Persamaan Garis Singgung Vii

8 Questions
Persamaan Garis Singgung Vii

Persamaan garis singgung yang sejajar dan tegak lurus

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  1.       Nilai maksimum dari fungsi f(x) = –2x2 + (k+5)x + 1 – 2k adalah 5. Nilai k yang positif adalah ….
  • A. 

   5

  • B. 

   6

  • C. 

   7

  • D. 

   8

  • E. 

   9

 • 2. 
  Absis titk balik grafik fungsi f(x) = px2 + ( p – 3 )x + 2 adalah p. Nilai p =
  • A. 

   - 3

  • B. 

   - 3/2

  • C. 

   - 1

  • D. 

   2/3

  • E. 

   3

 • 3. 
  Persamaan garis singgung pada kurva y = 2x3 – 5x2 + 4x + 3 di titik yang berabsis 2 adalah
  • A. 

   Y – 8x – 5 = 0

  • B. 

   Y – 8x – 9 = 0

  • C. 

   Y – 8x – 23 = 0

  • D. 

   8x – y – 23 = 0

  • E. 

   8x – y – 9 = 0

 • 4. 
  Persamaan garis yang melalui titik (–4, 2) dan titik (5, 6) adalah
  • A. 

   Y – 4x + 34 = 0

  • B. 

   9y – 4x – 34 = 0

  • C. 

   9y – 4x – 6 = 0

  • D. 

   9y – 4x + 6 = 0

  • E. 

   9y – 4x + 34 = 0

 • 5. 
  Persamaan garis yang melalui titik A (–2, 4) dan sejajar garis dengan persamaan 4x – 2y + 6 = 0 adalah
  • A. 

   Y = 4x + 10

  • B. 

   Y = 2x – 10

  • C. 

   Y = 2x – 8

  • D. 

   Y = 4x – 12

  • E. 

   Y = 2x + 8

 • 6. 
  Persamaan garis yang melalui titik (–3, 4) dan sejajar garis 2x + y – 6 = 0 adalah
  • A. 

   Y – 2x – 10 = 0

  • B. 

   Y + 2x – 5 = 0

  • C. 

   Y + 2x – 2 = 0

  • D. 

   Y + 2x + 2 = 0

  • E. 

   Y + 2x + 5 = 0

 • 7. 
  Persamaan garis yang melalui titik (1, –2) dan sejajar dengan persamaan garis y = 2x + 3 adalah
  • A. 

   Y = 2x

  • B. 

   Y = 2x + 4

  • C. 

   Y = 2x – 4

  • D. 

   Y = 4x – 2

  • E. 

   Y = –4x + 2

 • 8. 
    Persamaan garis yang melalui titik (–5 , 1) dan tegak lurus pada garis 2x + 4y + 3 = 0 adalah
  • A. 

   Y + 2x 11 = 0

  • B. 

   Y – 2x + 11 = 0

  • C. 

   Y – 2x – 11 = 0

  • D. 

   Y + 2x + 11 = 0

  • E. 

   Y – 1/2 X - 11 = 0