Pbsk II Mei 2011 - Soalan 31 - 40

8 Soalan | Total Attempts: 39

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Pbsk II Mei 2011 - Soalan 31 - 40

Questions and Answers
 • 1. 
  Harga Dalam Invois                                Harga Sebenar         RM 145                                                       RM 154 Apakah dokumen yang perlu dikirimkan kepada penghutang bagi perkara  diatas ?
  • A. 

   Surat Tanya

  • B. 

   Nota Debit

  • C. 

   Nota Kredit

  • D. 

   Penyata akaun

 • 2. 
  Dokumen berikut akan dihantar kepada pembeli sekiranya barang dijual menggunakan kaedah urusniaga uji dahulu sebelum membeli. Dokumen tersebut ialah
  • A. 

   Nota serahan

  • B. 

   Borang pesanan

  • C. 

   Penyata akaun

  • D. 

   Invois proforma

 • 3. 
  Berapakah nilai T?
  • A. 

   RAM 15.50

  • B. 

   RM 38.75

  • C. 

   RM 155.00

  • D. 

   RM 775.00

 • 4. 
  Berapakah nilai W ?
  • A. 

   RM 620.00

  • B. 

   RM 736.25

  • C. 

   RM 795.00

  • D. 

   RM 930.00

 • 5. 
  Berapakah jumlah bersih bayaran yang akan dibayar oleh Kedai Bunga Dahlia jika dia membayar pada 2 April 2010 ?
  • A. 

   RM 589.00

  • B. 

   RM 607.60

  • C. 

   RM 736.25

  • D. 

   RM 759.50

 • 6. 
  Bagaimanakah fungsi invois boleh berubah menjadi resit ?
  • I    DItulis dengan perkataan "Telah dibayar"
  • II   Ditulis perkataan tunai
  • III  Ditandatangani oleh pembeli
  • IV  Dicop dengan cop rasmi penjual
  • A. 

   I dan II

  • B. 

   I dan IV

  • C. 

   II dan III

  • D. 

   III dan IV

 • 7. 
  Berikut adalah maklumat mengenai sejenis kaedah jualan.
  • Barang dihantar oleh pembekal kepada peniaga
  • Peniaga dibayar komisen ke atas barang yang dijual.
  • Barang yang tidak habis dijual dipulangkan semula
  Apakah kaedah jualan tersebut ?
  • A. 

   Jualan Kredit

  • B. 

   Jualan Prabayar

  • C. 

   Jualan Konsainan

  • D. 

   Jualan Sewa Beli

 • 8. 
  Tandakan pernyataan yang betul
  • A. 

   Dalam kaedah jualan sewa beli, hak milik barang diperoleh sebaik sahaja deposit dibayar.

  • B. 

   Kaedah jualan bayaran tertund menghendaki pembeli membayar terlebih dahulu sebelum barang boleh digunakan.

  • C. 

   Jenis barang yang dijual adalah antara faktor yang dipertimbangkan semasa memilih kaedah jualan.

  • D. 

   Penyata akaun adalah ringkasan urusniaga antara pembeli dengan penjual

  • E. 

   Diantara kebaikan kaedah jualan tunai kepada pembeli adalah barang terus menjadi hak milik pembeli.

  • F. 

   Resit dikeluarkan untuk membetulkan urusniaga

Back to Top Back to top