Perfekt (Inkl Decir, Escribir, Hacer) + Presens - Fyll I

22 Preguntas | Total Attempts: 62

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Perfekt (Inkl Decir, Escribir, Hacer) + Presens - Fyll I

Perfekt: ¿Has comido? Har du ätit?                   1        2 hablado pratat  ← hablar att pratacomido ätit ←comer att ätavivido bott ←vivir att bo   1:  Hjälpverbet finns i olika varianter (gäller alla verb):  he             ;              ;   has  ha   -   han2:  Huvudverbsändelser finns i 2 varianter: -ado (gäller -ar-verb) och -ido (övriga)*:    He hablado con Ana.  Jag har pratat med Ana.   Has comido.  Du har ätit.   María ha vivido en Madrid.  María har bott i Madrid.     Perfekt           2 verb krävs för att göra ett perfekt. Exempel:   he jag har+  hablado prata( från hablar att prata)   has du har+  comido ätit(comer att äta)   ha han har+  estado varit(estar att vara/ befinna sig) Öva   han dom har+  vivido bott(vivir att bo)  *Obs! Oregelbundna dåtidsformer:    · hecho ←hacer     · dicho ←decir    · visto ←ver    · escrito ←escribir        gjort ←görat          & nbsp; sagt ←säga           sett ←se           skrivit ←skriva


Questions and Answers
 • 1. 
  den har varit
 • 2. 
  vi har velat
 • 3. 
  det har varit
 • 4. 
  vi har varit
 • 5. 
  jag har tagit
 • 6. 
  de har varit
 • 7. 
  Vad har du gjort?
 • 8. 
  har du gjort?   (samma som: "du har gjort")
 • 9. 
  Har du älskat?
 • 10. 
  vi har varit
 • 11. 
  har ni gjort?
 • 12. 
  hon har varit
 • 13. 
  Vi har älskat.
 • 14. 
  hon är
 • 15. 
  hon har sagt
 • 16. 
  Vi har spelat fotboll.______  fútbol
 • 17. 
  vi har bott
 • 18. 
  hon bor
 • 19. 
  det har gjort
 • 20. 
  hon har spelat
 • 21. 
  jag har sett
 • 22. 
  jag har skrivit
Back to Top Back to top