PENDIDIKAN ISLAM TINGKATAN 4
50 Soalan
Bahagian Akidah

Ujian ini mengandungi 50 soalan.
Anda dikehendaki menjawab semua soalan dengan memilih satu jawapan yang betul.

Selamat Menjawab!
Al-Wardah