Penilaian Harian KE 1 Kelas 8 Kd 3.1 TEKS Cerita Legenda

10 Questions | Total Attempts: 528

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Penilaian Harian KE 1 Kelas 8 Kd 3.1 TEKS Cerita Legenda

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Karang Kumpul Kraton Bintara arep mbangun masjid. Sunan Kalijaga kabagian ayahan mandhegani rombongan golek kayu ing alas sakidule Glagahwangi kanggo saka masjid.Tumeka ing gumuk candi, Sunan Kalijaga sarombongan leren amarga krasa sayah. Para pandherek kabeh kadhawuhan kumpul. Sinambi leren Sunan Kalijaga paring wejangan marang pandhereke. Sawise ngaso sawetara wektu Sunan Kalijaga sarombongan pada nerusake laku. Sadurunge ninggalake papan kanggo leren Sunan Kalijaga banjur maringi jeneng “Karang Kumpul”. Desa Karang Kumpul saiki kalebu kecamatan Gajahmungkur, kang mapan ana ing kutha Semarang. (Kapethik Saka : Padha Bisa Basa Jawa 2) Ukara ing ngisor sing ora jumbuh karo isine legendha ing dhuwur yaiku ….
  • A. 

   Sing paring jeneng desa Karang Kumpul yaiku Sunan Kalijaga.

  • B. 

   Sunan Kalijaga sarombongan golek kayu kanggo usuk masjid.

  • C. 

   Sunan Kalijaga lan rombongan golek kayu sakiduling Glagahwangi.

  • D. 

   Sunan Kalijaga paring jeneng papan kasebut wektu pada ngaso.

 • 2. 
  Karang Kumpul Kraton Bintara arep mbangun masjid. Sunan Kalijaga kabagian ayahan mandhegani rombongan golek kayu ing alas sakidule Glagahwangi kanggo saka masjid.Tumeka ing gumuk candi, Sunan Kalijaga sarombongan leren amarga krasa sayah. Para pandherek kabeh kadhawuhan kumpul. Sinambi leren Sunan Kalijaga paring wejangan marang pandhereke. Sawise ngaso sawetara wektu Sunan Kalijaga sarombongan pada nerusake laku. Sadurunge ninggalake papan kanggo leren Sunan Kalijaga banjur maringi jeneng “Karang Kumpul”. Desa Karang Kumpul saiki kalebu kecamatan Gajahmungkur, kang mapan ana ing kutha Semarang. (Kapethik Saka : Padha Bisa Basa Jawa 2) Rombongan golek kayu ing alas sakidule Glagahwangi kanggo saka masjid. Tembung saka ing ukara kasebut tegese padha karo ....
  • A. 

   Cagak

  • B. 

   Lawang

  • C. 

   Usuk

  • D. 

   Pager

 • 3. 
  Karang Kumpul Kraton Bintara arep mbangun masjid. Sunan Kalijaga kabagian ayahan mandhegani rombongan golek kayu ing alas sakidule Glagahwangi kanggo saka masjid.Tumeka ing gumuk candi, Sunan Kalijaga sarombongan leren amarga krasa sayah. Para pandherek kabeh kadhawuhan kumpul. Sinambi leren Sunan Kalijaga paring wejangan marang pandhereke. Sawise ngaso sawetara wektu Sunan Kalijaga sarombongan pada nerusake laku. Sadurunge ninggalake papan kanggo leren Sunan Kalijaga banjur maringi jeneng “Karang Kumpul”. Desa Karang Kumpul saiki kalebu kecamatan Gajahmungkur, kang mapan ana ing kutha Semarang. (Kapethik Saka : Padha Bisa Basa Jawa 2) Miturut crita ing dhuwur Sunan Kalijaga nduweni watak ….
  • A. 

   Culika

  • B. 

   Cubriya

  • C. 

   Licik

  • D. 

   Becik

 • 4. 
  ....................................... Dhek jaman biyen ing Prambanan ana kraton, kang dadi rajane asmane Prabu Baka. Prabu Baka kagungan putra putri ayu banget asmane Rara Jonggrang. Prabu Baka iku nduweni watak kang kejem, wengis, angkara murka, seneng nindhes rakyate nganti rakyate padha sengsara uripe. Dene putrine yaiku Rara Jonggrang saliyane ayu uga alus tindak-tanduke. Putri Prabu Baka iku wis kondhang tekan negara-negara liya. Akeh kang kepingin nggarwa nanging sang putri durung kersa. Prabu Baka memungsuhan karo kraton Pengging. Senopati Pengging yaiku Bandung Bandhawasa kang gagah prakasa banjur bisa ngalahake Prabu Baka. Bandung Bandhawasa kepingin nggarwa Rara Jonggrang. Rara Jonggrang saguh dadi garwane kanthi panyuwun supaya digawekake candhi kang cacahe sewu ing wektu mung sawengi. Bandung Bandhawasa nyaguhi. Nalika tengah wengi candhine wis meh rampung Rara Jonggrang golek cara supaya ora sida digarwa dening Bandhawasa. Prawan-prawan desa digugah dikon nutu pari, gawe urub-urub nyumet obor, kahanan dadi padhang. Iki kang ndadekake lelembut kongkonane Bandung Bandhawasa mandhek anggone gawe candhi. Amarga ngerti menawa Rara Jonggrang culika, Bandung Bandhawasa banjur nesu, kanggo ngganepi candhi sewu kang isih kurang siji Rara Jonggrang banjur disabda dadi arca ing papan iku. (Kapethik Saka : Padha Bisa Basa Jawa 2) Irah-irahan kang trep kanggo wacan ing dhuwur yaiku ...
  • A. 

   Candi Prambanan

  • B. 

   Pengging

  • C. 

   Bandhung Bandhawasa

  • D. 

   Prabu Baka

 • 5. 
  ....................................... Dhek jaman biyen ing Prambanan ana kraton, kang dadi rajane asmane Prabu Baka. Prabu Baka kagungan putra putri ayu banget asmane Rara Jonggrang. Prabu Baka iku nduweni watak kang kejem, wengis, angkara murka, seneng nindhes rakyate nganti rakyate padha sengsara uripe. Dene putrine yaiku Rara Jonggrang saliyane ayu uga alus tindak-tanduke. Putri Prabu Baka iku wis kondhang tekan negara-negara liya. Akeh kang kepingin nggarwa nanging sang putri durung kersa. Prabu Baka memungsuhan karo kraton Pengging. Senopati Pengging yaiku Bandung Bandhawasa kang gagah prakasa banjur bisa ngalahake Prabu Baka. Bandung Bandhawasa kepingin nggarwa Rara Jonggrang. Rara Jonggrang saguh dadi garwane kanthi panyuwun supaya digawekake candhi kang cacahe sewu ing wektu mung sawengi. Bandung Bandhawasa nyaguhi. Nalika tengah wengi candhine wis meh rampung Rara Jonggrang golek cara supaya ora sida digarwa dening Bandhawasa. Prawan-prawan desa digugah dikon nutu pari, gawe urub-urub nyumet obor, kahanan dadi padhang. Iki kang ndadekake lelembut kongkonane Bandung Bandhawasa mandhek anggone gawe candhi. Amarga ngerti menawa Rara Jonggrang culika, Bandung Bandhawasa banjur nesu, kanggo ngganepi candhi sewu kang isih kurang siji Rara Jonggrang banjur disabda dadi arca ing papan iku. (Kapethik Saka : Padha Bisa Basa Jawa 2) Ing ngisor iki kang kalebu paraga ing crita kasebut kajaba ....
  • A. 

   Prabu Baka

  • B. 

   Bandhung Bandhawasa

  • C. 

   Prabu Pengging

  • D. 

   Rara Jonggrang

 • 6. 
  ....................................... Dhek jaman biyen ing Prambanan ana kraton, kang dadi rajane asmane Prabu Baka. Prabu Baka kagungan putra putri ayu banget asmane Rara Jonggrang. Prabu Baka iku nduweni watak kang kejem, wengis, angkara murka, seneng nindhes rakyate nganti rakyate padha sengsara uripe. Dene putrine yaiku Rara Jonggrang saliyane ayu uga alus tindak-tanduke. Putri Prabu Baka iku wis kondhang tekan negara-negara liya. Akeh kang kepingin nggarwa nanging sang putri durung kersa. Prabu Baka memungsuhan karo kraton Pengging. Senopati Pengging yaiku Bandung Bandhawasa kang gagah prakasa banjur bisa ngalahake Prabu Baka. Bandung Bandhawasa kepingin nggarwa Rara Jonggrang. Rara Jonggrang saguh dadi garwane kanthi panyuwun supaya digawekake candhi kang cacahe sewu ing wektu mung sawengi. Bandung Bandhawasa nyaguhi. Nalika tengah wengi candhine wis meh rampung Rara Jonggrang golek cara supaya ora sida digarwa dening Bandhawasa. Prawan-prawan desa digugah dikon nutu pari, gawe urub-urub nyumet obor, kahanan dadi padhang. Iki kang ndadekake lelembut kongkonane Bandung Bandhawasa mandhek anggone gawe candhi. Amarga ngerti menawa Rara Jonggrang culika, Bandung Bandhawasa banjur nesu, kanggo ngganepi candhi sewu kang isih kurang siji Rara Jonggrang banjur disabda dadi arca ing papan iku. (Kapethik Saka : Padha Bisa Basa Jawa 2) Raja kang duweni watak angkara murka lan wengis asmane yaiku ...
  • A. 

   Prabu Baka

  • B. 

   Prabu Pengging

  • C. 

   Bandhung Bandhawasa

  • D. 

   Rara Jonggrang

 • 7. 
  ....................................... Dhek jaman biyen ing Prambanan ana kraton, kang dadi rajane asmane Prabu Baka. Prabu Baka kagungan putra putri ayu banget asmane Rara Jonggrang. Prabu Baka iku nduweni watak kang kejem, wengis, angkara murka, seneng nindhes rakyate nganti rakyate padha sengsara uripe. Dene putrine yaiku Rara Jonggrang saliyane ayu uga alus tindak-tanduke. Putri Prabu Baka iku wis kondhang tekan negara-negara liya. Akeh kang kepingin nggarwa nanging sang putri durung kersa. Prabu Baka memungsuhan karo kraton Pengging. Senopati Pengging yaiku Bandung Bandhawasa kang gagah prakasa banjur bisa ngalahake Prabu Baka. Bandung Bandhawasa kepingin nggarwa Rara Jonggrang. Rara Jonggrang saguh dadi garwane kanthi panyuwun supaya digawekake candhi kang cacahe sewu ing wektu mung sawengi. Bandung Bandhawasa nyaguhi. Nalika tengah wengi candhine wis meh rampung Rara Jonggrang golek cara supaya ora sida digarwa dening Bandhawasa. Prawan-prawan desa digugah dikon nutu pari, gawe urub-urub nyumet obor, kahanan dadi padhang. Iki kang ndadekake lelembut kongkonane Bandung Bandhawasa mandhek anggone gawe candhi. Amarga ngerti menawa Rara Jonggrang culika, Bandung Bandhawasa banjur nesu, kanggo ngganepi candhi sewu kang isih kurang siji Rara Jonggrang banjur disabda dadi arca ing papan iku. (Kapethik Saka : Padha Bisa Basa Jawa 2) Manut pethikan crita ing dhuwur anggone gawe candhi kurang siji amarga ....
  • A. 

   Supaya bisa digenepi dadi sewu iji dening recane Rara Jonggrang.

  • B. 

   Rara Jonggrang ora gelem dadi garwane wong kang wis nyedani ramane.

  • C. 

   Watu kang kanggo gawe candhi entek amarga wis dianggo kabeh.

  • D. 

   Lelembut kang ngewangi padha ora gelem nerusake merga wis padhang.

 • 8. 
  Asal-usul Boyolali Jaman biyen Kyai Pandhanaran dadi Bupati Semarang. Nanging watake Kyai Pandhanaran kurang nggatekake marang kawulane. Sunan Kalijaga memba dadi wong ngarit, sukete didol marang Kanjeng Bupati. Sawise mesthekake bola-bali kabar kuwi bener, Sunan Kalijaga duka banget ngendika werna-werna. Ing ati gela banget lan rumangsa luput jalaran dadi pimpinan ora nggatekake marang kawulane. Kanggo tebusane, Kyai Pandhanaran dicopot saking kalungguhane lan didhawuhi bebadra padhepokan mulang agama Islam ing tlatah Jabalekat uga dipenging boten pareng ngasta rajabrana namung diparingi sangu cengkirman, yaiku kencenging pikir lan iman. Kyai Pandhanaran banjur ngajak garwane saperlu menyang Jabalekat. Esuke Nyai Pandhanaran banjur tata-tata arep melu budhal. Sarehne wong wadon isih duwe rasa eman, mula Nyai Pandhanaran ngasta teken pring sing wis dibolongi lan diiseni rajabrana mas inten barleyan sakebake, tanpa disumurupi Kyai Pandhanaran, mula lakune rada keri. Sawise tekan alas gedhe, lakune Kyai Pandhanaran dicegat dening begal telu cacahe lan diincim masrahake bandha…. (Kapethik Saka : Padha Bisa Basa Jawa 2) Crita rakyat ing dhuwur kalebu jenising crita rakyat ....
  • A. 

   Fabel

  • B. 

   Sage

  • C. 

   Legenda

  • D. 

   Mite

 • 9. 
  Asal-usul Boyolali Jaman biyen Kyai Pandhanaran dadi Bupati Semarang. Nanging watake Kyai Pandhanaran kurang nggatekake marang kawulane. Sunan Kalijaga memba dadi wong ngarit, sukete didol marang Kanjeng Bupati. Sawise mesthekake bola-bali kabar kuwi bener, Sunan Kalijaga duka banget ngendika werna-werna. Ing ati gela banget lan rumangsa luput jalaran dadi pimpinan ora nggatekake marang kawulane. Kanggo tebusane, Kyai Pandhanaran dicopot saking kalungguhane lan didhawuhi bebadra padhepokan mulang agama Islam ing tlatah Jabalekat uga dipenging boten pareng ngasta rajabrana namung diparingi sangu cengkirman, yaiku kencenging pikir lan iman. Kyai Pandhanaran banjur ngajak garwane saperlu menyang Jabalekat. Esuke Nyai Pandhanaran banjur tata-tata arep melu budhal. Sarehne wong wadon isih duwe rasa eman, mula Nyai Pandhanaran ngasta teken pring sing wis dibolongi lan diiseni rajabrana mas inten barleyan sakebake, tanpa disumurupi Kyai Pandhanaran, mula lakune rada keri. Sawise tekan alas gedhe, lakune Kyai Pandhanaran dicegat dening begal telu cacahe lan diincim masrahake bandha…. (Kapethik Saka : Padha Bisa Basa Jawa 2) Paraga kang ana ing crita kasebut kajaba ....
  • A. 

   Kyai Pandhanaran

  • B. 

   Nyai Pandhanaran

  • C. 

   Sunan Kalijaga

  • D. 

   Jabalekat

 • 10. 
  Asal-usul Boyolali Jaman biyen Kyai Pandhanaran dadi Bupati Semarang. Nanging watake Kyai Pandhanaran kurang nggatekake marang kawulane. Sunan Kalijaga memba dadi wong ngarit, sukete didol marang Kanjeng Bupati. Sawise mesthekake bola-bali kabar kuwi bener, Sunan Kalijaga duka banget ngendika werna-werna. Ing ati gela banget lan rumangsa luput jalaran dadi pimpinan ora nggatekake marang kawulane. Kanggo tebusane, Kyai Pandhanaran dicopot saking kalungguhane lan didhawuhi bebadra padhepokan mulang agama Islam ing tlatah Jabalekat uga dipenging boten pareng ngasta rajabrana namung diparingi sangu cengkirman, yaiku kencenging pikir lan iman. Kyai Pandhanaran banjur ngajak garwane saperlu menyang Jabalekat. Esuke Nyai Pandhanaran banjur tata-tata arep melu budhal. Sarehne wong wadon isih duwe rasa eman, mula Nyai Pandhanaran ngasta teken pring sing wis dibolongi lan diiseni rajabrana mas inten barleyan sakebake, tanpa disumurupi Kyai Pandhanaran, mula lakune rada keri. Sawise tekan alas gedhe, lakune Kyai Pandhanaran dicegat dening begal telu cacahe lan diincim masrahake bandha…. (Kapethik Saka : Padha Bisa Basa Jawa 2) Nyai Pandhanaran ngasta teken pring sing wis dibolongi lan diiseni rajabrana. Tembung rajabrana ing ukara kasebut tegese ....
  • A. 

   Kewan

  • B. 

   Mas inten barleyan

  • C. 

   Sandhangan

  • D. 

   Panganan

Back to Top Back to top