Pelajaran Fiqh Bab Bersuci

8 Questions
Pelajaran Fiqh Bab Bersuci

Arahan : 1.Sila isikan jawapan yang betul di tempat yang disediakan.2.Pastikan awda menjawab sebanyak 8 soalan yang disediakan.3.Markah bagi jawapan awda hanya akan diketahui setelah awda selesai menjawab semua soalan yang diajukan. 4.Setelah awda selesai menjalani aktivit kuiz ini, maka awda dikehendaki untuk kembali ke blog dan mengklik perkataan latihan 2 di halaman aktiviti.

Please wait...
Questions and Answers
 • 1. 
  Apakah pengertian bersuci ?
 • 2. 
  Apakah hukum bersuci bagi orang yang hendak melaksanakan ibadat seperti sholat ?
 • 3. 
  Ada berapakah cara-cara untuk bersuci dan nyatakan semuanya secara berurutan ?
 • 4. 
  Ada berapakah alat-alat yang digunakan untuk bersuci dan sila nyatakan semuanya secara berurutan ?
 • 5. 
  Apakah alat yang digunakan oleh seseorang yang bersuci dengan menghilangkan najis ?
 • 6. 
  Apakah alat yang digunakan oleh seseorang yang bersuci dengan bertayammum ?
 • 7. 
  Apakah alat yang digunakan oleh seseorang yang hendak menyucikan kulit bangkai ?
 • 8. 
  Apakah boleh seseorang menggunakan pakaiannya yang terkena najis di mana ia telah berusaha untuk membersihkannya, tetapi masih didapati ada sedikti bekas daripada najis tersebut ?