Kuiz 2 - Penerbitan Video

6 Questions | Total Attempts: 178

SettingsSettingsSettings
Kuiz 2 - Penerbitan Video - Quiz

Kuiz ini bertujuan untuk menguji kefahaman anda tentang penggunaan video dalam pengajaran dan pembelajaran.


Questions and Answers
 • 1. 
  Seorang guru ingin menunjukkan ketinggian bangunan Kuala Lumpur Tower kepada pelajar-pelajarnnya melalui satu video. Apakah jenis teknik pergerakan kamera videoyang sesuai sekali untuk menunjukkan ketinggian bangunan tersebut?
  • A. 

   Pergerakan panning

  • B. 

   Pergerakan tilting

  • C. 

   Pergerakan dolly

  • D. 

   Pergerakan truck

 • 2. 
  Seorang guru muzik ingin menunjukkan cara meniup sesuatu alat muzik. Beliau telah mengambil syot di bawah untuk ditunjuk kepada kelasnya. Jenis syot ini ialah:
  • A. 

   Bust shot

  • B. 

   Wide angle

  • C. 

   Medium close up

  • D. 

   Close up

 • 3. 
  Extension bagi fail video ialah
  • A. 

   Xxx.mp3

  • B. 

   Yyy.wmf

  • C. 

   Zzz.mpeg

  • D. 

   Aaa.wav

 • 4. 
  Teknik sisipan dalam kerja akhir menyunting video ialah
  • A. 

   Rakaman baru ditindih di atas rakaman asal

  • B. 

   Rakaman asal disisipkan muzik dan suara pengulas di dalam studio

  • C. 

   Menggunting dan menyambung kemabli beberapa pita imej video menjadi sebuah pita sahaja

  • D. 

   Shot disalin ke pita baru mengikut susunan yang anda kehendaki bukan mengikut susunan semasa dirakam

 • 5. 
  Untuk menerbitkan sesuatu video untuk tujuan pengajaran, seseorang guru perlu melalui  langkah-langkah tertentu supaya video yang dihasilkan berkesan. Yang manakah daripada berikut merupkan turutan langkah yang tepat sekali?I    prebiuII   menulis skripIII  membuat rakamanIV pernytaan objektifV melakukan suntingan
  • A. 

   II, III, IV dan V

  • B. 

   II, III, IV, V dan I

  • C. 

   II, III, I, V dan IV

  • D. 

   IV, II, III, V dan I

 • 6. 
  Alat-alat yang diperlukkan untuk menerbitkan sesuatu video ialah seperti berikut kecuali:
  • A. 

   Microphone

  • B. 

   Firewire

  • C. 

   Camcorder

  • D. 

   Projector

Back to Top Back to top