Penilaian Tengah Semester Gasal - X IPA 1

20 Pertanyaan | Total Attempts: 39

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Penilaian Tengah Semester Gasal - X IPA 1

Rabu, 4 Oktober 2017 - Pukul 19. 00 s. D. 19. 15 wib.

1.  Berdo'alah sebelum mulai mengerjakan.
2. Tuliskan NAMA, KELAS, dan NOMOR ABSEN sebelum mulai mengerjakan.
3. Kerjakan seluruh soal secara berurutan.
4.  Kerjakan sendiri soal ini tanpa bantuan orang lain.
5. Kerjakan Soal-Soal Berikut Dengan Jujur dan Tanpa Bantuan Orang Lain
6.  Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar.
7.  Dilarang mengerjakan soal-soal ini lebih dari satu kali dan apabila mengerjakan soal-soal ini lebih dari satu kali, maka nilai yang diambil adalah nilai yang terkecil.
8. Dilarang mengambil gambar (memfoto) soal yang ada pada Ulangan ini.
9. Apabila telah menyelesaikan semua soal, setiap siswa harus mengunduh SERTIFIKAT hasil Ulan


Questions and Answers
 • 1. 
  Daerah hasil fungsi f(x) =   adalah . . . .
  • A. 

   F(x) > –4

  • B. 

   F(x) ≥ 4

  • C. 

   F(x) ≤ –4

  • D. 

   F(x) < 0

  • E. 

   F(x) > 0

 • 2. 
  Grafik fungsi f(x) =  memotong sumbu Y di titik . . . .
  • A. 

   (0, 18)

  • B. 

   (0, 24)

  • C. 

   (0, 36)

  • D. 

   (0, 9)

  • E. 

   (0, 1)

 • 3. 
  Pernyataan yang benar dari grafik fungsi f(x) =  adalah . . . .
  • A. 

   Grafik fungsi f(x) mempunyai asimtot datar y = –125

  • B. 

   Grafik fungsi f(x) monoton turun

  • C. 

   Grafik fungsi f(x) memotong sumbu X di titik (3, 0)

  • D. 

   Grafik fungsi f(x) memotong sumbu Y di titik (0, 100)

  • E. 

   Untuk nilai x semakin kecil, nilai f(x) mendekati 125

 • 4. 
  Grafik fungsi f(x) =  digeser ke kanan 4 satuan akan menghasilkan grafik fungsi g(x)=....
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  • E. 
 • 5. 
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  • E. 
 • 6. 
  Persamaan grafik fungsi pada gambar berikut adalah . . . .
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  • E. 
 • 7. 
  Nilai x yang memenuhi persamaan 
  • A. 

  • B. 

  • C. 

  • D. 

  • E. 

   ½

 • 8. 
  Nilai x yang memenuhi persamaan  adalah . . . .
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  • E. 
 • 9. 
  Diketahui penyelesaian persamaan  adalah 
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  • E. 
 • 10. 
  Jumlah semua nilai x yang memenuhi persamaan  adalah . . . .
  • A. 

   0

  • B. 

   4

  • C. 

   8

  • D. 

   –5

  • E. 

   –4

 • 11. 
  Himpunan penyelesaian  adalah . . . .
  • A. 

   {–1, 4}

  • B. 

   {–1, 1}

  • C. 

   {1, 4}

  • D. 

   {–4, –1}

  • E. 

   {–4, 1}

 • 12. 
  Diketahui penyelesaian persamaan 
  • A. 

   28

  • B. 

   82

  • C. 

   1

  • D. 

   4

  • E. 

   10

 • 13. 
  Himpunan penyelesaian persamaan  adalah . . . .
  • A. 

   {–1, 1}

  • B. 

   {–2, 1}

  • C. 

   {–2, –1}

  • D. 

   {½, 2}

  • E. 

   {1, 2}

 • 14. 
  Grafik fungsi f(x) =  berada di atas grafik fungsi g(x) =  pada interval . . . .
  • A. 

   X < –1 atau x > 3

  • B. 

   X < 1 atau x > 3

  • C. 

   X < –3 atau x > 1

  • D. 

   –1 < x < 3

  • E. 

   1 < x < 3

 • 15. 
  Himpunan penyelesaian pertidaksamaan  adalah . . . .
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  • E. 
 • 16. 
  Penyelesaian pertidaksamaan adalah . . . .
  • A. 

   0 ≤ x ≤ 1

  • B. 

   1 ≤ x ≤ 5

  • C. 

   –1 ≤ x ≤ 1

  • D. 

   X ≤ 0 atau x ≥ 1

  • E. 

   X ≤ 1 atau x ≥ 5

 • 17. 
  Himpunan penyelesaian pertidaksamaan  adalah . . . .
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  • E. 
 • 18. 
  Penyelesaian pertidaksamaan adalah . . . .
  • A. 

   X < 0 atau x > 1

  • B. 

   X < 0 atau x > 3

  • C. 

   X < 1 atau x > 3

  • D. 

   1 < x < 3

  • E. 

   0 < x < 1

 • 19. 
  Himpunan penyelesaian pertidaksamaan  adalah . . . .
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  • E. 
 • 20. 
  Daerah hasil fungsi f(x) = 2(5x + 3) adalah . . . .
  • A. 

   F(x) > 6

  • B. 

   F(x) ≥ 6

  • C. 

   F(x) ≤ –6

  • D. 

   F(x) < –6

  • E. 

   F(x) > –6

 • 21. 
  Daerah hasil fungsi f(x) = 2(5x – 3) adalah . . . .
  • A. 

   F(x) > 6

  • B. 

   F(x) ≥ 6

  • C. 

   F(x) ≤ –6

  • D. 

   F(x) < –6

  • E. 

   F(x) > –6

 • 22. 
  Daerah hasil fungsi f(x) = 3(2x+1) + 4  adalah . . . .
  • A. 

   F(x) > –4

  • B. 

   F(x) ≥ 4

  • C. 

   F(x) ≤ –4

  • D. 

   F(x) < 0

  • E. 

   F(x) > 4

 • 23. 
  Grafik fungsi f(x) =  memotong sumbu  X di titik . . . .
  • A. 

   (–3, 0) dan (5, 0)

  • B. 

   (–2, 0) dan (–3, 0)

  • C. 

   (–2, 0) dan (3, 0)

  • D. 

   (2, 0) dan (–3, 0)

  • E. 

   (3, 0) dan (–5, 0)

 • 24. 
  Grafik fungsi f(x) =  memotong sumbu Y di titik . . . .
  • A. 

   (0, –1)

  • B. 

   (0, 1)

  • C. 

   (0, 2)

  • D. 

   (0, –2)

  • E. 

   (0, –½)

 • 25. 
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  • E. 
Back to Top Back to top