Persamaan Garis Singgung Pada Kurva Dan Fungsi Naik Fungsi Turun

10 Soalan | Total Attempts: 75

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Persamaan Garis Singgung Pada Kurva Dan Fungsi Naik Fungsi Turun

PERSAMAAN GARIS SINGGUNG PADA KURVA DAN FUNGSI NAIK , FUNGSI TURUN


Questions and Answers
 • 1. 
  Garis singgung pada kurva y = x² – 4x + 3 di titik ( 1,0 ) adalah 
  • A. 

   A. y = x – 1

  • B. 

   B. y = –x + 1

  • C. 

   C. y = 2x – 2

  • D. 

   D. y = –2x + 1

  • E. 

   E. y = 3x – 3

 • 2. 
              Persamaan garis singgung kurva f(x) x2+2Vx ‑1 di titik yang berabsis 1 adalah 
  • A. 

   A. 4x+y 3=0

  • B. 

   b. 4x+y 2=0

  • C. 

   C. x y+1=0

  • D. 

   d. 3x+y 5=0

  • E. 

   e. 3x - y - 1=0

 • 3. 
  . Fungsi f(x) = 2X3 ‑6X2 ‑ 48x + 25 naik pada interval 
  • A. 

   A. 2 < x < 4

  • B. 

   B. x < - 2 atau x > 4

  • C. 

   C. x < 4 atau x > 2

  • D. 

   d. 4 < x < 2

  • E. 

   e. 1 < x < 4

 • 4. 
              Fungsi f(x) = 2X3 ‑ 9X2 + 12 turun pada interval ....
  • A. 

   a. x < 0 atau x > 3

  • B. 

   B. 0 < x < 3

  • C. 

   C. x < 1 atau x > 2

  • D. 

   D. 2 < x < 1

  • E. 

   E. x < 1 atau 1 < x < 2

 • 5. 
        Diketahui kurva y = X2 ‑ 4x.       Persamaan garis   singgung kurva di fitik yang berabsis 4 adalah ....
  • A. 

   A. 4x - y -16 = 0

  • B. 

   b. 4x + y + 16 = 0

  • C. 

   C. 4x + y -16 = 0

  • D. 

   D. y + 4x + 16 = 0

  • E. 

   E. y - 4x – 16 = 10

 • 6. 
  • Persamaan garis singgung kurva y=x3 di titik Q yang mempunyai ordinat 8 adalah...
  • A. 

   A. x - 12y - 60

  • B. 

   B. x - 12y + 160

  • C. 

   C. 12x - y + 160

  • D. 

   . d. 12x - y - 160

  • E. 

   . e. 12x - y - 160

 • 7. 
  Kurva f(x) = x3+3x2-9x+7 naik pada interval....
  • A. 

   A. x > 0

  • B. 

   B. -3 < x < 1

  • C. 

   C. -1  x  3 c. -1  x  3 c. -1 < x < 3

  • D. 

   D. x < -3 atau x > 1

  • E. 

   E. x < -1 atau x > 3

 • 8. 
  1. Persamaan garis yang menyinggung kurva y = 2x3 – 4x + 3 pada titik dengan absis –1 adalah ...
  • A. 

   A. y = 2x + 3

  • B. 

   B. y = 2x + 5

  • C. 

   C. y = 2x + 7

  • D. 

   D. y = 2x + 9

  • E. 

   E. y = 2x + 11

 • 9. 
              Persamaan garis singgung kurva y = 2x2 + 1 yang melalui titik (-1, 3) adalah 
  • A. 

   A. y= -4x – 1

  • B. 

   B. y= -4x + 1

  • C. 

   C. y= 12x + 15

  • D. 

   D. y= 12x – 15

  • E. 

   e. y= -12x -15

 • 10. 
           Persamaan garis singgung pada kurva y = 4x2 – x + 1 serta melalui titik yang berabsis x = -2 adalah ….
  • A. 

   A. y= 17x – 15

  • B. 

   B. y= -17x -15

  • C. 

   c. y= 17x + 15

  • D. 

   D. y=17x - 2

  • E. 

   e. y= -17x + 2