Perdagangan - Perniagaan Runcit

10 Soalan
Perdagangan - Perniagaan Runcit
Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Antara yang berikut, penyataan manakah yang menerangkan maksud perniagaan runcit dengan tepat?
  • A. 

   Satu bahagian perdagangan yang melibatkan penjualan barang kepada pengguna akhir.

  • B. 

   Urus niaga membeli barang-barang secara pukal daripada pemborong oleh peruncit.

  • C. 

   Urus niaga membeli barang-barang dalam kuantiti besar dan menjual dalam kuantiti kecil.

  • D. 

   Urus niaga menjual barang-barng kepada peruncit dalam kuantiti yang dikehendaki

 • 2. 
  • Menual satu jenis barang dan barang-barang berkaitan.
  • Biasanya terletak di kawasan bandar.
  • Biasanya ditubuhkan secara milikan tunggal
  • A. 

   Kedai serba ada

  • B. 

   Kedai sejaras

  • C. 

   Kedai khusus

  • D. 

   Kedai koperasi

 • 3. 
  Salah satu ciri yang membezakan pasar raya daripada gedung aneka jabatan ialah ...
  • A. 

   Modal yang dipelukan

  • B. 

   Jenis barang yang dijual

  • C. 

   Perkhidmatan kepada pelanggan

  • D. 

   Harga barang yang dijual

 • 4. 
  Sungguhpun menghadapai persaingan hebat daripada peruncit besar-besaran, peruncit kecila-kecilan masih terus wujud. Mengapa?
  • I    Peruncit kecil-kecilan menjual barang dalam kuantiti yang diperlukan pengguna.
  • II   Peruncit kecil-kecilan menjual harga lebih murah.
  • III  Peruncit besar-besaran tidak memberi kemudahan kredit kepada pembeli.
  • IV  Peruncit kecil-kecilan berada di kawasan perumahan
  • A. 

   I dan II

  • B. 

   II dan III

  • C. 

   II dan IV

  • D. 

   III dan IV

 • 5. 
  Satu ciri persamaan anatar kedai runcit kecil-kecilan dengan peruncit besar ialah..
  • A. 

   Perkhidmatan layan diri

  • B. 

   Memerlukan modal yang kecil

  • C. 

   Memberikan kemudahan kredit

  • D. 

   Menjual dalam kuantiti yang kecil

 • 6. 
  Kelemahan perniagaan kedai sejaras berbanding pasar raya ialah ...
  • A. 

   Memerlukan modal yang besar

  • B. 

   Tidak mampu membeli stok secara pukal

  • C. 

   Pengawalan dan pentadbiran adalah rumit

  • D. 

   Tiada amalan pengkhususan kerja

 • 7. 
  Pemilik perniagaan yang manakah menanggung liabiliti terhad?
  • A. 

   Koperasi runcit

  • B. 

   Kedai khusus

  • C. 

   Gerai

  • D. 

   Kedai runcit

 • 8. 
  Antara yang berikut, penyataan manakah yang tidak benar mengenai mesin peruncitan automatik ?
  • A. 

   Mesin ini tidak memerlukan ruang yang luas

  • B. 

   Mesin ini dapat digunakan pelanggan untuk membeli pada bila-bila masa.

  • C. 

   Mesin ini digunakan sebagai suatu iklan.

  • D. 

   Mesin ini memerlukan kos yang rendah/

 • 9. 
  Antara yang berikut, peruncit yang manakah mengambil alih fungdi pemborong?
  • I    Kedai srba ada
  • II   Kedai khusus
  • III  Koperasi runcit
  • IV  Kedai sejaras
  • A. 

   I dan II

  • B. 

   II dan III

  • C. 

   II dan IV

  • D. 

   III dan IV

 • 10. 
  Mengapakah jualasn langsung dianggap sebagai suatu bentuk promosi?
  • I    Pelanggan diberi sampel percuma.
  • II   Barang-barang dijual pada harga diskaun.
  • III Penerangan dan demostrasi barang pelu diadakan.
  • IV  Pelanggan dipujuk membeli barang
  • A. 

   I dan II

  • B. 

   II dan III

  • C. 

   III dan IV

  • D. 

   I dan IV