H1. Pai & Budi Pekerti Kelas 11

45 Questions | Total Attempts: 291

SettingsSettingsSettings
Please wait...
H1. Pai & Budi Pekerti Kelas 11

Fokus waktu 60 Menit


Questions and Answers
 • 1. 
  Kitab Zabur diturunkan kepada … 
  • A. 

   Nabi Nuh

  • B. 

   Nabi Ibrahim

  • C. 

   Nabi Musa

  • D. 

   Nabi Isa

  • E. 

   Nabi Dawud

 • 2. 
  Keterangan akan adanya nabi terakhir yang bernama Ahmad/Muhammad terdapat dalam kitab…
  • A. 

   Taurat

  • B. 

   Zabur

  • C. 

   Injil

  • D. 

   Taurat dan Zabur

  • E. 

   Taurat dan Injil

 • 3. 
  Kitab Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama kurang lebih …
  • A. 

   23 Tahun

  • B. 

   24 Tahun

  • C. 

   25 Tahun

  • D. 

   26 Tahun

  • E. 

   27 Tahun

 • 4. 
  Jumlah surat dalam al-Quran yaitu …
  • A. 

   111 sura

  • B. 

   112 surat

  • C. 

   113 surat

  • D. 

   114 surat

 • 5. 
  Al-Quran dapat membedakan antara yang hak dengan yang bathil, oleh karena itu Al-Quran disebut juga ...  
  • A. 

   As-Syifa

  • B. 

   Al-Kitab

  • C. 

   Az-Zikru

  • D. 

   Al-Furqan

 • 6. 
  Al-Quran dapat menjadi obat atau penyembuh bagi seorang muslim, oleh karena itu Al-Quran disebut juga ... 
  • A. 

   As-Syifa

  • B. 

   Al-Kitab

  • C. 

   Az-Zikru

  • D. 

   Al-Furqan

 • 7. 
  Al-Quran pertama kali di terima oleh nabi Muhammad Saw saat beliau berusia ...
  • A. 

   25  tahun

  • B. 

   30  tahun

  • C. 

   35  tahun

  • D. 

    40 tahun

 • 8. 
  َاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ Arti kalimat diatas adalah....
  • A. 

   Berangan-anganlah kalian dalam kebaikan

  • B. 

   Bercita-citalah kalian dalam kebaikan

  • C. 

   Berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan

  • D. 

   Berlari-larilah kalian dalam perlombaan

 • 9. 
  اَطِيْعُوا اللهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ  Arti yang tepat adalah...
  • A. 

   Taatilah Allah, dan taatilah rasul, dan taatilah ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kalian

  • B. 

   Taatilah Allah, dan rasul, dan taatilah ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kalian

  • C. 

   Taatilah Allah, dan taatilah rasul, dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kalian

  • D. 

   Taatilah Allah, dan rasul, dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kalian

 • 10. 
  لَا طَاعَةَ فِى مَعْصِيَةِ اللهِ Artinya adalah...
  • A. 

   Tidak ada taat kepada Allah

  • B. 

   Tidak ada taat kepada ulil amri

  • C. 

   Tidak ada taat dalam perintah Allah dan rasulullah

  • D. 

   Tida ada taat dalam perintah bermaksiat kepada Allah

 • 11. 
  اِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوْفِ Yang tidak termasuk makna dari kalimat tersebut adalah......
  • A. 

   Mengikuti perintah untuk bergotong-royong

  • B. 

   Mengikuti perintah ketua kelas untuk mengerjakan tugas dari guru

  • C. 

   Mengikuti perintah ketua RT  untuk terlambat datang ke sekolah

  • D. 

   Mentaati pemimpin selama tidak melanggar aturan agama

 • 12. 
  Yang termasuk perilaku mulia terkait ketaatan adalah ... 
  • A. 

   Berusaha dengan sungguh-sungguh agar tercapai cita-citanya

  • B. 

   Ikut perlombaan antar pelajar

  • C. 

   Disiplin dan selalu berseragam dengan lengkap setiap hari

  • D. 

   Berlomba dalam meujudkan kebersihan dan keindahan

 • 13. 
  Yang termasuk perilaku mulia terkait etos kerja adalah ... 
  • A. 

   Mentaati tata tertib yang berlaku

  • B. 

   Ikut perlombaan antar pelajar

  • C. 

   Disiplin dan selalu berseragam dengan lengkap setiap hari

  • D. 

   Berlomba dalam meujudkan kebersihan dan keindahan

  • E. 

   Pantang menyerah dalam melakukan suatu pekerjaan

 • 14. 
  اَللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ 
  • A. 

   وَارْحَمْهُ وَاعْفُ عَنْهُ وَعَافِهِ

  • B. 

   وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ

  • C. 

   وَاعْفُ عَنْهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ 

  • D. 

   وَعَافِهِ وَارْحَمْهُ وَاعْفُ عَنْهُ 

 • 15. 
  Bacaan doa diatas pada soal nmor 14 saat solat jenazah, dibaca setelah ...
  • A. 

   Takbir 5

  • B. 

   Takbir 4

  • C. 

   Takbir 3

  • D. 

   Takbir 2

 • 16. 
  اَللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُ  Dibaca setelah....
  • A. 

   Takbir 5

  • B. 

   Takbir 4

  • C. 

   Takbir 3

  • D. 

   Takbir 2

 • 17. 
  Bacaan solawat pada sholat jenazah dibaca setelah ...
  • A. 

   Takbir 5

  • B. 

   Takbir 4

  • C. 

   Takbir 3

  • D. 

   Takbir 2

 • 18. 
  Posisi Imam saat sholat jenazah dengan jenis kelamin perempuan, lurus dengan ..... Jenazah
  • A. 

   Kepala

  • B. 

   Dada

  • C. 

   Perut

  • D. 

   Paha

  • E. 

   Kaki

 • 19. 
  Posisi Imam saat sholat jenazah dengan jenis kelamin laki-laki, lurus dengan ..... Jenazah
  • A. 

   Kepala

  • B. 

   Dada

  • C. 

   Perut

  • D. 

   Paha

 • 20. 
  Shaf / barisan makmum pada sholat jenazah sebaiknya paling sedikit ...
  • A. 

   1 shaf

  • B. 

   2 shaf

  • C. 

   3  shaf

  • D. 

   4 shaf

 • 21. 
  Kain kafan pada mayit perempuan berjumlah ...
  • A. 

   1 Lapis

  • B. 

   2 Lapis

  • C. 

   3 Lapis

  • D. 

   4 Lapis

  • E. 

   5 Lapis

 • 22. 
  Kain kafan pada mayit laki-laki berjumlah ...
  • A. 

   1 Lapis

  • B. 

   2 Lapis

  • C. 

   3 Lapis

  • D. 

   Lapis 4

 • 23. 
  Orang yang paling utama dalam memandikan jenazah ialah ...
  • A. 

   Kerabat

  • B. 

   Keluarga

  • C. 

   Teman

  • D. 

   Kawan

 • 24. 
  Ada berapa kali takbir dalam pelaksanaan sholat jenazah ...
  • A. 

   1 Kali

  • B. 

   2 Kali

  • C. 

   3 Kali

  • D. 

   4 kali

 • 25. 
  Hukum pengurusan jenazah yaitu ...
  • A. 

   Sunnah muakkad

  • B. 

   Sunnah ghairu muakkad

  • C. 

   Fardlu 'ain

  • D. 

   Fardlu kifayah

Back to Top Back to top