Perdagangan - Perniagaan Borong

10 Questions
Perdagangan - Perniagaan Borong
Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Ciri utama yan membezakan antara pemborong saudagar dengan ejen ialah...
  • A. 

   Kuantiti barang yang dikendalikan

  • B. 

   Jenis barang yang dikendalikan

  • C. 

   Hak milik barang yang dikendalikan

  • D. 

   Harga baraang yang dikendalikan

 • 2. 
  • Menutip bayaran bagi pihak pengeluar.
  • Sanggup menanggung hutang lapuk yang dihadapi oleh pengeluar.
  Penyataan di atas berkaitan dengan ejen ...
  • A. 

   Ejen penjual

  • B. 

   Ejejn pengeluar

  • C. 

   Broker

  • D. 

   Ejen del credere

 • 3. 
  "Peruncit kecil-kecilan membeli barang yang pelbagai jenis dalam kuantiti yang dikehendaki." Berdasarkan penyataan ini, fungsi pemborong ialah ...
  • I    menyediakan kemudahan pengangkutan.
  • II   memecah pukal.
  • III  menyediakan barang untuk dijual.
  • IV  menyediakan kemudahan kredit.
  • A. 

   I dan II

  • B. 

   II dan III

  • C. 

   II dan IV

  • D. 

   III dan IV

 • 4. 
  Salah satu fungsi pemborong ialah menyediakan kemudahan pengangkutan. Antara yang berikut, pemborong manakah tidak menjalankan fungsi tersebut?
  • A. 

   Pemborong jober para

  • B. 

   Pemborong bayar dan bawa

  • C. 

   Pemborong satu barisan

  • D. 

   Pemborong khusus

 • 5. 
  Pemborong memerlukan modal yang besar kerana...
  • I    menikmati margin keuntungan yang kecil.
  • II   Menyediakan kemudahan pergudangan.
  • III  Membiayai pengeluar dan peruncit.
  • IV  Menjalankan kempen proimosi
  • A. 

   I, II dan III

  • B. 

   I, II dan IV

  • C. 

   I, III dan IV

  • D. 

   II, III dan IV

 • 6. 
  Penyataan yang manakah tidak benar berkaitan dengan perniagaan borong?
  • A. 

   Pemborong adalah orang tengah dalam saluran agihan.

  • B. 

   Pemborong mengamalkan pengkhususan dalam pengurusan.

  • C. 

   Pemborong membiayai pengeluar dan peruncit

  • D. 

   Perniagaan borong biasanya ditubuhkan sebagai milik tunggal.

 • 7. 
  • Pemborong satu barisan.
  • Pemborong khusus.
  Apakah persamaan kedua-dua pemborong di atas?
  • A. 

   Tidak menyediakan kemudahan kredit

  • B. 

   Tidak memberi khidmat nasihat

  • C. 

   Tidak menyediakan kemudahan pengangkutan

  • D. 

   Tidak menjual aneka barang

 • 8. 
  Salah satu sebab penyingkiran pemborong ialah kerana kemunculan peruncit besar-besaran. Mengapakah begitu?
  • A. 

   Peruncit besar-besaran mempunyai modal yang besar

  • B. 

   Peruncit besar-besaran membeli daripada pengilang

  • C. 

   Peruncit besar-besaran menyediakn pengangkutan sendiri

  • D. 

   Peruncit besar-besara menjual kepada pengguna akhir

 • 9. 
  Apakah masalah utama yang akan dihadapi oleh syarikat ini jika ia menubuhkan perniagaan runcit sendiri ?
  • A. 

   Masalah pemecahan pukal

  • B. 

   Masalah pengangkutan

  • C. 

   Masalah kekurang modal

  • D. 

   Masalah perletakan harga

 • 10. 
  Mengapakah peruncit kecil-kecilan memerlukan pemborong?
  • A. 

   Pemborong membiayai mereka

  • B. 

   Pemborong menjalankan promosi

  • C. 

   Pemborong menjenamakan barang

  • D. 

   Pemborong memberi diskaun yang tinggi.