Peperiksaan Pertengahan Tahun 2011

29 Soalan | Total Attempts: 273

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Peperiksaan Pertengahan Tahun 2011

30 soalan. Jawab semua soalan.


Questions and Answers
 • 1. 
  Manakah antara peraturan makmal berikut tidak benar ?
  • A. 

   Masuk dengan kebenaran guru

  • B. 

   Guru perlu menyemak cakera padat yang dibawa masuk oleh pelajar terlebih dahulu.

  • C. 

   Masuk dengan membawa makanan

  • D. 

   Masuk tanpa membawa beg

 • 2. 
   “Pelajar dikehendaki meninggalkan kasut di luar makmal”- Peraturan yang dinyatakan adalah
  • A. 

   Peraturan penjagaan cakera liut

  • B. 

   Peraturan penjagaan perkakasan

  • C. 

   Peraturan makmal

  • D. 

   Peraturan penjagaan kebersihan

 • 3. 
  Antara berikut, yang mana BUKAN konsep utama literasi komputer
  • A. 

   Kesedaran

  • B. 

   Pengetahuan

  • C. 

   Interaksi

  • D. 

   Berdikari

 • 4. 
  Antara berikut yang manakah elemen-elemen di dalam sistem komputer ? I.     Storan II.    Perkakasan ( hardware ) III.   Perisian ( software ) IV.   Manusia
  • A. 

   I, II, III dan IV

  • B. 

   I, II dan III

  • C. 

   II, III dan IV

  • D. 

   I, II dan IV

 • 5. 
  Tiga kategori perisian ialah seperti berikut KECUALI
  • A. 

   Perisian Maklumat

  • B. 

   Perisian Sistem pengoperasian

  • C. 

   Perisian Utiliti

  • D. 

   Perisian Aplikasi

 • 6. 
  Microsoft Windows XP merupakan perisian jenis
  • A. 

   Perisian Utiliti

  • B. 

   Perisian Sistem pengoperasian

  • C. 

   Perisian Maklumat

  • D. 

   Perisian Aplikasi

 • 7. 
  Windows Explore, Disk defragmenter dan Kaspersky Anti Virus merupakan perisian jenis
  • A. 

   Perisian Utiliti

  • B. 

   Perisian Sistem pengoperasian

  • C. 

   Perisian Maklumat

  • D. 

   Perisian Aplikasi

 • 8. 
  Mozilla Firefox dan Adobe Photoshop merupakan perisian jenis
  • A. 

   Perisian Utiliti

  • B. 

   Perisian Sistem pengoperasian

  • C. 

   Perisian Maklumat

  • D. 

   Perisian Aplikasi

 • 9. 
  Antara berikut yang manakah tidak benar?
  • A. 

   Pemprosesan perkataan – Microsoft Word, Open Word

  • B. 

   Telekomunikasi – Mozilla Firefox, Google Crome

  • C. 

   Pendidikan/Tutorial – Math At Work, The Magic School Bus.

  • D. 

   Grafik dan Ilustrasi - Microsoft Excel

 • 10. 
  Kekunci …………………….. digunakan untuk memansuhkan perkataan di sebelah kanan
  • A. 

   Backspace

  • B. 

   Delete

  • C. 

   Spacebar

  • D. 

   Control ( Ctrl )

 • 11. 
  Kekunci …………………….. digunakan untuk memansuhkan perkataan di sebelah kiri
  • A. 

   Backspace

  • B. 

   Delete

  • C. 

   Spacebar

  • D. 

   Control ( Ctrl )

 • 12. 
  Kekunci yang digunakan untuk memberitahu komputer untuk menjalankan arahan yang telah diberi ialah
  • A. 

   Insert

  • B. 

   Escape (Esc)

  • C. 

   Enter

  • D. 

   Delete

 • 13. 
  Pada kebanyakan perisian kekunci F1 berfungsi sebagai butang
  • A. 

   Help

  • B. 

   Delete

  • C. 

   Insert

  • D. 

   Scroll lock

 • 14. 
  Kekunci Caps Lock digunakan untuk menaip teks dalam bentuk
  • A. 

   Huruf kecil

  • B. 

   Huruf condong

  • C. 

   Huruf besar

  • D. 

   Huruf tebal

 • 15. 
  _____________ tidak menggunakan ruang kerja yang luas dan tidak memerlukan permukaan yang rata atau keras berbanding tetikus.
  • A. 

   Kayuria ( Joystick )

  • B. 

   Bola pengesan ( Track Ball )

  • C. 

   Pad sentuh ( Mouse Pad )

  • D. 

   Tablet pendigital

 • 16. 
  Peranti masukan ini mempunyai permukaan rata yang kecil dan peka pada sentuhan jari, peranti yang dimaksudkan ialah…
  • A. 

   Skrin sentuh ( Touch Screen )

  • B. 

   Pad sentuh ( Touch Pad )

  • C. 

   Pen cahaya ( Light Pen )

  • D. 

   Kayu ria ( Joy Stick )

 • 17. 
  Toolbar di atas ialah
  • A. 

   Toolbar formatting

  • B. 

   Toolbar Standard

  • C. 

   Toolbar menu

  • D. 

   Toolbar title

 • 18. 
  Toolbar di atas ialah
  • A. 

   Toolbar formatting

  • B. 

   Toolbar Standard

  • C. 

   Toolbar menu

  • D. 

   Toolbar title

 • 19. 
  Apakah yang boleh dilakukan daripada toolbar di atas
  • A. 

   Memasukkan nombor pada teks

  • B. 

   Menebalkan huruf

  • C. 

   Memindahkan suatu perkataan ke tempat lain

  • D. 

   Memasukkan bullets

 • 20. 
  Nama peralatan nombor 3
  • A. 

   CPU - Central Processing Unit

  • B. 

   Sistem Unit

  • C. 

   Modem

  • D. 

   Jukebox

 • 21. 
  Apakah yang dapat dilakukan oleh peralatan nombor 2
  • A. 

   Memproses data/maklumat

  • B. 

   Menyimpan memori sementara

  • C. 

   Menghubungkan rangkaian sosial

  • D. 

   Mengeluarkan bunyi

 • 22. 
  Apakah fungsi Azerty dan Qwerty pada papan kekunci?
  • A. 

   Semua yang dibawah

  • B. 

   Memudahkan pengguna membaca kekunci

  • C. 

   Mempercepatkan proses menaip

  • D. 

   Melambatkan proses menaip

 • 23. 
  Labelkan port bertanda C
  • A. 

   USB - Universal Serial Bus

  • B. 

   Firewire

  • C. 

   VGA - Video Graphic Adapter

  • D. 

   Lan - Local Area Network Port

 • 24. 
  Labelkan port bertanda B, F dan H
  • A. 

   USB - Universal Serial Bus

  • B. 

   Firewire

  • C. 

   VGA - Video Graphic Adapter

  • D. 

   Lan - Local Area Network Port

 • 25. 
  Labelkan port bertanda G
  • A. 

   USB - Universal Serial Bus

  • B. 

   Firewire

  • C. 

   VGA - Video Graphic Adapter

  • D. 

   Lan - Local Area Network Port

Back to Top Back to top