Pekerjaan
6 Questions
Lihat gambar yang diberi, isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul. Masa 5 minit diberikan untuk setiap soalan.