Perlawanan Rakyat

10 Soalan
Perlawanan Rakyat

Quiz 5 : PERLAWANAN RAKYAT MELAWAN PENJAJAH

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Nama-nama asli pahlawan berikut ini yang benar adalah ...
  • A. 

   Pattimura-Thomas Matulessi, Imam Bonjol-Ontowiryo, Diponegoro-Peto Syarif

  • B. 

   Pattimura-Thomas Matulessi, Imam Bonjol-Peto Syarif, Diponegoro-Ontowiryo

  • C. 

   Pattimura-Peto Syarif, Imam Bonjol-Thomas Matulessi, Diponegoro-Ontowiryo

  • D. 

   Pattimura-Ontowiryo, Imam Bonjol-Peto Syarif, Diponegoro-Thomas Matulessi

 • 2. 
  Asal daerah pahlawan berikut yang benar adalah ...
  • A. 

   Pattimura-Maluku, Imam Bonjol-Banjar, Diponegoro-Yogyakarta, Antasari-Sumbar

  • B. 

   Pattimura-Banjar, Imam Bonjol-Sumbar, Diponegoro-Maluku, Antasari-Yogyakarta

  • C. 

   Pattimura-Maluku, Imam Bonjol-Sumbar, Diponegoro-Yogyakarta, Antasari-Banjar

  • D. 

   Pattimura-Sumbar, Imam Bonjol-Maluku, Diponegoro-Banjar, Antasari-Yogyakarta

 • 3. 
  Orang yang membantu perlawanan Pattimura terhadap penjajah adalah ...
  • A. 

   Kiai Maja

  • B. 

   Sentot Prawirodirjo

  • C. 

   R.A. Kartini

  • D. 

   Khristina Martha Tiahahu

 • 4. 
  Perang Paderi terjadi pada tahun ...
  • A. 

   1820-1826

  • B. 

   1821-1827

  • C. 

   1822-1828

  • D. 

   1923-1829

 • 5. 
  Orang yang diperintahkan Belanda memasang patok di atas tanah leluhur Diponegoro adalah ...
  • A. 

   Patih Danureja IV

  • B. 

   Patih Danureja V

  • C. 

   Patih Danureja VI

  • D. 

   Patih Danureja VII

 • 6. 
  Orang yang diangkat Belanda sebagai sultan Banjar setelah Sultan Adam meninggal adalah ...
  • A. 

   Pangeran Hidayatullah

  • B. 

   Pangeran Antasari

  • C. 

   Gusti Matseman

  • D. 

   Pangeran Tamjidillah

 • 7. 
  Nama benteng Belanda yang direbut rakyat Saparua adalah ...
  • A. 

   Benteng Duurstede

  • B. 

   Benteng Fort Rotterdam

  • C. 

   Benteng Jagaraga

  • D. 

   Benteng Batavia

 • 8. 
  Imam Bonjol dimakamkan di ...
  • A. 

   Makassar

  • B. 

   Manado

  • C. 

   Tarutung

  • D. 

   Balige

 • 9. 
  Nama pimpinan Belanda yang menjebak dan menangkap Pangeran Diponegoro adalah ...
  • A. 

   Jenderal de Kock

  • B. 

   Kolonel Michiels

  • C. 

   Laksamana Buykes

  • D. 

   Jenderal Van Heutz

 • 10. 
  Nama putra Pangeran Antasari yang melanjutkan perjuangan Rakyat Banjar adalah ...
  • A. 

   Pangeran Hidayatullah

  • B. 

   Pangeran Adam

  • C. 

   Gusti Matseman

  • D. 

   Pangeran Tamjidillah