Panuto: Basahin Ang Maikling Pag-uusap. Piliin Ang Panghalip Pananong Na Bubuo Sa Diwa Ng Pangungusap.

6 Questions | Total Attempts: 82

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Panuto: Basahin Ang Maikling Pag-uusap. Piliin Ang Panghalip Pananong Na Bubuo Sa Diwa Ng Pangungusap.

.


Questions and Answers
 • 1. 
  Nais ni Kate na magpareserba ng isang silid para sa pagpupulong ng kanilang club.Kate:     Magandang hapon po. Maaari po ba akong magpareserba ng isang silid?Guro:     Magandang hapon din. __________ mo kailangan ng isang silid?Kate:      Doon po sana namin gaganapin ang pagtitipon ng aming club.
  • A. 

   Saan

  • B. 

   Kailan

  • C. 

   Bakit

  • D. 

   Ano

 • 2. 
  Guro:     __________ ang iyong club?Kate:     Math club po.
  • A. 

   Ilan

  • B. 

   Saan

  • C. 

   Ano

  • D. 

   Sino

 • 3. 
  Guro:     __________ ang inyong pagtitipon?Kate:     Sa darating na Huwebes po.
  • A. 

   Ano

  • B. 

   Saan

  • C. 

   Magkano

  • D. 

   Kailan

 • 4. 
  Guro:     __________ ang kailangan niyong upuan? Kate:     Dalawampung upuan po ang kailangan namin.
  • A. 

   Sino

  • B. 

   Ilan

  • C. 

   Kailan

  • D. 

   Saan

 • 5. 
  Guro:     __________ niyo gustong magpulong? Maaaring sa una o sa ikalawang palapag     lamang.Kate:     Sa dulong silid na lang po, sa ikalawang palapag. Para po tahimik ang lugar.
  • A. 

   Ano

  • B. 

   Magkano

  • C. 

   Kailan

  • D. 

   Saan

 • 6. 
  Guro:     O sige. Dalhin mo na lang itong papel para papirmahan sa inyong club adviser. __________ na nga pala ang inyong club moderator?Kate:     Si Bb. Grace po ang aming moderator. Babalik na lang po ako kapag napirmahan na niyo ito. Salamat po.
  • A. 

   Sino

  • B. 

   Ilan

  • C. 

   Ano

  • D. 

   Bakit

Back to Top Back to top