასრულებს:
  • A. 

   რეგენერაციულს და სატრანსპორტოს.

  • B. 

   დამცველობითს და მჭირხნავს.

  • C. 

   რეგენერაციულს და რეზერვუარის.

  • D. 

   რეზერვუარის და მჭირხნავს.

 • 2. 
  გულში აგზნება წარმოიქმნება პერიოდულად მასშივე მიმდინარე პროცესების გავლენით. ამ მოვლენას ეწოდება:
  • A. 

   აგზნებადობა.

  • B. 

   გამტარებლობა.

  • C. 

   რეფრაქტერობა.

  • D. 

   ავტომატიზმი.

 • 3. 
  წინაგულების ატიპიური კარდიომიოციტებით შედგენილი კონებია:
  • A. 

   ბახმანის, ვენკენბახის, რუფინის.

  • B. 

   ბახმანის, ვენკენბახის, კრაუზეს.

  • C. 

   ბახმანის, ვენკენბახის, ტორელის.

  • D. 

   ბახმანის, ვენკენბახის, პაჩინის.

 • 4. 
  წინაგულების ატიპიური კარდიომიოციტებისგან შემდგარი გამტარი სისტემის კონები უზრუნველყოფენ:
  • A. 

   წინაგულებში აგზნების სწრაფ და კოორდინირებულ გავრცელებას.

  • B. 

   წინაგულების და პარკუჭების თანმიმდევრულ და სინქრონულ შეკუმშვას.

  • C. 

   ატრიოვენტრიკულური დაყოვნების განვითარებას.

  • D. 

   წინაგულებში აგზნების კერის ინიცირებას.

 • 5. 
  აგზნების გამტარი წინაგულოვანი კონების თავისებურებანია:
  • A. 

   კონებში აგზნება დაყოვნებით ტარდება, ვიდრე მიოკარდიუმში და კალიუმის კონცენტრაციის მომატების მიმართ ისინი უფრო მდგრადნი არიან

  • B. 

   კონებში აგზნება უფრო სწრაფად ვრცელდება, ვიდრე მიოკარდიუმში და კალციუმის კონცენტრაციის მომატების მიმართ ისინი უფრო მდგრადნი არიან.

  • C. 

   კონებში აგზნება უფრო სწრაფად ვრცელდება, ვიდრე მიოკარდიუმში; კალიუმის კონცენტრაციის მომატების მიმართ ისინი უფრო მდგრადნი არიან.

  • D. 

   კონებში აგზნება უფრო სწრაფად ვრცელდება, ვიდრე მიოკარდიუმში და ნატრიუმის კონცენტრაციის მომატების მიმართ ისინი უფრო მდგრადნი არიან.

 • 6. 
  კარდიომიოციტების უმეტესობისათვის მოსვენების პოტენციალია:
  • A. 

   -70 მვ

  • B. 

   -50 მვ

  • C. 

   -90 მვ

  • D. 

   -30 მვ

 • 7. 
  გულის მიოციტების მოსვენების პოტენციალი თითქმის მთლიანად განპირობებულია:
  • A. 

   კალიუმის კონცენტრაციული გრადიენტით

  • B. 

   კალციუმის კონცენტრაციული გრადიენტით.

  • C. 

   ნატრიუმის კონცენტრაციული გრადიენტით.

  • D. 

   ქლორის კონცენტრაციული გრადიენტით.

 • 8. 
  მიოკარდიუმის თვისებებია:
  • A. 

   აგზნებადობა,პლასტიკურობა,გამტარებლობა,შეკუმშვადობა,სინციტიუმი,რეფრაქტერობა.

  • B. 

   აგზნებადობა, გამტარებლობა, ავტომატიზმი, შეკუმშვადობა, რეფრაქტერობა, სინციტიუმი.

  • C. 

   აგზნებადობა, გამტარებლობა, შეკუმშვადობა, ავტომატიზმი, გახანგრძლივებული რეფრაქტერობა, ფუნქციური სინციტიუმი.

  • D. 

   აგზნებადობა, გამტარებლობა, შეკუმშვადობა, ავტომატიზმი, ქემორეცეპციულობა, ხანგრძლივი რეფრაქტერობა.

 • 9. 
  რა წარმოადგენს გულის რიტმის პირველი რიგის წამყვანს?
  • A. 

   ატრიოვენტრიკულური კვანძი.

  • B. 

   სინოატრიული კვანძი.

  • C. 

   პურკინიეს ბოჭკოები.

  • D. 

   ჰისისკონა.

 • 10. 
  რა იწვევ სკუმშვადი კარდიომიოციტების მოქმედების პოტენციალის პლატოს განვითარებას?
  • A. 

   Na-ისსწრაფი არხების აქტივაცია.

  • B. 

   Ca-ის ნელი არხები საქტივაცია.

  • C. 

   Na-ის სწრაფი არხების რეაქტივაცია.

  • D. 

   K-ის არხების აქტივაცია.

 • 11. 
  რითა განპირობებული სინოატრიული კვანძის ავტორიტმულობა?
  • A. 

   მემბრანის ნელი დიასტოლური რეპოლარიზაციით.

  • B. 

   მემბრანის სწრაფი რეპოლარიზაციით.

  • C. 

   მემბრანის ნელი დიასტოლური დეპოლარიზაციით.

  • D. 

   მემბრანის სწრაფი დეპოლარიზაციით.

 • 12. 
  პარკუჭების მიოკარდიუმის მოქმედების პოტენციალის წარმოქმნისათვის საჭიროა მემბრანის დეპოლარიზაცია:
  • A. 

   20 მვ-ით.

  • B. 

   40 მვ-ით.

  • C. 

   30 მვ-ით.

  • D. 

   10 მვ-ით.

 • 13. 
  პარკუჭების მიოკარდიუმის მოქმედების პოტენციალი სფაზებია:
  • A. 

   საწყისი სწრაფი დეპოლარიზაცია, ნელი რეპოლარიზაცია, სწრაფი რეპოლარიზაცია და მოსვენება.

  • B. 

   საწყისი სწრაფი დეპოლარიზაცია, სწრაფი რეპოლარიზაცია, ნელი რეპოლარიზაცი ადა მოსვენება.

  • C. 

   სპონტანური დიასტოლური დეპოლარიზაცია, სწრაფი რეპოლარიზაცია, ნელი რეპოლარიზაცია დ ამოსვენება.

  • D. 

   ნელი დეპოლარიზაცია, ნელი რეპოლარიზაცია, სწრაფი რეპოლარიზაცია და მოსვენება.

 • 14. 
  სპონტანური დიასტოლური დეპოლარიზაციის სიჩქარე და სიხშირე უფრო დაბალია:
  • A. 

   სინოატრიულ კვანძში.

  • B. 

   ატრიოვენტრიკულურ კვანძში.

  • C. 

   კუმშვად კარდიომიოციტში.

  • D. 

   წინაგულების ყურების მიოციტებში.

 • 15. 
   სინოატრიული კვანძის უჯრედების ნელი დიასტოლური დეპოლარიზაციისა და მოქმედების პოტენციალის ნელი აღმავალი ფაზის განვითარებაში წამყვან როლს ასრულებს:
  • A. 

   კალციუმის არხები.

  • B. 

   ნატრიუმის სწრაფი არხები.

  • C. 

   კალიუმის სწრაფი არხები.

  • D. 

   კალიუმის ნელი არხები.

 • 16. 
   არსებობს მონაცემები, რომ ჭეშმარიტი პეისმეკერების კავშირი კუმშვად მიოკარდიუმთან ხორციელდება:
  • A. 

   ჰისის კონით.

  • B. 

   ნექსუსებით.

  • C. 

   ბახმანის კონით.

  • D. 

   შუალედური T უჯრედებით.

 • 17. 
  ნელი დიასტოლური დეპოლარიზაციის განვითარების სიჩქარე რეგულირდება ვნს-ის სიმპათიკური მედიატორის - ნორადრენალინის მეშვეობით შემდეგნაირად:
  • A. 

   ნორადრენალინი აბლოკირებს კალციუმის ნელ არხებს, რის შედეგადაც დიასტოლური დეპოლარიზაციის სიჩქარე მატულობს და სპონტანური აქტივობის რიტმი იზრდება;

  • B. 

   ნორადრენალინი ააქტივებს კალიუმის განვლადობას, რაც ანელებს დიასტოლური დეპოლარიზაციის განვითარებას, რის გამოც ხდება რიტმის გაიშვიათება;

  • C. 

   ნორადრენალინი აბლოკირებს კალციუმის ნელ არხებს, რის შედეგადაც დიასტოლური დეპოლარიზაციის სიჩქარე კლებულობს, რიტმი იშვიათდება;

  • D. 

   ნორადრენალინი ააქტივებს კალციუმის ნელარხებს, რის შედეგადაც დიასტოლური დეპოლარიზაციის სიჩქარე მატულობს და სპონტანური აქტივობის რიტმი იზრდება;

 • 18. 
  ნელი დიასტოლური დეპოლარიზაციის განვითარების სიჩქარე რეგულირდება ვნს-ის პარასიმპათიკური მედიატორის -აცეტილქოლინის მეშვეობით შემდეგნაირად:
  • A. 

   აცეტილქოლინი აქვეითებს კალიუმის განვლადობას, რის შედეგადაც დიასტოლური დეპოლარიზაციის სიჩქარე მატულობს და რიტმი იზრდება.

  • B. 

   აცეტილქოლინი ზრდის მემბრანაში კალიუმის განვლადობას, რაც ანელებს დიასტოლური დეპოლარიზაციის განვითარებას, რიტმი იშვიათდება ან სრულად წყდება.

  • C. 

   აცეტილქოლინი აქვეითებს მემბრანის კალიუმის განვლადობას, რაც ანელებს ნელი დიასტოლური დეპოლარიზაციის განვითარებას და აიშვიათებ სრიტმს.

  • D. 

   აცეტილქოლინი აქვეითებს მემბრანის კალიუმის განვლადობას, რის შედეგადაც დიასტოლური დეპოლარიზაციის სიჩქარე მატულობს და სპონტანური აქტივობის რიტმი იზრდება.

 • 19. 
  გულის რიტმის წამყვანში აღმოცენებულია გზნება წინაგულების გამტარი სისტემით თითქმის:
  • A. 

   ხუთჯერ მეტი სიჩქარით აღწევს ატრიოვენტრიკულურ კვანძს.

  • B. 

   ოთხჯერ მეტი სიჩქარით და სინქრონულად აღწევს ატრიოვენტრიკულურ კვანძს.

  • C. 

   სამჯერ მეტი სიჩქარით აღწევს ატრიოვენტრიკულურ კვანძს.

  • D. 

   ორჯერ მეტი სიჩქარით და ასინქრონულად აღწევს ატრიოვენტრიკულურ კვანძს.

 • 20. 
  პარკუჭების მიოკარდიუმის აბსოლუტური რეფრაქტერობის პერიოდი დაახლოებით გრძელდება:
  • A. 

   0,03მწმ

  • B. 

   0,27წმ

  • C. 

   0,03წმ

  • D. 

   0,27მწმ

 • 21. 
  პარკუჭების მიოკარდიუმის შეფარდებითი რეფრაქტერობის პერიოდი გრძელდება:
  • A. 

   0,27მწმ

  • B. 

   0,03წმ

  • C. 

   0,27მწმ

  • D. 

   0,03მწმ

 • 22. 
  გულის გამტარი სისტემის არსებობა უზრუნველყოფს შემდეგ ფიზიოლოგიურ თვისებებს, გარდა ერთისა: .
  • A. 

   მიოკარდიუმის ხანგრძლის რეფრაქტერობას.

  • B. 

   წინაგულების ადა პარკუჭების შეკუმშვათა თანმიმდევრობას.

  • C. 

   პარკუჭების მიოკარდიუმის უჯრედების სინქრონულ შეკუმშვას.

  • D. 

   იმპულსების (მოქმედების პოტენციალების) რიტმულ გენერაციას

 • 23. 
  როგორია მიოკარდიუმის შეკუმშვისა და რეფრაქტერობის ფაზის ხანგრძლივობათა თანაფარდობა?
  • A. 

   მიოკარდიუმის შეკუმშვის ხანგრძლივობა რეფრაქტერობის ფაზაზ ემეტია.

  • B. 

   მიოკარდიუმის შეკუმშვის ხანგრძლივობა რეფრაქტერობის ფაზაზე ნაკლებია.

  • C. 

   მიოკარდიუმის შეკუმშვის ხანგრძლივობა თითქმის ემთხვევა რეფრაქტერობის ფაზას.

  • D. 

   არარსებობს კავშირი მიოკარდიუმის შეკუმშვისა და რეფრაქტერობის ფაზას შორის.

 • 24. 
  გულის საკნების ელექტრომექანიკური მუშაობის თანმიმდევრობას და კოორდინირებულობას განსაზღვრავენ შემდეგი გარემოებები, გარდა ერთისა:
  • A. 

   გულში აგზნება ვრცელდება მხოლოდ ფუძიდან მწვერვალისკენ და არა რეტროგრადულად.

  • B. 

   გულის რიტმის გენერატორი და ცენტრი ატრიოვენტრიკულურ კვანძშია.

  • C. 

   წინაგულების და პარკუჭების მიოკარდიუმი იზოლირებულია.

  • D. 

   გულის რიტმის წამყვანი სინოატრიულ კვანძშია, ატრიოვენტრიკულურ კვანძში აგზნების გატარება ყოვნდება.

 • 25. 
  გულის გამტარი სისტემის ავტომატიის კლებადი გრადიენტი იმაში მდგომარეობს, რომ გამტარი სისტემის სხვადასხვა უბანი რაც უფრო დაცილებულია:
  • A. 

   ატრიოვენტრიკულური კვანძიდან, მით უფრო მცირეა ავტომატიისუნარი.

  • B. 

   ატროვენტრიკულური კვანძიდან, მით უფრო ცვალებადია ავტომატიის უნარი.

  • C. 

   სინოატრიული კვანძიდან, მით უფრო მცირეა მისი ავტომატიის უნარი.

  • D. 

   სინოატრიული კვანძიდან, მით უფრო მეტია ავტომატი ისუნარი.

Back to Top Back to top