Petaci - Jezik Računala, Strojna I Programska Oprema

24 vpraanj | Total Attempts: 1487

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Petaci - Jezik Računala, Strojna I Programska Oprema

Ovo je ispit znanja iz informatike 5 razredAutor: Stanko Leko, prof.-mentor


Questions and Answers
 • 1. 
  Najmanja jedinica za količinu informacija je:
  • A. 

   1 bajt

  • B. 

   1 bit

  • C. 

   1 magabajt

  • D. 

   1 gigabajt

 • 2. 
  Bit može imati dva stanja to su:(brojeve odvoji zarezom bez razmaka!)
 • 3. 
  Brojevni sustav u kojem se koriste samo dvije znamenke (0 i 1), a koji koriste računala nazivamo:
  • A. 

   Dekadski

  • B. 

   Binarni

  • C. 

   Heksadecimalni

 • 4. 
  Težinska vrijednost bita gledano s desna u lijevo, za svaki bit se dvostruko:
  • A. 

   Povećava

  • B. 

   Smanjuje

  • C. 

   Ostaje ista

 • 5. 
  Upiši redom težinske vrijednosti 8 bitova, gledano s desna u  lijevo, počevši od 1.(Brojeve piši sa zarezom i bez razmaka!)npr.: 1,2,4,....
 • 6. 
  Jednim bajtom  moguće je zapisati preko dvjesto različitih stanja, točnije _______.
 • 7. 
  Četiri bita u nizu nazivamo:
  • A. 

   četvrtina bitova

  • B. 

   četvorka bitova

 • 8. 
  Postupak pretvaranja podataka u oblik prikladan za obradu na računalu, u kojem je svaki znak zamijenjen odgovarajućim kodom, nazivamo:
 • 9. 
  Jedna od najčešće korištenih normi u kodiranju je:
  • A. 

   ASI

  • B. 

   ACCI

  • C. 

   ASCII

 • 10. 
  Svaki znak (slovo) na tipkovnici ima svoj:
  • A. 

   Binarni i dekadski kod

  • B. 

   Muški i ženski kod

  • C. 

   Znani i neznani kod

 • 11. 
  Skup simbola i znakova (podataka) pohranjenih na organiziran način u trajne spremnike računala nazivamo:
  • A. 

   Operacijski sustav

  • B. 

   Mapa

  • C. 

   Datoteka

  • D. 

   Primjenski program

 • 12. 
  Središnji spremnik računala sastoji se od:
  • A. 

   Trajnog spremnika (ROM) i privremenog spremnika (RAM)

  • B. 

   Magnetskog i optičkog spremnika

  • C. 

   Privremenog spremnika i radne memorije

 • 13. 
  Tvrdi disk, disketa, CD, DVD, USB memorijski štapić su:
  • A. 

   Središnji spremnici

  • B. 

   Pomoćni spremnici

  • C. 

   Privremeni spremnici

 • 14. 
  Najveći kapacitet među pomoćnim spremnicima ima ________________ disk.
 • 15. 
  Mediji na koje možemo višekratno upisivati podatke, a prethodno upisane mijenjati i brisati označavaju se kao:
  • A. 

   R (recordable)

  • B. 

   RW (rewritable)

  • C. 

   ROM (read only memory)

 • 16. 
  Sve fizičke dijelove računala (hardware), nazivamo:
  • A. 

   Mape

  • B. 

   Sklopovlje

  • C. 

   Datoteke

 • 17. 
  Ulazni uređaji kojima unosimo podatke u računalo su:(Tri su odgovora točna!)
  • A. 

   Miš

  • B. 

   Monitor

  • C. 

   Tipkovnica

  • D. 

   Skener

  • E. 

   Pisač

 • 18. 
  Izlazni uređaji koji prikazuju rezultate rada na računalu su:(Tri su odgovora točna!)
  • A. 

   Miš

  • B. 

   Monitor

  • C. 

   Pisač

  • D. 

   Mikrofon

  • E. 

   Zvučnik

 • 19. 
  Na slici je prikazana _____________   ________ - glavna ploča središnje jedinice, na nju se postavljaju i priključuju svi ostali djelovi računala(upiši dvije riječi sa razmakom - pazi na č i ć)
 • 20. 
  Na slici je prikazan ________________, koji obavlja sve računske i logičke zadatke i upravlja svim djelovima računala. (Zovemo ga još i "mozak" računala)
 • 21. 
  Svi programi koji se nalaze u računalu čine:
  • A. 

   Programsku opremu

  • B. 

   Sklopovlje računala

  • C. 

   Služe samo za igru

 • 22. 
  Glavni program (windows, linux...) koji se mora prvi instalirati na računalo, a koji korisniku omogućava uporabu računala zove se: ____________________ sustav
 • 23. 
  Ugrađivanje programa u računalo nazivamo: ___________________, a brisanje programa s računala deinstaliranje.
 • 24. 
  Pomoću 3 bita možemo prikazati 8 različitih kombinacija.
  • A. 

   True

  • B. 

   False

Back to Top Back to top