Panghalip Na Pamatlig

5 | Total Attempts: 2584

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Panghalip Na Pamatlig

Punan ng angkop na panghalip pamatlig ang bawat patlang.


Questions and Answers
 • 1. 
  Ate Minda, talaga bang bigayng Nanay mo ang lapis na ____________ (malapit sa kausap)?
  • A. 

   A. ito

  • B. 

   B. dito

  • C. 

   C. iyan

 • 2. 
  _____________ naman ang hinihintay (malapit sa nagsasalita) mong regalo mula sa tatay mo.
  • A. 

   A. Heto

  • B. 

   B. Iyan

  • C. 

   C. Hayun

 • 3. 
  _____________ (malayo sa nagsasalita) ang karterong nag-abot niyan sa akin.
  • A. 

   A. Hayun

  • B. 

   B. Doon

  • C. 

   C. Ito

 • 4. 
  ____________ (malapit sa kausap) si Kuya, may dalang paborito mong cake.
  • A. 

   A. Heto

  • B. 

   B. Hayan

  • C. 

   C. Hayun

 • 5. 
  Mamayang gabi pa darating _____________ (malapit sa kausap) ang padala ng ninang mo.
  • A. 

   A. dito

  • B. 

   B. diyan

  • C. 

   C. doon