Pang-uri

5 | Total Attempts: 1278

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Pang-uri

Ang pasulit na ito ay sumusukat sa kaalaman ng mga estudyante tungkol sa isa sa mga bahagi ng pananalita ang pang-uri.


Questions and Answers
 • 1. 
  Sa pangungusap na ito, anong salita ang napabilang sa pasukdol na kasidhian ng pang-uri? Ang mga magagaling na estudyante ng USJR ay may pinakamagandang presentasyon.
  • A. 

   Magagaling

  • B. 

   Estudyante

  • C. 

   Presentasyon

  • D. 

   Pinakamagandang

 • 2. 
  Matalinong bata si Junjie dahil nag-aral siyang mabuti. Saan dito ang lantay na kasidhian ng pang-uri?
  • A. 

   Nag-aral

  • B. 

   Mabuti

  • C. 

   Bata

  • D. 

   Matalino

 • 3. 
  Ano ang tamang pang-uring ilalagay sa patlang para mabubuo ang kaisipan ng pangungusap? Ang mga guro ay nagpapakita ng kanilang sayaw na ubod ng __________.
  • A. 

   Bait

  • B. 

   Ganda

  • C. 

   Talino

  • D. 

   Kisig

 • 4. 
  Alin ang pangungusap na nagtatangan ng pinakamasidhing anyo ng pang-uri?
  • A. 

   Matalino si Marvin.

  • B. 

   Mas mabait si Odiver kaysa kay Analy.

  • C. 

   Siya ay kasimbait ng kanyang kaibigan.

  • D. 

   Hari ng kulit ang klase ng I - St. Joseph.

 • 5. 
  Sintamis ng pulut-pukyutan ang pagmamahalan namin. Anong kasidhian ng pang-uri ang pang-uring ginagamit sa pangungusap?
  • A. 

   Lantay

  • B. 

   Pahambing

  • C. 

   Masidhing anyo

  • D. 

   Pasukdol

Back to Top Back to top