Kuiz 8 - Pengurusan Kenderaan Pejabat

10 Questions

SettingsSettingsSettings
Kuiz 8 - Pengurusan Kenderaan Pejabat - Quiz


Questions and Answers
 • 1. 
  Bagaimanakah antara berikut cara pengiraan jumlah kilometer bagi bacaan odomenter (F)?
  • A. 

   F=E-D

  • B. 

   F=D-E

  • C. 

   F=AxH

  • D. 

   F=AxG

 • 2. 
  Bulatan yang manakah merujuk kepada penggunaan liter minyak?
  • A. 

   Hijau

  • B. 

   Merah

  • C. 

   Biru

 • 3. 
  Siapakah yang perlu menyemak maklumat perjalanan, pengisian petrol dan jumlah pembuka dan penutup odometer kenderaan dalam buku log?
  • A. 

   Pemandu

  • B. 

   Kerani Kanan

  • C. 

   Ketua Unit

  • D. 

   Ketua Seksyen

 • 4. 
  Berapakah kekerapan semakan buku log yang perlu dilakukan oleh Ketua Unit?
  • A. 

   1 bulan

  • B. 

   3 bulan

  • C. 

   4 bulan

  • D. 

   6 bulan

 • 5. 
  Apakah had kawalan penggunaan yang perlu ditetapkan oleh JPPB sebelum pelantikan pembekal dilakukan?
  • A. 

   I,ii & iii

  • B. 

   I,ii,iv & v

  • C. 

   Ii,iii,iv & v

  • D. 

   I,ii,iii,iv & v

 • 6. 
  Setelah had kawalan ditetapkan, apakah yang perlu dikemukakan kepada pembekal yang dilantik?
  • A. 

   Surat Pengesahan Pembekal

  • B. 

   Surat Tawaran Pembekal

  • C. 

   Surat Pelantikan Pembekal

  • D. 

   Surat Permohonan Pembekal

 • 7. 
  Apakah yang perlu dilakukan apabila menerima kenderaan baru dan pemandu baru?
  • A. 

   Membuat permohonan fleetcard baru.

  • B. 

   Menyerahkan fleetcard yang sedia ada.

  • C. 

   Menyerahkan Borang Akujanji Penerimaan Kad untuk ditandatangan oleh pemandu.

  • D. 

   Membersihkan kenderaan dan pastikan ianya dalam keadaan sempurna dan bersih.

 • 8. 
  Borang Permohonan Kad Baru perlu dikemukakan kepada Petronas Dagangan Berhad (PDB)  melalui?
  • A. 

   Pos

  • B. 

   Faks

  • C. 

   Emel/ serahan tangan

  • D. 

   Faks/ serahan tangan

 • 9. 
  Apakah yang perlu dilakukan oleh pemandu selepas kad pemandu dan no pin diterima?
  • A. 

   Menandatangani Borang Akujanji Penerimaan Kad 'Touch n Go'.

  • B. 

   Menandatangani Borang Akujanji Penerimaan Kad.

  • C. 

   Menandatangani Buku Rekod Penggunaan Kad Tambahan.

  • D. 

   Menandatangani Borang Permohonan Pendaftaran Kad

 • 10. 
  Berikut adalah tanggungjawab sebagai pemandu terhadap kad dan no pin KECUALI?
  • A. 

   Memastikan petrol dan baki nilai kad 'Touch n Go' adalah mencukupi.

  • B. 

   Menjaga dan menyimpan kad dan no pin yang dibekalkan.

  • C. 

   Tidak mendedahkan no pin kepada pihak lain.

  • D. 

   Bertanggungjawab sepenuhnya ke atas kehilangan dan penyalahgunaan kad dan no pin.

Back to Top Back to top