Pagunlad!

13 | Total Attempts: 18

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Pagunlad!

ekonomiks!


Questions and Answers
 • 1. 
  Kpabilidad na tugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga tao, pagkain,damit at bahay
  • A. 

   Sustenance

  • B. 

   Self-Esteem

  • C. 

   Freedom of Servitude

 • 2. 
  Konsepto ng kalayaan ng tao
  • A. 

   Sustenance

  • B. 

   Self-Esteem

  • C. 

   Freedom of Servitude

 • 3. 
  Ang dalawang superpower ng daigdig ay sabay na umangat at namayani ang mga sistemang pang ekonomiya
  • A. 

   Bipolarity

  • B. 

   Containment

  • C. 

   Aid-donor competition

 • 4. 
  Ayon sa kanya, ang kaunlaran ng pambansang kita ay maaring pantay sa paglago na siyang ipapalagay sa paglago na siyang ipapalagay na paglago ng pambansang kita ng populasyon at produksyon
  • A. 

   Roy Harrod

  • B. 

   Gunar Myrdal

 • 5. 
  Akma sa mga bansang nagpapatupad ng programmang industriyalisasyon
  • A. 

   Teorya ng Paglago

  • B. 

   Teorya ng Makabago

  • C. 

   Teoryang Institusyonalismo

 • 6. 
  Ayon sa kanya, ang pagpaplano ng estado o bansa ay pinakamahalagang salik sa paglago ng lipunan ng mga developing countries
  • A. 

   Roy Harrod

  • B. 

   Gunar Myrdal

 • 7. 
  Naniniwala sila na ang makapangyarihang pakikisangkot ay makakatulong upang magsulong ng pambansang kaunlaran
  • A. 

   Teorya ng Paglago

  • B. 

   Teorya ng Makabago

  • C. 

   Teoryang Institusyonalismo

 • 8. 
  Sangay ng ekonomiks na naglalayong suriin ang mga patakarang ekonomiya. Ito ay nasusuri sa pamamagitan ng epekto o bunga nito sa ikabubuti ng pamayanan
  • A. 

   Pakapakanang ekonomiks

  • B. 

   Pakapapakanang ekonomiks

  • C. 

   Pakakapakanang ekonomiks

 • 9. 
  Ito ay nakatuon sa pagkaroon ng free world nailunsad sa talumpati ni Harry S Truman pangulo ng USA ang US bilang tagapagtanggol ng daigdig
  • A. 

   Bipolarity

  • B. 

   Containment

  • C. 

   Aid-donor competition

 • 10. 
  Nakatuon sa pananaw at prinsipyong pamilihan ay nakapaloob sa lipunan bago pa man o habang dumaraan sa isang pagbabago
  • A. 

   Teorya ng Paglago

  • B. 

   Teorya ng Makabago

  • C. 

   Teoryang Institusyonalismo

 • 11. 
  Pangangailangan matugunan sa pamamagitan ng pagkaroon ng respeto sa dignidad o magandang reputasyon sa lipunan
  • A. 

   Sustenance

  • B. 

   Self-Esteem

  • C. 

   Freedom of Servitude

 • 12. 
  3 Layunin ng pagunlad
  • A. 

   Magkaroon at madaragdagan ang dami ng distribusyon ng pangunahing pangangailangan na nagbigay buhay sa tao tulad ng pagkain damit at bahay

  • B. 

   Itaas ang antas ng kabuhayan ng tao

  • C. 

   Malawak ang pagpipiliang pangekonomiks at panlipunan ng mga tao at mga bansa

  • D. 

   Malawak ang pagpipiliang pangekonomiks at pankatarungan ng mga tao at mga bansa

  • E. 

   Magkaroon at madaragdagan ang dami ng distribusyon ng pangunahing pangangailangan na nagbigay bahay sa tao tulad ng pagkain damit at bahay

 • 13. 
  Ang dalawang superpower ng daigdig ay paligsahan sa pagbigay ng tulong
  • A. 

   Bipolarity

  • B. 

   Containment

  • C. 

   Aid-donor competition