Penambahan dan Penolakan Wang Hingga RM10 000
10 Questions
Disediakan oleh: Cikgu Ahmad Shukri
Jawab semua soalan di bawah.